Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do archiwistyki 1202-A-WA-S1
Reguły punktacji przedmiotu

09700300 - Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (s1)
12510257 - Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (s1)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
09700300
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (s1)
12510257
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (s1)
European Credit Transfer System
ECTS
4
(2006/07 - 2007/08)
6
(2008/09Z - 2008/09Z)
4
(2010/11 - 2011/12)
2
(2012/13 - ...)
4
(2011/12Z - 2011/12L)
6
(2008/09Z - 2008/09L)
4
(2009/10 - 2011/12L)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)