Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Stacjonarne studia pierwszego stopnia - Chemia - Semestr 3 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Stacjonarne studia pierwszego stopnia - Chemia - Semestr 3
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2024/25 - Rok akademicki 2024/25
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22 2021/22Z 2022/23 2022/23Z 2023/24 2023/24Z 2024/25 2024/25Z
0600-S1-O-AI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy o współczesnych metodach analizy instrumentalnej. Student poznaje metody spektroskopowe, elektrochemiczne i chromatograficzne w zastosowaniach do analizy substancji czystych i mieszanin. Wiedza obejmuje: podstawy teoretyczne, aspekt jakościowy i ilościowy instrumentalnych metod analitycznych oraz zasady działania aparatury. W ramach bloku student nabywa umiejętności przygotowania próbek analitycznych, zasad kalibracji i sprawdzania aparatury analitycznej, wykonania analiz, metod opracowania i analizy statystycznej wyników oraz przygotowania raportów analitycznych zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej.

Strona przedmiotu
0600-S1-O-CFIZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 75 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 75 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 75 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 75 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 75 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy termodynamiki równowagowej; zasady termodynamiki, kryteria zachowania się układów. Potencjał chemiczny składnika. Równowaga reakcji chemicznej. Równowaga przemian fazowych. Właściwości gazóww, cieczy i ciał stałych. Właściwości fazy powierzchniowej. Przewodnictwo elektrolitów. Ogniwa, półogniwa. Polaryzacja elektrod. Korozja elektrochemiczna. Kinetyka chemiczna; Podstawowe pojęcia, mechanizmy i równania kinetyczne reakcji. Kataliza.

Strona przedmiotu
0600-S1-O-CNORG(II) brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0600-S1-O-CSM brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z problematyką wytwarzania i stosowania substancji i materiałów chemicznych, zasadami ich racjonalnego wykorzystania i zagospodarowania. Podstawowe zagadnienia związane z strukturą ciał stałych, przejściami fazowymi i alotropią. Teoria pasmowa ciała stałego – właściwości przewodzące i półprzewodzące materiałów. Materiały metaliczne, stopy metali, tlenki metali. Materiały ceramiczne, szkła, materiały budowlane. Naturalne i syntetyczne materiały polimerowe – budowa, właściwości, przetwórstwo, zastosowanie oraz metody recyklingu. Energetyka – rodzaje paliw i technik ich spalania; odnawialne źródła surowców i energii. Problem odpadów poużytkowych, komunalnych i niebezpiecznych. Technologie zagospodarowania (utylizacji) odpadów.

Strona przedmiotu
0600-S1-O-CSE brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zarys wiadomości o Ziemi. Geneza kształtowania i ochrony środowiska. Zagadnienia ochro¬ny atmosfery (pochodzenie, budowa, skład). Zagadnienia hydrosfery. Źródła i skutki zanieczyszczeń wód. Gospodarka ściekami. Oczyszczanie – rodzaje i metody. Metody analizy zanieczyszczeń wód. Organizacja monitoringu środowiskowego. GLP, GMP, ISO. Ochrona gleby. Bilans użytkowania powierzchni gleby. Odpady stałe (przemysłowe, komunalne, rolne). Ścieki, zanieczyszczenia wód. Ludność a wyży¬wienie. Uciążliwości cywilizacyjne. Hałas, wibracja – zapo¬bieganie. Ustawodawstwo w za¬kresie ochrony środowiska. Socjo-ekonomiczne aspekty w ekologii.

Strona przedmiotu
0600-S1-O-PCK brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 25 godzin
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 25 godzin
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 25 godzin
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem proponowanych zajęć jest::

Poznanie podstaw teoretycznych mechaniki kwantowej i chemii kwantowej oraz ich znaczenia w chemii. Przedmiot stanowi podstawę do dalszych studiów i do specjalności 'Chemia informatyczna' (S1) i przedmiotu Chemia teoretyczna (S2), gdzie student w oparciu o poznana wiedzę teoretyczna uczy się praktycznego stosowania metod modelowania w chemii kwantowej przy pomocy powszechnie używanych pakietów obliczeniowch.

Na przedmiot 'Podstawy chemii kwantowej' składają się trzy przedmioty obowiązkowe:

1. Podstawy chemii kwantowej – wykład 25 h.

2. Podstawy chemii kwantowej – ćwiczenia 25 h.

3. Podstawy chemii kwantowej – laboratorium komputerowe – 10h.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)