Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Proseminarium 1000-M2PRO
Reguły punktacji przedmiotu

10510215 - Matematyka (s1)
10510215-KRK - Matematyka (s1) (KRK)
10510315 - Matematyka (s2)
10510315-KRK - Matematyka (s2) (KRK)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
10510215
Matematyka (s1)
10510215-KRK
Matematyka (s1) (KRK)
10510315
Matematyka (s2)
10510315-KRK
Matematyka (s2) (KRK)
European Credit Transfer System
ECTS
4
(2012/13 - 2013/14)
3
(2014/15 - ...)
4
(2008/09 - 2013/14)
4
(2008/09 - 2013/14)
4
(2008/09 - 2013/14)
4
(2008/09 - 2013/14)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)