Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podyplomowe Studium „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Podyplomowe Studium „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23
0600-PS-BHP-BZZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci poznają zagadnienia związane z systemami zapewnienia jakości produktów spożywczych, światowym prawem żywnościowym oraz Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej.

Strona przedmiotu
0600-PS-BHP-BZwŚP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czynniki biologiczne obok czynników fizycznych i chemicznych stanowią integralny składnik czynników ryzyka środowiska pracy jak również pozazawodowego. Z uwagi na właściwości, specyficzną różnorodność jak również ograniczone możliwości monitorowania i wykonywania pomiarów ZB są istotnym problemem w ochronie zdrowia pracowników zatrudnionych w ekspozycji na te czynniki. Szczególne znaczenie w związku z tym odgrywa profilaktyka procesów technologicznych, indywidualna ochrona pracownika oraz organizacja pracy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w środowisku zawodowym.

Strona przedmiotu
0600-PS-BHP-ChZwŚP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy.

Strona przedmiotu
0600-PS-BHP-FZwŚP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie słuchaczy z rodzajem zagrożeń globalnych i lokalnych związanych z gospodarczą działalnością człowieka i na tym tle z rodzajami zagrożeń w środowisku pracy i innych miejscach pobytu.

Strona przedmiotu
0600-PS-BHP-FSBHPwP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wybrane zagadnienia praktyczne funkcjonowania służb bhp w zakładzie pracy. Zakres działania służb, szkolenia bhp, wypadki przy pracy, instrukcje bezpieczeństwa.

Strona przedmiotu
0600-PS-BHP-OSN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe definicje dotyczące ochrony środowiska i ekologii. Polskie prawo ochrony środowiska. Formy ochrony przyrody w Polsce,

ochrona różnorodności biologicznej. Zanieczyszczenia i ochrona powierzchni ziemi i gleby, powietrza i wód. Gospodarka odpadami.

Odnawialne źródła energii. Zajęcia terenowe - Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu, zakład galwanizerii.

Strona przedmiotu
0600-PS-BHP-PPiSR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pierwsza pomoc obejmuje bezpieczne wykonywanie czynności ratowniczych w miejscu nieszczęśliwego zdarzenia?wypadku w stanach zagrożenia życia lub pogorszenia zdrowia przez osoby nie mające wykształcenia medycznego za pomocą dostępnych środków.

Strona przedmiotu
0600-PS-BHP-PP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu i ćwiczeń jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa pracy oraz uwrażliwienie ich na główne problemy (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy).

Strona przedmiotu
0600-PS-BHP-Sem
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy na temat technik pisania pracy dyplomowej i jej struktury oraz korzystania ze źródeł literaturowych i internetowych.

Strona przedmiotu
0600-PS-BHP-SOI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaje i dobór środków ochrony indywidualnej na stanowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracy na wysokości.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)