Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie - st. stacjonarne 2403-PE-1091-s2
Reguły punktacji przedmiotu

19510312 - Pedagogika (s2)
19510312-KRK - Pedagogika (s2) (KRK)
19510359-KRK - Pedagogika specjalna (s2) (KRK)
24510312-KRK - Pedagogika (s2) (KRK)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
19510312
Pedagogika (s2)
19510312-KRK
Pedagogika (s2) (KRK)
19510359-KRK
Pedagogika specjalna (s2) (KRK)
24510312-KRK
Pedagogika (s2) (KRK)
European Credit Transfer System
ECTS
5
(2010/11 - 2012/13)
10
(2014/15 - 2014/15)
10
(2015/16 - 2016/17)
9
(2017/18 - 2017/18)
9
(2018/19 - 2018/19)
10
(2019/20 - ...)
10
(2009/10Z - 2009/10L)
5
(2010/11 - 2012/13)
10
(2009/10Z - 2009/10L)
5
(2013/14Z - 2013/14)
10
(2014/15 - 2017/18)
8
(2015/16 - 2018/19)
10
(2018/19 - 2018/19)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)