Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rachunkowość w zarządzaniu instytucjami kredytowymi 1152-12-F21-RJ-RaZIK
Reguły punktacji przedmiotu

11520318 - Finanse i rachunkowość (n2)
11520318-KRK - Finanse i rachunkowość (n2) (KRK)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
11520318
Finanse i rachunkowość (n2)
11520318-KRK
Finanse i rachunkowość (n2) (KRK)
European Credit Transfer System
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2012/13 - 2018/19)
4
(2012/13 - 2018/19)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)