Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

studia stacjonarne II stopnia, Chemistry of Advanced Materials semestr 4 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: studia stacjonarne II stopnia, Chemistry of Advanced Materials semestr 4
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25 - Rok akademicki 2024/25
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22 2022/23Z 2022/23L 2023/24 2023/24Z 2023/24L 2024/25 2024/25Z 2024/25L
0600-S2-EN-FCNIM brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu są: kosmochemia, zagadnienia z zakresu „zielonej chemii”, związki nieorganicznych we współczesnych materiałach i nanomateriałach oraz ważniejsze związki nieorganiczne spotykane w gospodarstwie domowym i rolnictwie. Celem przedmiotu jest ukazanie praktycznych aspektów chemii nieorganicznej na tle niezbędnych podstaw teoretycznych. Zajęcia laboratoryjne umożliwiają studentowi zapoznanie się z techniką syntezy, separacji i analizy związków nieorganicznych o znaczeniu praktycznym. Zajęcia z tematyki chemii kosmosu prowadzone są w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach.

Strona przedmiotu
0600-S2-EN-HST brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0600-S2-EN-NaN brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs prezentuje podstawowe wiadomości o syntezie, wytwarzaniu i charakteryzowaniu nanomateriałów. Omawiane zagadnienia to: materiały bezwymiarowe - nanocząstki, kropki kwantowe i nanokryształy; materiały jednowymiarowe - nanodruty i nanorurki; materiały dwuwymiarowe, w tym samoorganizujące się monowarstwy; materiały trójwymiarowe, - nanoporowatość, nanokompozyty, kopolimery blokowe i suprakryształy. Omówienie podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych nanomateriałów związanych z ich powierzchnią i wielkością. Zastosowania nanomateriałów w bioczujnikach, nanomedycynie i katalizie.

Strona przedmiotu
0600-S2-EN-PSP brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka dotyczy wybranych zagadnień z dziedziny wiedzy o polimerach.

Omówione będą pojęcia związane z polidyspersją i średnimi masami cząsteczkowych polimerów. Termodynamika i kinetyka polimeryzacji. Sposoby otrzymywania polimerów. Urządzenia stosowane w przetwórstwie polimerów. Przygotowanie folii, rur i butelek z różnych materiałów polimerowych.

Strona przedmiotu
0600-S2-EN-SD brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 250 godzin
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 250 godzin
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 250 godzin
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 250 godzin
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of diploma seminar is preparing the student to write Master’s thesis and presentation of the results. Within hours devoted to diploma work student performs planned experiments and is preparing the thesis.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)