Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: FAT BURNING – ćwiczenia wspomagające proces spalania tkanki tłuszczowej. 1700-K-ZF29-1
Reguły punktacji przedmiotu

17510149-OG-KRK - Analityka medyczna (sj) (profil ogólnoakademicki) (KRK)
17510149-PR-KRK - Analityka medyczna (sj) (profil praktyczny) (KRK)
17510150-KRK - Farmacja (sj) (KRK)
17510256 - Kosmetologia (s1)
17510256-KRK - Kosmetologia (s1) (KRK)
17520256 - Kosmetologia (n1)
17520256-KRK - Kosmetologia (n1) (KRK)
17540150-KRK - Farmacja (nwj) z programem jak na studiach stacjonarnych (KRK)
17540256 - Kosmetologia (nw1)
17540256-KRK - Kosmetologia (nw1) (KRK)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
17510149-OG-KRK
Analityka medyczna (sj) (profil ogólnoakademicki) (KRK)
17510149-PR-KRK
Analityka medyczna (sj) (profil praktyczny) (KRK)
17510150-KRK
Farmacja (sj) (KRK)
17510256
Kosmetologia (s1)
17510256-KRK
Kosmetologia (s1) (KRK)
17520256
Kosmetologia (n1)
17520256-KRK
Kosmetologia (n1) (KRK)
17540150-KRK
Farmacja (nwj) z programem jak na studiach stacjonarnych (KRK)
17540256
Kosmetologia (nw1)
17540256-KRK
Kosmetologia (nw1) (KRK)
European Credit Transfer System
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2017/18Z - ...)
1
(2017/18Z - ...)
1
(2017/18Z - ...)
1
(2014/15L - ...)
1
(2014/15L - ...)
1
(2014/15L - ...)
1
(2014/15L - ...)
1
(2017/18Z - ...)
1
(2014/15L - ...)
1
(2014/15L - ...)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)