Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podyplomowe Studium Analityki w Ochronie Środowiska (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Podyplomowe Studium Analityki w Ochronie Środowiska
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22
0600-PS-AOS-CC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z chromatografią cieczową i jej zastosowaniem

w szeroko rozumianej analityce. Przygotowanie próbek do analizy chromatograficznej, aparatura, typy detektorów i detekcji, techniki pracy, metody analityczne i instrumentalne, błędy pomiarowe, walidacja.

Zaliczenie:

Wykład: Zaliczenie na podstawie egzaminu

Zajęcia laboratoryjne: Zaliczenie bez oceny na podstawie frekwencji na zajęciach oraz czynnym w nich uczestniczeniu.

Strona przedmiotu
0600-PS-AOS-GC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele dydaktyczne:

Celem zajęć jest przedstawienie podstaw teoretycznych i możliwości zastosowania chromatografii gazowej i technik pokrewnych.

W treści wykładu zawarto teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania chromatografii gazowej i spektrometrii mas w analityce, z uwzględnieniem mechanizmów retencji i separacji. Przedstawiono także możliwości zastosowania tych technik w uzupełnieniu o metody przygotowania próbki.

Ćwiczenia laboratoryjne pozwalają zapoznać się technikami chromatograficznymi (GC, GC/MS), z uwzględnieniem analizy jakościowej

i ilościowej. Przeprowadzone ćwiczenia mają na celu: wyjaśnienie mechanizmów rozdzielania w GC, poznanie sposobów wyznaczanie parametrów retencji, ocenę jakości kolumn do GC oraz rozróżnianie systemów detekcyjnych, z uwzględnieniem możliwości zastosowania

w analityce.

Zaliczenie:

W: Zaliczenie na podstawie egzaminu

L: Zaliczenie bez oceny na podstawie frekwencji na zajęciach oraz czynnym w nich uczestniczeniu.

Strona przedmiotu
0600-PS-AOS-MEE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką elektrochemicznych i elektromigracyjnych technik analitycznych. Szczególny nacisk położony jest na elektromigracyjne metody rozdzielania.

Wykład

Wykład obejmuje podstawy elektrochemicznych technik analitycznych (konduktometria, elektrody jonoselektywne, polarografia i techniki pokrewne), budowę aparatury możliwości analityczne. Omówione są techniki elektromigracyjne - zjawisko elektroosmozy i elektroforezy, odmiany metod elektromigracyjnych takie, jak kapilarna elektroforeza strefowa (CZE), izotachoforeza (ITP), kapilarna elektroforeza żelowa (CGE), micelarna chromatografia elektrokinetyczna (MEKC), elektrochromatografia (CEC) i kapilarne ogniskowanie izoelektryczne (CIEF). Omówiona jest budowa aparatury, sposób prowadzenia separacji, możliwości analityczne i przykłady zastosowań, układy separacyjne typu chip.

Strona przedmiotu
0600-PS-AOS-MSE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z metodami chemometrycznymi w chemii środowiska - korzystanie z testów statystycznych, klasyfikacja danych, planowanie eksperymentów, regresja liniowa i nieliniowa. Poznanie podstaw modelowania w chemii środowiska. Walidacja metod analitycznych.

Wykład:

Teoria pomiarów. Parametryczne i nieparametryczne testy statystyczne. Planowanie eksperymentu. Metody klasyfikacji danych. Sztuczne sieci neuronowe. Teoria modelowania komputerowego - rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w wodzie i glebie. Modelowanie przestrzenne

z wykorzystaniem systemów GIS.

Zajęcia laboratoryjne:

Wykorzystanie ogólnodostępnego oraz specjalizowanego oprogramowania do rozwiązywania praktycznych problemów środowiskowych związanych

z zagadnieniami poruszanymi na wykładach.

Zaliczenie:

Wykład: Zaliczenie na podstawie egzaminu

Zajęcia laboratoryjne: Zaliczenie na podstawie kolokwium oraz czynnego uczestnictwa w zajęciach.

Strona przedmiotu
0600-PS-AOS-MWA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 11 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 11 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uczestnicy kursu zapoznani zostają z nowoczesnymi technikami instrumentalnymi i możliwością zastosowania ich w analityce środowiskowej, farmacji, chemii żywności oraz medycynie. Podstawowe umiejętności pozwalające na zastosowanie zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów. Ponadto, uczestnicy zaznajomieni są z metodami do przetwarzania danych, analizy danych, oceną statystyczną i kontrolą jakości.

Strona przedmiotu
0600-PS-AOS-SZM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzyskanie wiedzy w zakresie wykorzystania technik analizy instrumentalnej w analizie środowiskowej. Począwszy od technik poboru próbek, poprzez metody ich przygotowania, po końcowe oznaczenie i walidację. Zdobyta wiedza pozwoli na pracę, zgodnie z regułami sztuki oraz zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP), w zakładzie przemysłowym, ośrodku badawczo-rozwojowym jak również w nowoczesnych laboratoriach naukowych. Kształcenie umiejętności stosowania wiedzy specjalistycznej

w rozwiązywaniu zagadnień ekologicznych, zwłaszcza zaznajomienie

z chemicznymi aspektami sanitacji wód naturalnych, metodami oczyszczania ścieków i gleb oraz metodami unieszkodliwiania odpadów (osadów ściekowych). Zachowanie czystości i bioróżnorodności ekosystemów wodnych i glebowych jest warunkiem zrównoważonego rozwoju.

Strona przedmiotu
0600-PS-AOS-SPP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z najnowszym osiągnięciami dotyczącymi przygotowania próbek. Nabranie wprawy odnośnie dobrej praktyki laboratoryjnej. Zastosowanie w praktyce standardów postępowania w przygotowaniu próbek, aby badania rutynowe odznaczały się wysoką selektywnością, skutecznością; aby był najlepszy odzysk oraz powtarzalność. Destylacja i techniki ekstrakcyjne w różnych wariantach. Układy in-situ i ex-situ, on-line i off-line. Techniki łączone. Miniaturyzacja, lab-on-chip. Walidacja.

Zaliczenie:

Wykład: Zaliczenie na podstawie egzaminu

Zajęcia laboratoryjne: Zaliczenie bez oceny na podstawie frekwencji na zajęciach oraz czynnym w nich uczestniczeniu.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)