Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podyplomowe Studium „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Podyplomowe Studium „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23
0600-PS-BHP-BZZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci poznają zagadnienia związane z systemami zapewnienia jakości produktów spożywczych, światowym prawem żywnościowym oraz Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej.

Strona przedmiotu
0600-PS-BHP-BZwŚP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czynniki biologiczne obok czynników fizycznych i chemicznych stanowią integralny składnik czynników ryzyka środowiska pracy jak również pozazawodowego. Z uwagi na właściwości, specyficzną różnorodność jak również ograniczone możliwości monitorowania i wykonywania pomiarów ZB są istotnym problemem w ochronie zdrowia pracowników zatrudnionych w ekspozycji na te czynniki. Szczególne znaczenie w związku z tym odgrywa profilaktyka procesów technologicznych, indywidualna ochrona pracownika oraz organizacja pracy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w środowisku zawodowym.

Strona przedmiotu
0600-PS-BHP-ChZwŚP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy.

Strona przedmiotu
0600-PS-BHP-FZwŚP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie słuchaczy z rodzajem zagrożeń globalnych i lokalnych związanych z gospodarczą działalnością człowieka i na tym tle z rodzajami zagrożeń w środowisku pracy i innych miejscach pobytu.

Strona przedmiotu
0600-PS-BHP-FSBHPwP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wybrane zagadnienia praktyczne funkcjonowania służb bhp w zakładzie pracy. Zakres działania służb, szkolenia bhp, wypadki przy pracy, instrukcje bezpieczeństwa.

Strona przedmiotu
0600-PS-BHP-OSN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe definicje dotyczące ochrony środowiska i ekologii. Polskie prawo ochrony środowiska. Formy ochrony przyrody w Polsce,

ochrona różnorodności biologicznej. Zanieczyszczenia i ochrona powierzchni ziemi i gleby, powietrza i wód. Gospodarka odpadami.

Odnawialne źródła energii. Zajęcia terenowe - Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu, zakład galwanizerii.

Strona przedmiotu
0600-PS-BHP-PPiSR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pierwsza pomoc obejmuje bezpieczne wykonywanie czynności ratowniczych w miejscu nieszczęśliwego zdarzenia?wypadku w stanach zagrożenia życia lub pogorszenia zdrowia przez osoby nie mające wykształcenia medycznego za pomocą dostępnych środków.

Strona przedmiotu
0600-PS-BHP-PP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu i ćwiczeń jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa pracy oraz uwrażliwienie ich na główne problemy (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy).

Strona przedmiotu
0600-PS-BHP-Sem
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy na temat technik pisania pracy dyplomowej i jej struktury oraz korzystania ze źródeł literaturowych i internetowych.

Strona przedmiotu
0600-PS-BHP-SOI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaje i dobór środków ochrony indywidualnej na stanowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracy na wysokości.

Strona przedmiotu
0600-PS-BHP-WiKoSK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu omawiane są definicje wypadków i regulacje prawne. Wymienione są rodzaje i skutki katastrof. Przedstawiona jest struktura krajowego systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Strona przedmiotu
0600-PS-BHP-ZBPiR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ocena zagrożeń występujących na stanowisku pracy

Metody oceny ryzyka zawodowego

Charakterystyka opracowania oceny ryzyka zawodowego

Formularze oceny ryzyka zawodowego

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)