Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sem. Katedry Nieliniowej Anal. Mat. i Topologii 1000-M4KNA
Reguły punktacji przedmiotu

10510215 - Matematyka (s1)
10510215-KRK - Matematyka (s1) (KRK)
10510315 - Matematyka (s2)
10510315-KRK - Matematyka (s2) (KRK)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
10510215
Matematyka (s1)
10510215-KRK
Matematyka (s1) (KRK)
10510315
Matematyka (s2)
10510315-KRK
Matematyka (s2) (KRK)
European Credit Transfer System
ECTS
2
(2013/14 - 2017/18)
6
(2018/19 - 2018/19)
4
(2019/20 - ...)
4
(2009/10 - 2016/17)
4
(2009/10 - ...)
4
(2008/09 - 2009/10)
4
(2010/11 - 2016/17)
4
(2017/18 - 2017/18)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)