Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Wydział Chemii

Jednostka: Wydział Chemii Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L 2024/25Z 2024/25L
0600-S2-EN-W-AC brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pogłębienie wiedzy studentów na temat fizycznych i chemicznych procesów zjawisk adsorpcji i katalizy oraz zapoznanie ich z właściwościami, metodami badania i otrzymywania sorbentów i katalizatorów. Zapoznanie studentów z różnymi zastosowaniami sorbentów i katalizatorów w praktyce.

Strona przedmiotu
0600-S2-EN-AIA brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje zaawansowane metody analityczne spektroskopii molekularnej, atomowej, elektronów i mikroskopowei oraz techniki łączonych w analizie chemicznej. Metody analizy stosowane w chemii, biologii, biotechnologii, fizyce, chemii materiałów i w

medycynie. Celem przedmiotu jest zapoznanie doktoranta z możliwościami wykorzystania aparatury analitycznej dostępnej na Wydziale Chemii UMK w zastosowaniach do identyfikacji i analizy

ilościowej związków chemicznych.

Strona przedmiotu
0600-S1-CM-PW7a-Va brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia umożliwiają poszerzenie wiedzy z zakresu analityki biomedycznej, ukierunkowują na sposoby zaplanowanie eksperymentu, a następnie praktyczne wykorzystanie technik analitycznych w badaniu próbek biologicznych. Zdobywane są umiejętności planowania, projektowania procedury analitycznej, właściwego wyboru metody pobierania i przygotowania próbek biologicznych. Ugruntowywana jest wiedza dotycząca wykonywania pomiarów i analiz, zgodnie z wytycznymi dobrej praktyki laboratoryjnej i systemów jakości.

Strona przedmiotu
0600-S2-PP/ACh-AKS brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów zapoznanie się studentów z analityką środowiskową, pobieranie i przygotowanie próbek, aparatura, techniki pracy, metody analityczne i instrumentalne, błędy pomiarowe, walidacja..

Strona przedmiotu
0600-S2-CKR-AC brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i możliwościami zastosowania nowoczesnych metod separacyjnych, głównie technik chromatograficznych w analityce kryminalistycznej.

Strona przedmiotu
0600-S1-CM-PW7c-VIa brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z przedmiotu Analiza farmaceutyczna ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej oceny jakości surowców i produktów farmaceutycznych w świetle aktualnych wymogów prawnych. Ponadto student zapozna się ze składem substancji leczniczych oraz podstawowymi postaciami leków. Ponadto przedstawione zostaną metody farmakopealne stosowane w analizie surowców oraz gotowych form leków. Dodatkowo na podstawie literatury naukowej zostaną zaprezentowane najnowsze metody instrumentalne wykorzystywane w analizie farmaceutycznej.

Laboratorium z przedmiotu Analiza farmaceutyczna poświęcone jest zapoznaniu studenta z konwencjonalnymi, farmakopealnymi oraz nowoczesnymi metodami instrumentalnymi stosowanymi w analizie środków leczniczych.

Strona przedmiotu
0600-S2-CM-AIL brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu analizy ilościowej produktów leczniczych

Strona przedmiotu
0600-S1-CM-PAI brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy o współczesnych metodach analizy instrumentalnej. Student poznaje metody spektroskopowe, elektrochemiczne i chromatograficzne w zastosowaniach do analizy substancji czystych i mieszanin. Wiedza obejmuje: podstawy teoretyczne, aspekt jakościowy i ilościowy instrumentalnych metod analitycznych oraz zasady działania aparatury. W ramach bloku student nabywa umiejętności przygotowania próbek analitycznych, zasad kalibracji i sprawdzania aparatury analitycznej, wykonania analiz, metod opracowania i analizy statystycznej wyników oraz przygotowania raportów analitycznych zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej.

Strona przedmiotu
0600-S1-CTZ-AI brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0600-S1-O-AI brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy o współczesnych metodach analizy instrumentalnej. Student poznaje metody spektroskopowe, elektrochemiczne i chromatograficzne w zastosowaniach do analizy substancji czystych i mieszanin. Wiedza obejmuje: podstawy teoretyczne, aspekt jakościowy i ilościowy instrumentalnych metod analitycznych oraz zasady działania aparatury. W ramach bloku student nabywa umiejętności przygotowania próbek analitycznych, zasad kalibracji i sprawdzania aparatury analitycznej, wykonania analiz, metod opracowania i analizy statystycznej wyników oraz przygotowania raportów analitycznych zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej.

Strona przedmiotu
0600-S1-ChK-AIK brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy o współczesnych metodach analizy instrumentalnej. Student poznaje metody spektroskopowe, elektrochemiczne i chromatograficzne w zastosowaniach do analizy substancji czystych i mieszanin. Wiedza obejmuje: podstawy teoretyczne, aspekt jakościowy i ilościowy instrumentalnych metod analitycznych oraz zasady działania aparatury. W ramach bloku student nabywa umiejętności przygotowania próbek analitycznych, zasad kalibracji i sprawdzania aparatury analitycznej, wykonania analiz, metod opracowania i analizy statystycznej wyników oraz przygotowania raportów analitycznych zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej.

Strona przedmiotu
0600-S1-SP/W-AJPS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu prowadzone są następujące zajęcia:

- wykład 20 h.

- laboratorium 40 h.

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu badania jakości produktów spożywczych. Ponadto w ramach laboratorium studenci samodzielnie wykonują ćwiczenia z analizy chemicznej i mikrobiologicznej żywności.

Strona przedmiotu
0600-S2-CKR-AM brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykorzystanie mikroskopii w kryminalistyce (lupa, mikroskopy: optyczny, stereoskopowy, interferencyjny, elektronowy, sił atomowych). Obrazowanie mikroskopowe. Analiza: włókien, farb, lakierów, tuszy, tonerów, szkła). Identyfikacja śladów po wystrzale z broni palnej metoda SEM-EDX.

Strona przedmiotu
0600-S1-CM-PW7a-APPL brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z wybranymi zaawansowanymi metodami analitycznymi, w tym z teorią, budową i zasadą działania aparatury oraz technikami pomiarowymi. Ponadto studenci zostaną zapoznani ze sposobami

przygotowania próbek do analizy, z przygotowaniem wzorców i materiałów odniesienia, kryteriami wyboru metody analitycznej oraz zasadami interpretacji uzyskanych wyników.

Strona przedmiotu
0600-S1-Cm-PW7b-IV brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu prowadzone są następujące zajęcia:

- wykład 15 h.

- laboratorium 30 h.

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu analizy produktów naturalnych. Ponadto student zostaje zapoznany z metodykami stosowanymi w analityce produktów naturalnych.

Strona przedmiotu
0600-S1-CTZ-AS brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z analizy sensorycznej żywności. Ponadto student nabywa umiejętności wykorzystania w praktyce metod oceny sensorycznej zarówno podczas tworzenia zespołu oceniającego jak i oceny różnych produktów spożywczych.

Strona przedmiotu
0600-S1-CTZ-AS(3r.) brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0600-S2-CKR-AS brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach proponowanych zajęć omówione zostaną techniki spektroskopowe ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wykorzystywane są w analizie śladów i materiałów kryminalistycznych (m.in. UV-Vis, spektroskopia Ramana, spektroskopia NMR, IR, spektrometria MS, spektroskopia fluorescencyjna, dyfrakcja rentgenowska). Samodzielne wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych pozwoli studentowi na zrozumienie specyfiki poszczególnych metod oraz na nabycie umiejętności posługiwania się odpowiednią metodą spektroskopową w analizie i charakterystyce nowych związków.

Strona przedmiotu
0600-S1-O-ASC brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 25 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 25 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują wprowadzenie do analizy statystycznej z wykorzystaniem oprogramowania IBM SPSS

Strona przedmiotu
0600-S2-PP/ChSO-AS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z rentgenowską analizą strukturalną monokryształów, która umożliwia dokładne ustalenia struktury małocząsteczkowych związków chemicznych, jak również biomakromolekuł.

Strona przedmiotu
0600-S2-ChK-ASSK brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z rentgenowską analizą strukturalną monokryształów, która umożliwia dokładne ustalenia struktury małocząsteczkowych związków chemicznych, jak również biomakromolekuł. Student również zdobędzie umiejętność przeszukiwania strukturalnych baz danych oraz będzie potrafił wykonać dokowanie molekularne w układach białko-ligand.

Strona przedmiotu
0600-S2-CKR-AT brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie najważniejszych metod analizy termicznej w kontekście zastosowania ich w analizie kryminalistycznej. Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów analitycznych, przy wykorzystaniu wiedzy teoretycznej w zakresie/obszarze analizy termicznej.

Strona przedmiotu
0600-S1-CTZ-AZ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0600-S1-ChK-A brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkolenie pozwoli uczestnikom przygotować szczegółowy plan wystąpienia, dobrać odpowiedni strój, zapanować nad gestykulacją, mimiką oraz wskaże na ważność podtrzymywania kontaktu wzrokowego z publicznością. Dodatkowo pozwoli na zapoznanie z technikami radzenia sobie w stresujących sytuacjach oraz właściwej argumentacji podczas odpowiedzi na trudne pytania słuchaczy. Kompetencje, które są wypadkową wiedzy, umiejętności

i postawy - będą rozwijane podczas szkolenia w formie praktycznej. Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym, szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Strona przedmiotu
0600-S1-O-AP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0600-S2-CM-A brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 5 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0600-S2-PP/ChSO-BWFM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Blok jest kontynuacją przedmiotu Chemia obliczeniowa lub Modelowanie molekularne metodami chemii kwantowej.

Strona przedmiotu
0600-S1-ChK-BiSK brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z oceną bezpieczeństwa i skuteczności preparatów kosmetycznych z uwzględnieniem aktualnych aktów prawnych dotyczących produktów kosmetycznych.

Strona przedmiotu
0600-PS-BHP-BZZ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci poznają zagadnienia związane z systemami zapewnienia jakości produktów spożywczych, światowym prawem żywnościowym oraz Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej.

Strona przedmiotu
0600-S1-CM-BioA brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie podstaw teoretycznych z ukierunkowaniem na praktyczne wykorzystanie analityki w chemii, biologii, biochemii, medycynie i toksykologii. Nabycie podstawowej wiedzy nt. nowoczesnego laboratorium analitycznego. Nabycie umiejętności wyboru właściwej metody pobierania i przygotowania próbek biologicznych, medycznych i farmaceutycznych. Prawidłowe

wykonanie pomiarów i analiz, raporty, dobra praktyka laboratoryjna. Zapewnienie jakości, walidacja.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)