Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Stacjonarne studia drugiego stopnia - Chemia - Semestr 2 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Stacjonarne studia drugiego stopnia - Chemia - Semestr 2
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23L 2023/24Z 2023/24L 2024/25Z 2024/25L
0600-S2-O-CFJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pozwoli studentowi pogłębić wiedzę na temat przemian jądrowych i wykorzystania izotopów promieniotwórczych; Umożliwi wykształcenie umiejętności prawidłowej oceny zagrożenia, jakie stwarza obecność substancji radioaktywnych w otoczeniu człowieka; Rozszerzy jego wiedzę na temat fizykochemii mieszanin.

Strona przedmiotu
0600-S2-O-CMP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zapoznaje studentów z podstawami chemii metali przejściowych. Pomaga w nabyciu umiejętności otrzymywania, badania i opisu właściwości fizykochemicznych związków metali przejściowych przy wykorzystaniu szeregu technik pomiarowych.

Strona przedmiotu
0600-S2-O-PCT brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Laboratorium z chemii obliczeniowej to praktyczna nauka świadomego korzystania z programu obliczeniowego Gamess, służącego do opisu struktury elektronowej atomów i cząsteczek oraz z programu graficznego Molden.

Strona przedmiotu
0600-S2-O-CT brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć będzie zaznajomienie się, teoretyczne i praktyczne, studentów z nowoczesnymi metodami obliczeniowymi chemii kwantowej. Część praktyczna, czyli laboratorium komputerowe, oparta będzie na pakietach obliczeniowych GAMESS (obliczenia kwantowochemiczne) oraz NAMD i VMD (dynamika molekularna i projektowanie białek). Wybrano te pakiety obliczeniowe, gdyż są one dostępne bezpłatnie. W czasie zajęć w laboratorium komputerowym studenci zapoznają się z zastosowaniem metod kwantowo-chemicznych do różnorodnych zagadnień chemicznych. Duży nacisk położony będzie na analizę zakresu stosowalności metod, źródeł błędów, oraz ich wady i zalety. W czasie każdych zajęć komputerowych studenci otrzymają samodzielne zadanie do wykonania. Wykonanie tych zadań będzie podstawą zaliczenia.

Strona przedmiotu
0600-S2-O-CZN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi grupami związków naturalnych, ich pozyskiwaniem ze źródeł naturalnych, budową, właściwościami oraz laboratoryjnymi metodami syntezy.

Poznanie chemii związków naturalnych – lipidów, sacharydów i polisacharydów alkaloidów, peptydów, przekazywania informacji na poziomie molekularnym, biosyntezy lipidów i węglowodanów.

Strona przedmiotu
0600-S2-O-FC brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z następującymi zagadnieniami:

I. Elementami mechaniki klasycznej;

II. Podstawami nierelatywistycznej i relatywistycznej mechaniki kwantowej;

III. Podstawami teoretycznymi spektroskopii atomowej.

Strona przedmiotu
0600-S2-O-K brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład i ćwiczenia zapoznają studentów z podstawami krystalografii geometrycznej, zagadnieniami symetrii cząsteczek i sieci krystalicznej, częściowo w ujęciu teorii grup, zastosowaniem metod dyfrakcyjnych do identyfikacji substancji, określenia parametrów i symetrii sieci kryształu, oraz podstawowymi typami struktur krystalicznych. Omawiane są zagadnienia zależności właściwości fizycznych i chemicznych od wewnętrznej struktury kryształów.

Strona przedmiotu
0600-S2-O-KR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawową wiedzą z zakresu krystalochemii. Wykład i laboratorium zapoznają studentów z podstawami krystalografii geometrycznej, zagadnieniami symetrii cząsteczek i sieci krystalicznej, częściowo w ujęciu teorii grup, zastosowaniem metod dyfrakcyjnych do identyfikacji substancji, określenia parametrów i symetrii sieci kryształu, określeniem rozkładu materii w kryształach, podstawowymi typami struktur krystalicznych. Omawiane są zagadnienia zależności właściwości chemicznych i fizycznych od wewnętrznej struktury kryształów. Studenci zostaną również zapoznani z bazami struktur związków małocząsteczkowych i biomakromolekuł oraz programami służącymi do ich wizualizacji.

Strona przedmiotu
0600-S2-O-OWI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zmierza do zaznajomienia studenta z postawami prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa patentowego.

Strona przedmiotu
0600-S2-O-SMISZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu prowadzone są następujące zajęcia:

- wykład 15 godz.

- laboratorium 25 godz.

Zajęcia skierowane są do studentów pragnących zapoznać się z metodami spektroskopowymi ze szczególnym odniesieniem do ich zastosowań w naukach chemicznych. Wykłady wzbogacone ćwiczeniami i zajęciami seminaryjnymi pozwolą studentom nabyć umiejętność interpretacji widm cząsteczkowych i rozwiązywania zagadnień strukturalnych, które są dla współczesnego chemika niezbędnym narzędziem w pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
0600-S2-O-WAFJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pozwoli studentowi pogłębić wiedzę na temat przemian jądrowych i wykorzystania izotopów promieniotwórczych; Umożliwi wykształcenie umiejętności prawidłowej oceny zagrożenia, jakie stwarza obecność substancji radioaktywnych w otoczeniu człowieka; Rozszerzy jego wiedzę na temat fizykochemii mieszanin.

Strona przedmiotu
0600-S2-O-ZAI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami analitycznymi, w tym z teorią, budową i zasadą działania aparatury oraz technikami pomiarowymi. Wykład omawia najważniejsze zagadnienia z zakresu spektroskopii mas, spektroskopii podczerwieni IR, elektrochemii, polarografii, kulometrii, metod rentgenowskich, fluorescencji rentgenowskiej, spektroskopii elektronów, technik obrazowania mikroskopowego oraz metody analizy termicznej.

W trakcie laboratoriów studenci poznają metody: (a) elektrochemiczne (polarografia, woltamperometria), (b) spektroskopowe: podczerwień (IR, TG/IR, Raman), spektrofluorymetria, (c) termiczne (TG/DTG/DTA, DSC), (d) rozdzielcze (HPLC, izotachoforeza ) oraz (d) mikroskopowe (SEM, AFM), (e) dyfraktometria rentgenowska (XRD).

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)