Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ćwiczenia specjalistyczne i metodologia badań naukowych 1700-KII2-CWSP-2
Reguły punktacji przedmiotu

17510356 - Kosmetologia (s2)
17510356-OG-KRK - Kosmetologia (s2) (profil ogólnoakademicki) (KRK)
17510356-PR-KRK - Kosmetologia (s2) (profil praktyczny) (KRK)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
17510356
Kosmetologia (s2)
17510356-OG-KRK
Kosmetologia (s2) (profil ogólnoakademicki) (KRK)
17510356-PR-KRK
Kosmetologia (s2) (profil praktyczny) (KRK)
European Credit Transfer System
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2011/12Z - 2019/20Z)
5
(2011/12Z - 2019/20Z)
10
(2021/22Z - 2021/22Z)
10
(2022/23Z - 2022/23Z)
15
(2022/23L - ...)
5
(2011/12Z - 2019/20Z)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)