Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teoretyczne podstawy muzealnictwa 1402-A.TM-M-P
Reguły punktacji przedmiotu

14711000 - Studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
14711000
Studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną
European Credit Transfer System
ECTS
nie zdefiniowano 8
(2013/14 - ...)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)