Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Doktoranckie Studium Chemii (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Doktoranckie Studium Chemii
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22 2022/23
0600-S3-DSC-EN-CCh brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0600-S3-DSC-EN-SN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0600-S3-DSC-FIL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu z filozofii jest zapoznanie studentów z podstawowymi nurtami i problemami filozofii nauki oraz z pewnymi doniosłymi zagadnieniami filozoficznymi, ważnymi dla zdobycia ogólnej kultury humanistycznej.

Wykład podzielony jest na dwie części. Część pierwsza obejmuje podstawowe zagadnienia z filozofii nauki, przedstawione w aspekcie historycznym i systemowym. Część druga zaś obejmuje wybrane zagadnienia filozoficzne, ze szczególnym odniesieniem do problematyki aksjologicznej, włączywszy zagadnienia z etyki (a w tym etyki badań naukowych).

Strona przedmiotu
0600-S3-DSC-EN-FIL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The purpose of the course is to develop reflection on scientific research from the point of view of philosophy of science and ethics.

Strona przedmiotu
0600-S3-DSC-PCS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest a) zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami jakie stosuje się w chemii supramolekularnej, b) zapoznanie w rodzajami i charakterystyką oddziaływań międzycząsteczkowych, c) omówienie wpływu rodzaju, liczby i charakteru podstawników na stabilność kompleksów supramolekularnych, d) przedstawienie wpływu oddziaływań międzycząsteczkowych na takie pola zastosowania ich jak, diody OLED, biochemia, kataliza, inżynieria kryształu.

Strona przedmiotu
0600-S3-PZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Praktyka zawodowa - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Praktyka zawodowa - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyka zawodowa w centralnym laboratorium Wydziału Chemii – Pracowni Analiz Instrumentalnych, w którym znajduje się tzw. duża infrastruktura badawcza. Nabycie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania przyszłej pracy zawodowej związanej z badaniami i rozwojem (R&D). Praktyka zawodowa odbywa się w laboratoriach analizy instrumentalnej. W trakcie jej trwania praktykanci zapoznają się ze strukturą i funkcjonowaniem Uczelni, a w niej centralnego laboratorium Wydziału Chemii, poznają zakres realizowanych zadań, aktualne problemy i sposoby ich rozwiązywania, uczą się podstaw metodyki oraz pracy w systemie zarządzani jakością wg ISO 9001. Program obejmuje symulacje realizacji konkretnych projektów np. wykonanie badań do rejestracji produktów w systemie Reach, wykonanie ekspertyzy na zadany temat, wykonanie badań według norm PN-EN lub ECSS.

Strona przedmiotu
0600-S3-DSC-PS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma charakter interdyscyplinarny. Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu: metod proteomiki w tym spektrometrii mas i jej zastosowań do identyfikacji i sekwencjonowania białek, bioinformatyki i podstaw modelowania molekularnego białek, metod rentgenowskiej analizy strukturalnej, w tym metod badań białek, metod ewaluacji struktur białek, alternatywnych metod badania struktury w tym NMR i mikroskopii elektronowej, metod otrzymywania monokryształów białek do badań dyfrakcyjnych oraz baz danych związanych z sekwencją, strukturą i warunkami krystalizacji.

Strona przedmiotu
0600-S3-EN-SPNIHaPM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0600-S3-DSC-SN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium stanowi forum dyskusyjne tematów realizowanych w ramach rozpraw doktorskich.

Strona przedmiotu
0600-S3-DSC-EN-SCh brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest a) zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami jakie stosuje się w chemii supramolekularnej, b) zapoznanie w rodzajami i charakterystyką oddziaływań międzycząsteczkowych, c) omówienie wpływu rodzaju, liczby i charakteru podstawników na stabilność kompleksów supramolekularnych, d) przedstawienie wpływu oddziaływań międzycząsteczkowych na takie pola zastosowania ich jak, diody OLED, biochemia, kataliza, inżynieria kryształu.

Strona przedmiotu
0600-S3-DSC-ZMAI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami analitycznymi, w tym z teorią, budową i zasadą działania aparatury oraz technikami pomiarowymi. Wykład omawia najwazniejsze zagdnienai z zakresu spektroskopii NMR, spektroskopii podczerwieni IR i Ramana, obrazownai widm IR i Ramana spektroskopii elektronów, technik obrazowania mikroskopowego.

W trakcie ćwiczeń studenci poznają metody: (a) magnetycznego rezonansu jądrowego, (NMR), podczerwieni (IR) obrazownaie IR, widm Ramana, zastosowanie w przypadkach analizy materiałowej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)