Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Stacjonarne studia drugiego stopnia - Chemia - Semestr 3 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Stacjonarne studia drugiego stopnia - Chemia - Semestr 3
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25 - Rok akademicki 2024/25
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2023/24 2023/24Z 2023/24L 2024/25 2024/25Z 2024/25L
0600-S2-O-CMP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zapoznaje studentów z podstawami chemii metali przejściowych. Pomaga w nabyciu umiejętności otrzymywania, badania i opisu właściwości fizykochemicznych związków metali przejściowych przy wykorzystaniu szeregu technik pomiarowych.

Strona przedmiotu
0600-S2-PP/ChP-DFTS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zapozna się z podstawowymi informacjami dotyczącymi modyfikacji wybranych właściwości polimerów i tworzyw sztucznych. Sprawdzi jak wybrany dodatek wpływa n określone właściwości badanego materiału polimerowego. Zapozna się z właściwościami dodatków do tworzyw sztucznych i zmianą przez nie konkretnych właściwości chemicznych i fizycznych wybranych tworzyw sztucznych.

Strona przedmiotu
0600-S2-SPD brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 250 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 250 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wykonanie pracy dyplomowej. Zaprojektowanie doświadczeń, ich przeprowadzenie, opracowanie wyników oraz przygotowanie manuskryptu.

Strona przedmiotu
0600-S2-SPD/sr brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 190 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 190 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wykonanie pracy dyplomowej. Zaprojektowanie doświadczeń, ich przeprowadzenie, opracowanie wyników oraz przygotowanie manuskryptu.

Strona przedmiotu
0600-S2-O-PPK brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkolenie pozwoli uczestnikom zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego i przygotować się do wejścia na rynek pracy.

Kompetencja to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy. Wszystkie te aspekty będą rozwijane podczas szkolenia w formie praktycznej.

Uczestnicy rozwiną przede wszystkim takie kompetencje jak dążenie do rozwoju, branie odpowiedzialności oraz etyka i profesjonalizm. Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Strona przedmiotu
0600-S2-O-PF brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Projektowanie fluoroforów” ma na celu zapoznanie studentów ze strategiami projektowania barwników i fluoroforów pod kątem wybranych zastosowań biomedycznych i technologicznych, czynnikami wpływającymi na wzmacnianie i wygaszanie zjawisk absorpcji i emisji promieniowania, zaletami materiałów wykazujących nieliniowe właściwości optyczne oraz możliwościami wykorzystania zjawisk takich jak podwójna emisja, upkonwersja fotonów, termicznie aktywowana opóźniona fluorescencja, fosforescencja. Na wybranych przykładach cząsteczek organicznych zaprezentowane zostaną techniki chemii obliczeniowej dedykowane stanom wzbudzonym i właściwościom fotofizycznym molekuł, przy czym uwaga studentów zostanie zwrócona na prowadzenie obliczeń na granicy z eksperymentem – w celu jego projektowania lub wyjaśniania.

Strona przedmiotu
0600-S2-PP/Ch-TPZP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi teoriami dotyczącymi zjawisk powierzchniowych oraz nowoczesnymi metodami modelowania procesów sorpcyjnych i charakteryzacji struktury sorbentów. Omówienie wybranych metod charakteryzacji katalizatorów oraz określania mechanizmów reakcji. Zapoznanie z wybranymi przykładami przemysłowych zastosowań katalizatorów. Omówienie podstawowych definicji i pojęć, klasyfikacji katalizatorów i reakcji katalitycznych (kataliza w roztworach: kataliza kwasowo-zasadowa, kataliza z przeniesieniem elektronu, kataliza związków organometalicznych, własności katalityczne makrocząsteczek, kataliza między fazowa).

Podstawowe definicje i prawa elektrochemii. Nośniki ładunku elektrycznego. Elektrochemia roztworów elektrolitów. Międzyfazowe zjawiska elektryczne. Metody modyfikacji powierzchni elektrod. Elektrody węglowe, kompozytowe. organiczno-nieorganiczne, kompozyty z materiałami pochodzenia biologicznego.

Strona przedmiotu
0600-S2-O-WTR brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)