Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Stacjonarne studia pierwszego stopnia - Chemia - Semestr 4 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Stacjonarne studia pierwszego stopnia - Chemia - Semestr 4
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25 - Rok akademicki 2024/25
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22 2021/22L 2022/23 2022/23L 2023/24 2023/24Z 2023/24L 2024/25 2024/25Z 2024/25L
0600-S1-O-AI brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy o współczesnych metodach analizy instrumentalnej. Student poznaje metody spektroskopowe, elektrochemiczne i chromatograficzne w zastosowaniach do analizy substancji czystych i mieszanin. Wiedza obejmuje: podstawy teoretyczne, aspekt jakościowy i ilościowy instrumentalnych metod analitycznych oraz zasady działania aparatury. W ramach bloku student nabywa umiejętności przygotowania próbek analitycznych, zasad kalibracji i sprawdzania aparatury analitycznej, wykonania analiz, metod opracowania i analizy statystycznej wyników oraz przygotowania raportów analitycznych zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej.

Strona przedmiotu
0600-S1-O-CFIZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 75 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 75 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 75 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 75 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 75 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy termodynamiki równowagowej; zasady termodynamiki, kryteria zachowania się układów. Potencjał chemiczny składnika. Równowaga reakcji chemicznej. Równowaga przemian fazowych. Właściwości gazóww, cieczy i ciał stałych. Właściwości fazy powierzchniowej. Przewodnictwo elektrolitów. Ogniwa, półogniwa. Polaryzacja elektrod. Korozja elektrochemiczna. Kinetyka chemiczna; Podstawowe pojęcia, mechanizmy i równania kinetyczne reakcji. Kataliza.

Strona przedmiotu
0600-S1-O-CNORG(II) brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0600-S1-O-CORGa brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ten obejmuje treści związane z chemią związków węgla i ma na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi typów związków organicznych oraz ich reakcji. Przedmiot obejmuje 45 godzin wykładu oraz 15 godzin ćwiczeń. Jest on kontynuowany w trakcie III roku studiów w wymiarze 30 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń i 105 godzin laboratorium. Po zakończeniu cykl kończy się egzaminem pisemnym.

Strona przedmiotu
0600-S1-O-PZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka zawodowa - 120 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka zawodowa - 120 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka zawodowa - 120 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Praktyka zawodowa - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Indywidualna 120 godzinna praktyka zawodowa odbywana w wybranym przez studenta zakładzie pracy w dowolnie ustalonym terminie. Szczegóły odbywania praktyki i jej termin student uzgadnia osobiście z zakładem pracy. Wybranym zakładem pracy mogą być zarówno zakłady produkcyjne jak również firmy i instytucje, których działalność związana jest z aspektem chemicznym.

Strona przedmiotu
0600-S1-O-TIC brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z wybranymi aspektami współczesnych technologii chemicznych, obejmującymi zasady racjonalnego wykorzystania surowców i energii oraz kompleksowego zagospodarowania odpadów przemysłowych w oparciu o wybrane procesy z zakresu technologii nieorganicznej. Zajęcia obejmują również tematykę związaną ze zrównoważonym rozwojem, z wprowadzaniem zasad „zielonej chemii” do praktyki przemysłowej oraz z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)