Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium licencjackie 1800-E3-S-5-n1
Reguły punktacji przedmiotu

18520289-OG-KRK - Elektroradiologia (n1) (KRK) (profil ogólnoakademicki)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
18520289-OG-KRK
Elektroradiologia (n1) (KRK) (profil ogólnoakademicki)
European Credit Transfer System
ECTS
nie zdefiniowano 10
(2019/20 - ...)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)