Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pomiar i ocena wiedzy oraz kompetencji 2500-JPJ2P-3-POWK
Reguły punktacji przedmiotu

25711900 - Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu (studia kwalifikacyjne)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
25711900
Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu (studia kwalifikacyjne)
European Credit Transfer System
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2022/23Z - ...)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)