Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Wykorzystanie związków nieorganicznych w farmacji 1710-F-WF93-J
Reguły punktacji przedmiotu

17510150-KRK - Farmacja (sj) (KRK)
17540150-KRK - Farmacja (nwj) z programem jak na studiach stacjonarnych (KRK)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
17510150-KRK
Farmacja (sj) (KRK)
17540150-KRK
Farmacja (nwj) z programem jak na studiach stacjonarnych (KRK)
European Credit Transfer System
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2017/18Z - ...)
1
(2017/18Z - ...)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)