Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie 1201-AR2-SEM/z-S2
Reguły punktacji przedmiotu

12510320 - Archeologia (s2)
12510320-KRK - Archeologia (s2) (KRK)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
12510320
Archeologia (s2)
12510320-KRK
Archeologia (s2) (KRK)
European Credit Transfer System
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2010/11 - 2012/13)
8
(2013/14 - ...)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)