Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Grupy przedmiotów dla chemii medycznej s2 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Grupy przedmiotów dla chemii medycznej s2
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25 - Rok akademicki 2024/25
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23 2022/23Z 2022/23L 2023/24 2023/24Z 2023/24L 2024/25 2024/25Z 2024/25L
0600-S2-CM-AIL brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu analizy ilościowej produktów leczniczych

Strona przedmiotu
0600-S2-CM-A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 5 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0600-S2-CM-CKPZM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zapoznaje studentów z podstawami chemii koordynacyjnej litowców, berylowców, metali przejściowych i lantanowców. Pomaga w nabyciu umiejętności otrzymywania, badania i opisu właściwości fizykochemicznych związków koordynacyjnych, w tym związków występujących w naturze, w organizmach żywych. Akcentuje aplikacyjny charakter szeregu związków koordynacyjnych o zastosowaniach medycznych w terapii i diagnostyce.

Strona przedmiotu
0600-S2-CM-CS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest a) zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami jakie stosuje się w chemii supramolekularnej, b) zapoznanie w siłami międzycząsteczkowymi, c) omówienie wpływu rodzaju, liczby i charakteru podstawników na stabilność kompleksów supramolekularnych, d) przedstawienie wpływu oddziaływań międzycząsteczkowych na takie pola zastosowania ich jak, diody OLED, biochemia, kataliza, inżynieria kryształu.

Strona przedmiotu
0600-S2-CM-CBO brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0600-S2-CM-C brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 25 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 25 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 25 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie teoretycznych wiadomości i praktycznych umiejętności pozwalających na samodzielne korzystanie z komputerów w zakresie chemometrycznej analizy, interpretacji wyników oraz planowania doświadczeń.

Strona przedmiotu
0600-S2-CM-EIT brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi inżynierii tkankowej. Przybliżona zostanie budowa i właściwości tkanki łącznej oraz odpowiedź organizmu na kontakt z zaimplantowanym materiałem. Omówione zostaną materiały oraz komórki wykorzystywane do regeneracji tkanek.

Strona przedmiotu
0600-S2-CM-FMRMF brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami wyodrębniania i oczyszczania substancji czynnych, mające zastosowanie w medycynie i farmacji oraz wykorzystanie metod separacyjnych, głównie ekstrakcji, technik chromatograficznych i procesów membranowych w wydzielaniu substancji biologicznie aktywnych.

Strona przedmiotu
0600-S2-CM-FF brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z formami farmaceutycznymi oraz substancjami stosowanymi do ich wytwarzania. Nauczenie wykonywania różnymi technikami i zgodnie z wymogami GMP różnych postaci leku oraz opanowanie nomenklatury międzynarodowej i polskiej substancji chemicznych oraz synonimów stosowanych w recepturze.

Strona przedmiotu
0600-S2-CM-FWR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z naturą i wpływem promieniowania elekromagnetycznego na materię, podstawowymi procesami fotochemicznymi, wykorzystaniem światła w nauce, technice, medycynie i przemyśle.

Strona przedmiotu
0600-ChemMed-IPB brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 20 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany w ramach innej formy kształcenia Chem-Med - wzrost kompetencji praktycznych studentów kierunku chemia medyczna, studia II stopnia. Inna forma kształcenia realizowana jest w ramach projektu „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni” – Zadanie 2 – Nowy program kształcenia na Wydziale Chemii na kierunku – chemia medyczna studia II stopnia

Strona przedmiotu
0600-S2-CM-LS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 120 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem laboratorium jest realizacja eksperymentów zgodnych z tematyką badawczą realizowaną w Katedrach, związaną z kierunkiem studiów

Strona przedmiotu
0600-S2-CM-MNiS brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0600-S2-CM-METF brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom zagadnień związanych z metodami enkapsulacji, umożliwiającymi osiągnięcie kontrolowanego uwalniania substancji leczniczych.

Strona przedmiotu
0600-S2-CM-MSDM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istniejącym i potencjalnym zastosowaniem metod spektroskopowych w diagnostyce medycznej. W ramach przedmiotu student oprócz ogólnej charakterystyki metod spektroskopowych zostanie zapoznany w oparciu o bieżącą literaturę naukową z aktualnymi trendami w diagnostyce spektroskopowej.

Strona przedmiotu
0600-S2-CM-MME brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0600-S2-CM-NNM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0600-S2-CM-NM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nanotechnologia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, która znajduje szerokie zastosowanie na różnych płaszczyznach działalności człowieka, od przemysłu farmaceutycznego przez kosmetyczny aż do np. samochodowego. Wykład prezentuje wybrane zagadnienia związane z szeroko rozumianą Fizykochemią nanomateriałów.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu nanotechnologii ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów mających zastosowanie w medycynie. Przedstawione zostaną także podstawowe zagadnienia z zakresu syntezy i modyfikacji nanomateriałów węglowych, metalicznych i ceramicznych i innych. Przedstawiona zostanie rzetelna analiza informacji na temat zalet i wad nanocząsteczek.

Strona przedmiotu
0600-S2-CM-OM brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu student ma możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi materiałów do produkcji opakowań medycznych z naciskiem na opakowania z tworzyw sztucznych. wykład zawiera zarys historii materiałów opakowaniowych i opakowań, ich charakterystykę i wpływ na gospodarkę człowieka. Zagadnienia dotyczące chemii polimerów obejmują omówienie budowy cząsteczkowej i podstawowych właściwości polimerów. Wykład obejmuje również podstawowe treści dotyczące produkcji opakowań ich właściwości i roli, a także procesów sterylizacji. Tematykę zamyka proces recyklingu opakowań polimerowych.

Strona przedmiotu
0600-S2-CM-LD brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 160 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 160 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 160 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 160 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0600-S2-CM-PW-PL brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą dotyczącą wykorzystania metod eksperymentalnych oraz obliczeniowych podczas projektowania substancji aktywnych wykorzystywanych w preparatach farmaceutycznych.

Strona przedmiotu
0600-S2-CM-ROR brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami ochrony radiologicznej i działaniem promieniowania jonizującego na organizm człowieka. Szczególną uwagę zwraca się na zapewnianie jakości w diagnostyce obrazowej.

Strona przedmiotu
0600-S2-CM-SD brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej oraz prezentacja wyników.

W ramach godzin przeznaczonych na pracę magisterską student wykonuje zaplanowane eksperymenty i przygotowuje pracę magisterską.

Strona przedmiotu
0600-S2-CM-SPASC brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład i laboratorium zapoznają studenta z podstawowymi metodami projektowania substancji aktywnych w oparciu o strukturę związku wiodącego i strukturę receptora. Studenci poznają podstawy rentgenowskiej analizy strukturalnej związków małocząsteczkowych oraz białek z użyciem najnowszych wersji programów, oraz krystalografii białek. Studenci zapoznają się z podstawami metod bioinformatycznych dla wyboru receptora oraz określenia miejsca jego oddziaływania ze związkiem aktywnym. Studenci poznają zastosowania informacji strukturalnej w chemii medycznej przez użycie bazy PDB dla powiązania aktywności biologicznej ze strukturą ligandów (leków) i oddziaływaniem lek-enzym. Na przykładzie wybranych przykładów z biochemii i/lub chemii leków zaprezentowane zostaną łatwo dostępne narzędzia umożliwiające teoretyczne badania struktury i oddziaływań międzymolekularnych w makrocząsteczkach, leżące u podstaw ich aktywności biomedycznej.

Strona przedmiotu
0600-S2-CM-SCS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

a) zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami jakie stosuje się w chemii supramolekularnej cieczy i ciała stałego

b) zapoznanie z siłami międzycząsteczkowymi w roztworach oraz krysztale

c) omówienie wpływu rodzaju, liczby i charakteru podstawników na stabilność kompleksów supramolekularnych

d) przedstawienie wpływu oddziaływań międzycząsteczkowych na takie pola zastosowania ich jak, diody OLED, biochemia, kataliza, inżynieria krystaliczna

e) zapoznanie studentów z oprogramowaniem umożliwiającym wizualizację struktur molekularnych/krystalicznych, identyfikację sił międzycząsteczkowych stabilizujących strukturę krystaliczną oraz obliczenia energii sieci krystalicznej.

Strona przedmiotu
0600-S2-CM-SZJ brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy

z zakresu systemów zarządzania jakością

Strona przedmiotu
0600-S2-CM-TCL brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z wybranymi aspektami współczesnych technologii. Student poznaje: operacje fizyczne i procesy jednostkowe w skali laboratoryjnej i przemysłowej stosowane do otrzymywania wybranych leków.

Strona przedmiotu
0600-S2-CM-TLN brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W toku prowadzonych zajęć na temat wybranych roślinnych produktów leczniczych i suplementów diety dostępnych na rynku. Szczególny nacisk położony jest na separację substancji czynnych zawartych w materiale roślinnym lub przetworach roślinnych o udowodnionym badaniami klinicznymi działaniu, tradycyjnych produktów leczniczych roślinnych oraz suplementów diety. W zakres przedmiotu wchodzą także: wskazania do stosowania, dawkowanie, omówienie czynników wpływających na jakość preparatów roślinnych, technologia, formy leku oraz metody standaryzacji leku, interakcje leków roślinnych z syntetycznymi substancjami chemicznymi, oraz toksyczność i działania niepożądane leków roślinnych.

Strona przedmiotu
0600-ChemMed-WB brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany w ramach innej formy kształcenia Chem-Med - wzrost kompetencji praktycznych studentów kierunku chemia medyczna. Inna forma kształcenia realizowana jest w ramach projektu „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni” – Zadanie 2 – Nowy program kształcenia na Wydziale Chemii na kierunku – chemia medyczna studia II stopnia

Strona przedmiotu
0600-S2-CM-WDM brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie możliwości diagnostyki obrazowej, podstawowych wskazań i przeciwwskazań do poszczególnych badań diagnostycznych.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)