Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Stacjonarne studia drugiego stopnia - Chemia - Semestr 1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Stacjonarne studia drugiego stopnia - Chemia - Semestr 1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2023/24Z 2024/25Z
0600-S2-O-PCT/sr brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Laboratorium z chemii obliczeniowej to praktyczna nauka świadomego korzystania z programu obliczeniowego Gamess, służącego do opisu struktury elektronowej atomów i cząsteczek oraz z programu graficznego Molden.

Strona przedmiotu
0600-S2-O-FC/sr brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z następującymi zagadnieniami:

I. Elementami mechaniki klasycznej;

II. Podstawami nierelatywistycznej i relatywistycznej mechaniki kwantowej;

III. Podstawami teoretycznymi spektroskopii atomowej.

Strona przedmiotu
0600-S2-PP/ChP-FRP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi właściwościami fizykochemicznymi polimerów w fazie skondensowanej i metodami ich badania. Ponadto przedmiot zawiera treści związane z problematyką recyklingu polimerów.

Strona przedmiotu
0600-S2-O-K/sr brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawową wiedzą z zakresu krystalochemii. Wykład i laboratorium zapoznają studentów z podstawami krystalografii geometrycznej, zagadnieniami symetrii cząsteczek i sieci krystalicznej, częściowo w ujęciu teorii grup, zastosowaniem metod dyfrakcyjnych do identyfikacji substancji, określenia parametrów i symetrii sieci kryształu, oraz podstawowymi typami struktur krystalicznych. Omawiane są zagadnienia zależności właściwości chemicznych i fizycznych od wewnętrznej struktury kryształów.

Strona przedmiotu
0600-S2-O-MS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i możliwościami zastosowania nowoczesnych metod separacyjnych we współczesnej analityce, zarówno metod przygotowania próbki, jak i technik chromatograficznych, z możliwością użycia różnych sposobów detekcji.

Strona przedmiotu
0600-S2-O-MMCK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć będzie zaznajomienie się, teoretyczne i praktyczne, studentów z nowoczesnymi metodami obliczeniowymi chemii kwantowej. Część praktyczna, czyli laboratorium komputerowe, oparta będzie na pakiecie obliczeniowym GAMESS

Strona przedmiotu
0600-S2-O-SZAI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Laboratorium - 55 godzin
 • Wykład - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami analitycznymi, w tym z teorią, budową i zasadą działania aparatury oraz technikami pomiarowymi. Wykład omawia najważniejsze zagadnienia z zakresu spektroskopii mas, NMR, spektroskopii podczerwieni IR, elektrochemii, polarografii, kulometrii, metod rentgenowskich, fluorescencji rentgenowskiej, spektroskopii elektronów, technik obrazowania mikroskopowego oraz metody analizy termicznej.

W trakcie laboratoriów i ćwiczeń studenci poznają metody: (a) elektrochemiczne (polarografia, woltamperometria), (b) spektroskopowe (dyfraktometria rentgenowska, XRD), magnetyczny rezonans jądrowy, (NMR), podczerwień (IR, NIR, TG/IR, Raman), spektrofluorymetria, (c) termiczne (TG/DTG/DTA, DSC), (d) rozdzielcze (HPLC, izotachoforeza) oraz (d) mikroskopowe (SEM, AFM).

Strona przedmiotu
0600-S2-O-TC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaznajomienie słuchacza z zasadami wyboru warunków prowadzenia procesu technologicznego i jego podziałem na czynności jednostkowe. Wybrane procesy z technologii nieorganicznej i organicznej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)