Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia Medyczna - semestr 4 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia Medyczna - semestr 4
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L 2024/25Z 2024/25L
0600-S1-CM-PW7a-APPL brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z wybranymi zaawansowanymi metodami analitycznymi, w tym z teorią, budową i zasadą działania aparatury oraz technikami pomiarowymi. Ponadto studenci zostaną zapoznani ze sposobami

przygotowania próbek do analizy, z przygotowaniem wzorców i materiałów odniesienia, kryteriami wyboru metody analitycznej oraz zasadami interpretacji uzyskanych wyników.

Strona przedmiotu
0600-S1-Cm-PW7b-IV brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu prowadzone są następujące zajęcia:

- wykład 15 h.

- laboratorium 30 h.

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu analizy produktów naturalnych. Ponadto student zostaje zapoznany z metodykami stosowanymi w analityce produktów naturalnych.

Strona przedmiotu
0600-S1-CM-PW7a-IV brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przedstawia narzędzia chemii obliczeniowej stosowane do badania związku pomiędzy strukturą biomolekuł i ich właściwościami. Wykład dedykowany jest nowoczesnym technikom obliczeniowym wykorzystywanym do opisu bio(makro)molekuł oraz metodom uwzględniania wpływu środowiska na zachowanie cząsteczki. Prezentacja stawia nacisk na przykłady zastosowań oraz ograniczenia omawianych narzędzi w kontekście modelowania białek, węglowodanów i kwasów nukleinowych. Laboratorium komputerowe ma na celu praktyczne zapoznanie studentów z oprogramowaniem do obliczeń kwantowochemicznych oraz do wizualizacji biomolekuł, a także demonstrację przykładowych problemów biomedycznych, które mogą być rozwiązywane z wykorzystaniem narzędzi obliczeniowych. Nacisk zostanie położony na odpowiedni dobór modelu do obliczeń oraz na komplementarność wyników obliczeń i danych eksperymentalnych.

Strona przedmiotu
0600-S1-CM-CF brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Właściwości gazów, cieczy i ciał stałych. Podstawy termodynamiki równowagowej: zasady termodynamiki, kryteria zachowania się układów, potencjał chemiczny składnika, termodynamika reakcji chemicznych. Przemiany i równowagi fazowe. Zjawiska powierzchniowe. Elektrochemia: przewodnictwo elektrolitów, ogniwa galwaniczne, półogniwa, polaryzacja elektrod, korozja elektrochemiczna. Kinetyka chemiczna: podstawowe pojęcia, mechanizmy i równania kinetyczne reakcji, kataliza, reakcje enzymatyczne, fotochemiczne.

Strona przedmiotu
0600-S1-CM-PW7a-NMIT brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi projektowania i otrzymywania materiałów dla inżynierii tkankowej. Przybliżona zostanie budowa i właściwości tkanki łącznej oraz odpowiedź organizmu na kontakt z zaimplantowanym materiałem. Omówione zostaną typy materiałów stosowane w inżynierii tkankowej.

Strona przedmiotu
0600-S1-CM-PW7b-PSZA brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0600-S1-CM-PMS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi nowoczesnych metod separacyjnych, głównie technik chromatograficznych i elektromigracyjnych, szczególnie pod kątem analiz próbek zawierających substancje aktywne biologicznie.

Strona przedmiotu
0600-S1-CM-PW7b-WMWN brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie i zapoznanie z terminologią oraz metodami otrzymywania podstawowych wyrobów medycznych, które stanowią istotny element w procesie profilaktyki, diagnostyki lub leczenia pacjentów. Omówiona zostanie taksonomia wyrobów medycznych oraz wytyczne w zakresie technologii nielekowych. Przedstawione zostaną metody otrzymania m.in. prostych plastrów transdermalnych, emolientów, syropów, żeli przewodzących do aparatów EKG oraz wyrobów zapewniających prawidłową higienę uszu. Produkty te w składzie zawierać będą naturalne substancje, takich jak: aloes, olejki eteryczne lub ekstrakty roślinne.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)