Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe III r. 2751-S1-3-SDz
Reguły punktacji przedmiotu

20510213-KRK - Politologia (s1) (KRK)
27510213-KRK - Politologia (s1) (KRK)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
20510213-KRK
Politologia (s1) (KRK)
27510213-KRK
Politologia (s1) (KRK)
European Credit Transfer System
ECTS
3
(2010/11 - ...)
2
(2015/16 - ...)
2
(2019/20 - ...)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)