Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Rośliny o właściwościach toksycznych 1713-KI-ZF-ROSWLTOKS
Reguły punktacji przedmiotu

17510256-KRK - Kosmetologia (s1) (KRK)
17510356-OG-KRK - Kosmetologia (s2) (profil ogólnoakademicki) (KRK)
17510356-PR-KRK - Kosmetologia (s2) (profil praktyczny) (KRK)
17520256-KRK - Kosmetologia (n1) (KRK)
17540256-KRK - Kosmetologia (nw1) (KRK)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
17510256-KRK
Kosmetologia (s1) (KRK)
17510356-OG-KRK
Kosmetologia (s2) (profil ogólnoakademicki) (KRK)
17510356-PR-KRK
Kosmetologia (s2) (profil praktyczny) (KRK)
17520256-KRK
Kosmetologia (n1) (KRK)
17540256-KRK
Kosmetologia (nw1) (KRK)
European Credit Transfer System
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2012/13 - ...)
1
(2015/16L - ...)
1
(2015/16L - ...)
1
(2012/13 - ...)
1
(2012/13 - ...)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)