Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty specjalnościowe - stacjonarne studia pierwszego stopnia (S1) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty specjalnościowe - stacjonarne studia pierwszego stopnia (S1)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22 2022/23 2022/23Z
0600-S1-W-CCh brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0600-S1-SP/W-MSCA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 50 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 50 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach proponowanych zajęć omówione zostanie oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią (próbką) oraz podstawy teoretyczne wybranych metod spektroskopowych stosowanych we współczesnej analizie chemicznej (m.in. spektroskopia elektronowa, magnetyczny rezonans jądrowy, IR, MS). Podstawy teoretyczne każdej metody będę ilustrowane różnorodnymi przykładami, które pozwolą studentowi na zrozumienie specyfiki poszczególnych metod oraz zakres ich wykorzystania w analizie i charakterystyce nowych związków.

Strona przedmiotu
0600-S1-SP/W-KNRM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu są: kosmochemia, zagadnienia z zakresu „zielonej chemii”, związki nieorganicznych we współczesnych materiałach i nanomateriałach oraz ważniejsze związki nieorganiczne spotykane w gospodarstwie domowym i rolnictwie. Celem przedmiotu jest ukazanie praktycznych aspektów chemii nieorganicznej na tle niezbędnych podstaw teoretycznych. Zajęcia laboratoryjne umożliwiają studentowi zapoznanie się z techniką syntezy, separacji i analizy związków nieorganicznych o znaczeniu praktycznym. Zajęcia z tematyki chemii kosmosu prowadzone są w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach.

Strona przedmiotu
0600-S1-SP/W-SKPPK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 50 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot omawia główne grupy surowców kosmetycznych: surowce tłuszczowe, konserwanty, czynniki zagęszczające, środki powierzchniowo czynne, związki zapachowe. Charakteryzuje podstawowe formy fizykochemiczne kosmetyków. Podaje ogólne zasady recepturowania prostych kosmetyków . Omawia budowę skóry i włosów oraz związki potrzebne do ich kondycjonowania.

Strona przedmiotu
0600-S1-SP/W-PSPP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 55 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia dotyczące polimerów. Podział polimerów.

Omówienie pojęcia polimolekularności i średnich ciężarów cząsteczkowych polimerów. Termodynamika i kinetyka polireakcji. Metody otrzymywania polimerów-zastosowania.

Identyfikacja i sortowanie materiałów polimerowych-metody organoleptyczne i spektroskopowe. Urządzenia stosowane w przetwórstwie polimerów. Wytwarzanie foli, rur i butelek z różnych materiałów polimerowych- ekobilans. Sposoby recyklingu podstawowych polimerów. Przemysłowy recykling butelek PET.

Zagadnienia związane z nowymi trendami w chemii polimerów – polimery elektroaktywne.

Strona przedmiotu
0600-S1-SP/W-WChN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot składa się z kilku wykładów oraz pracowni. Celem jest zapoznanie studentów z metodami stosowanymi w nanoskali, które obecnie stają się jednymi z podstawowych metod współczesnej inżynierii materiałowej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)