Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia Medyczna - semestr 2 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia Medyczna - semestr 2
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L 2024/25Z 2024/25L
0600-S1-CM-F brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z pojęciem, przedmiotem, genezą a także strukturą bioetyki, w ramach szerszej myśli etyczno-filozoficznej. Zaprezentowanie wybranych/kluczowych problemów, z którymi mierzy się współczesna myśl bioetyczna, na tle współtworzących ją nauk ścisłych oraz nauk stosowanych. Omówienie przykładowych teorii etyczno filozoficznych w bioetyce, takich jak (przykładowo) ekocentryzm, antropocentryzm, biocentryzm, subiektywizm, obiektywizm, relatywizm, utylitaryzm, personalizm, kontraktalizm. Ukazanie istoty i znaczenia/roli bioetyki, w wymiarze teoretycznym i praktycznym (na wybranych przykładach). Prezentacja bazowych zasad bioetycznych i teorii etycznych aplikowanych do wyjaśniania dylematów etycznych.

Strona przedmiotu
0600-S1-CM-CN brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem bloku przedmiotowego jest przedstawienie podstawowych pojęć stosowanych w chemii nieorganicznej, wprowadzenie w świat pierwiastków i związków nieorganicznych.

Strona przedmiotu
0600-S1-CM-CN(1r.) brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem bloku przedmiotowego jest przedstawienie podstawowych pojęć stosowanych w chemii nieorganicznej. W dalszej części zajęć następuje wprowadzenie w świat pierwiastków i związków nieorganicznych.

Strona przedmiotu
0600-S1-CM-CO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0600-S1-CM-ECF brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładów omówiona zostanie geneza chemii medycznej i farmaceutycznej; pojęcie aktywności biologicznej i farmakologicznej substancji, oraz powiązanie struktury z aktywnością. Omówione zostaną etapy badań klinicznych leków (wprowadzenie leku do obrotu) oraz podstawowev różnice pomiędzy lekiem a suplementem diety. Wprowadzone zostaną podstawowe pojęcia z zakresufarmakokinetyki i farmakodynamiki. Ponadto zostanie omówiony mechnizm receptorowy działania leku ze szczególnym uwzględnieniem receptorów sprzężonych z białkiem G.

Strona przedmiotu
2600-S1-CM-GEN brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs zapoznaje studentów z podstawowymi działami genetyki oraz podstawowymi pojęciami genetycznymi. Student zapoznaje się z poprawnym zapisem genetycznym, sposobem interpretacji wyników krzyżówek genetycznych oraz rodowodów. Poznaje podstawowe informacje z zakresu genetyki populacyjnej i człowieka.

Strona przedmiotu
0600-S1-CM-PCA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie najważniejszych pojęć i metod ilościowych w chemii analitycznej. Nabycie umiejętności rozwiązywania zadań analitycznych i zrozumienie zastosowania teoretycznej wiedzy do oznaczeń miareczkowych.

Metody dydaktyczne:

Wykład ilustrowany foliami i pokazami analiz dla całego roku. Ćwiczenia; rozwiązywanie zadań i problemów analitycznych równym frontem w grupie ćwiczeniowej.

Laboratorium

Wykonanie analiz chemicznych z zakresu: grawimetrii, miareczkowania, alkacymetrycznego, strąceniowego, redoksymetrycznego i kompleksometrycznego, nauka nastwiania roztworów mianowanych - praca indywidualna

Strona przedmiotu
2600-S1-CM-PMK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przedstawić komórkę bakteryjną jako żywy organizm, przeprowadzający konieczne do życia procesy. Bakterie omawiane są na wszystkich poziomach ich organizacji oraz we wszystkich przejawach funkcjonalnych: metabolizm, wzrost, zmienność, dziedziczność. Poruszane jest znaczenie mikroorganizmów w życiu i gospodarce człowieka oraz w środowisku naturalnym.

Strona przedmiotu
0600-S1-CM-PP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest ukazanie studentom istoty przedsiębiorczości, jej uwarunkowań i wpływu na gospodarkę oraz przekazanie informacji dot. tworzenia podmiotów gospodarczych.

Wykłady mają na celu wyposażenie studenta w niezbędną wiedzę z zakresu planowania, uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawową wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

Strona przedmiotu
0600-S1-CM-PSM brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie w sposób zwięzły zaprezentowane będą efekty fizyczne leżące u podstaw różnych rodzajów spektroskopii, które można spotkać zarówno w medycynie, jak też w badaniach naukowych służących medycynie. Szczególna uwaga poświęcona będzie znaczeniu modelu teoretycznego w interpretacji danych doświadczalnych i temu, jakie informacje o własnościach cząsteczki i materii można otrzymać z wykorzystaniem różnych technik spektroskopowych. Podkreślone zostaną wspólne źródła tych technik, ale też zaznaczone różnice między nimi. Przedyskutowane zostaną problemy wspólne dla wielu rodzajów spektroskopii, takie jak reguły wyboru czy poszerzenie linii widmowych.

Ćwiczenia będą służyły zilustrowaniu treści przekazanych na wykładzie zadaniami, prezentującymi jakościowe i ilościowe efekty typowe dla różnych rodzajów spektroskopii.

Strona przedmiotu
0600-S2-CM-SCS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

a) zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami jakie stosuje się w chemii supramolekularnej cieczy i ciała stałego

b) zapoznanie z siłami międzycząsteczkowymi w roztworach oraz krysztale

c) omówienie wpływu rodzaju, liczby i charakteru podstawników na stabilność kompleksów supramolekularnych

d) przedstawienie wpływu oddziaływań międzycząsteczkowych na takie pola zastosowania ich jak, diody OLED, biochemia, kataliza, inżynieria krystaliczna

e) zapoznanie studentów z oprogramowaniem umożliwiającym wizualizację struktur molekularnych/krystalicznych, identyfikację sił międzycząsteczkowych stabilizujących strukturę krystaliczną oraz obliczenia energii sieci krystalicznej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)