Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium licencjackie 1202-SL31-S1
Reguły punktacji przedmiotu

12510221-KRK - Historia (s1) (KRK)
12510257-KRK - Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (s1) (KRK)
12510282-KRK - Wojskoznawstwo (s1) (KRK)
12510295-KRK - Studia skandynawsko-bałtyckie (s1) (KRK)
12510295-SB-KRK - Studia Bałtyckie (s1) (KRK)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
12510221-KRK
Historia (s1) (KRK)
12510257-KRK
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (s1) (KRK)
12510282-KRK
Wojskoznawstwo (s1) (KRK)
12510295-KRK
Studia skandynawsko-bałtyckie (s1) (KRK)
12510295-SB-KRK
Studia Bałtyckie (s1) (KRK)
European Credit Transfer System
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2017/18 - ...)
4
(2017/18 - ...)
4
(2017/18 - 2017/18)
3
(2018/19 - ...)
2
(2018/19 - ...)
2
(2017/18 - ...)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)