Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Stacjonarne studia pierwszego stopnia - Chemia - Semestr 2 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Stacjonarne studia pierwszego stopnia - Chemia - Semestr 2
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L 2024/25Z 2024/25L
0600-S1-O-ASC brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 25 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 25 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują wprowadzenie do analizy statystycznej z wykorzystaniem oprogramowania IBM SPSS

Strona przedmiotu
0600-S1-O-B brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z pojęciem, przedmiotem, genezą a także strukturą bioetyki, w ramach szerszej myśli etyczno-filozoficznej. Zaprezentowanie wybranych/kluczowych problemów, z którymi mierzy się współczesna myśl bioetyczna, na tle współtworzących ją nauk ścisłych oraz nauk stosowanych. Omówienie przykładowych teorii etyczno filozoficznych w bioetyce, takich jak (przykładowo) ekocentryzm, antropocentryzm, biocentryzm, subiektywizm, obiektywizm, relatywizm, utylitaryzm, personalizm, kontraktalizm. Ukazanie istoty i znaczenia/roli bioetyki, w wymiarze teoretycznym i praktycznym (na wybranych przykładach). Prezentacja bazowych zasad bioetycznych i teorii etycznych aplikowanych do wyjaśniania dylematów etycznych.

Strona przedmiotu
0600-S1-O-FIZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza fizyczna ma fundamentalne znaczenie we wszystkich naukach przyrodniczych. Celem zajęć jest usystematyzowanie tej wiedzy, z którą studenci zetknęli się na wcześniejszych etapach kształcenia, a także istotne jej rozszerzenie.

Problemy zaprezentowane na zajęciach pozwolą zapoznać się z podstawowymi oddziaływaniami występującymi w przyrodzie oraz prawami rządzącymi zjawiskami fizycznymi. Pokażemy, że wiele zjawisk, które możemy obserwować wokół nas, ma stosunkowo proste wyjaśnienie fizyczne, a zrozumienie ich istoty może dawać dużą osobistą satysfakcję.

Będziemy zwracać uwagę studentów na to, że wiele technik pomiarowych wykorzystywanych obecnie rutynowo w różnych działach chemii ma swoje źródło w badaniach podstawowych z fizyki.

Omawiając kolejne problemy fizyczne pokażemy znaczenie matematyki w opisie zjawisk fizycznych, w tym narzędzi takich jak rachunek różniczkowy czy całkowy, który studenci poznają na zajęciach z matematyki.

Strona przedmiotu
0600-S1-O-MAT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Część ćwiczeń poświęcona będzie powtórzeniu i usystematyzowaniu wybranych zagadnień z programu szkoły średniej, z uwzględnieniem bardzo różnego poziomu przygotowania studentów. Szczególna uwaga będzie zwrócona na poprawny zapis matematyczny. Niektóre zagadnienia zostaną rozszerzone w porównaniu z zakresem podstawowym programu z matematyki dla szkoły średniej. Pojawią się też nowe zagadnienia, ilustrujące problemy omawiane na wykładzie, takie jak podstawy rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej. Pochodne będą wykorzystane jako narzędzie do badania przebiegu zmienności funkcji.

Strona przedmiotu
0600-S1-O-MATb brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówione zostanę podstawy rachunku całkowego funkcji jednej zmiennej. Wprowadzone zostaną podstawy algebry liniowej, omówione macierze, wyznaczniki, macierz odwrotna, zagadnienie własne. Zaprezentowane zostanie wykorzystanie macierzy do rozwiązywania układów równań liniowych. Omówione zostaną iloczyny skalarny i wektorowy. Przedstawione zostaną podstawowe informacje o funkcji wielu zmiennych, pozwalające poszukiwać ekstremów takich funkcji.

Strona przedmiotu
0600-S1-O-OWI brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zmierza do zaznajomienia studenta z postawami prawa własności intelektualnej, w tym przede wszystkim prawa autorskiego (utworów i ich ochrony), a także w podstawowym zakresie prawa własności przemysłowej (patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych).

Strona przedmiotu
0600-S1-O-PCA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 25 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 25 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 25 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie najważniejszych pojęć i metod klasycznych (miareczkowych i wagowych) w chemii analitycznej. Nabycie umiejętności rozwiązywania zadań z chemii analitycznej i zrozumienie zastosowania teoretycznej wiedzy do analiz miareczkowych i wagowych.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i pokazami analiz klasycznych.

Ćwiczenia; rozwiązywanie zadań i problemów analitycznych równym frontem w grupie ćwiczeniowej.

Laboratorium

Wykonanie analiz chemicznych z zakresu: grawimetrii, miareczkowania, alkacymetrycznego, strąceniowego, kompleksometrycznego i redoksymetrycznego, nauka nastawiania roztworów mianowanych - praca indywidualna.

Strona przedmiotu
0600-S1-O-TIb brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie teoretycznych wiadomości i praktycznych umiejętności pozwalających na samodzielne korzystanie z komputerów w zakresie analizy i interpretacji wyników doświadczeń, planowania doświadczeń oraz wykonywania prostych obliczeń numerycznych.

Strona przedmiotu
0600-S1-O-WCNM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z problematyką wytwarzania i stosowania substancji i materiałów chemicznych, zasadami ich racjonalnego wykorzystania i zagospodarowania. Podstawowe zagadnienia związane z strukturą ciał stałych, przejściami fazowymi i alotropią. Teoria pasmowa ciała stałego – właściwości przewodzące i półprzewodzące materiałów. Materiały metaliczne, stopy metali, tlenki metali. Materiały ceramiczne, szkła, materiały budowlane. Naturalne i syntetyczne materiały polimerowe – budowa, właściwości, przetwórstwo, zastosowanie oraz metody recyklingu. Energetyka – rodzaje paliw i technik ich spalania; odnawialne źródła surowców i energii. Problem odpadów poużytkowych, komunalnych i niebezpiecznych. Technologie zagospodarowania (utylizacji) odpadów.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)