Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmiot uzupełniający-IBI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmiot uzupełniający-IBI
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L 2024/25Z 2024/25L
0800-DOZY brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma za zadanie przedstawić jakościowy i ilościowy opis promieniowania jonizującego, sposoby jego oddziaływania z materią i charakterystyki intensywności tego oddziaływania. Zaprezentowane zostaną metody określania dawek promieniowania, także z uwzględnieniem skutków biologicznych dla organizmów żywych. Omówione zostaną podstawowe elementy fizyki jądrowej wraz z najważniejszymi zastosowaniami promieniowania jonizującego i energii jądrowej. Na tym tle określone zostaną główne cele i metody dozymetrii. Rozwiązywanie zadań rachunkowych w ramach ćwiczeń ma na celu utrwalenie i przećwiczenie praktycznego wykorzystania wiedzy prezentowanej na wykładzie.

Strona przedmiotu
0800-JPRO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie "Języki programowania" przedstawiony zostanie język C. Wykład zorganizowany jest w taki sposób aby był przystępny dla osób o bardzo małych umiejętnościach programistycznych (szczególnie w początkowej fazie wykładu), jak również przydatny dla osób zaawansowanych. W pierwszej części zaprezentowana zostanie semantyka i syntaktyka języka, podstawowe instrukcje i operatory, szczegółowo zostaną omówione zasady działania pętli. W dalszej części omówione zostaną sposoby budowania prostych i zaawansowanych struktur danych wraz z przykładami. W końcowej części wykładu przedstawione zostaną narzędzia pożyteczne w pisaniu dużych programów.

Strona przedmiotu
0800-OKPROP brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wyklad umożliwia zdobycie wiedzy o budowie i zasadzie działania układu optycznego oka ludzkiego, biofizycznych i biochemicznych podstawach funkcjonowania układu wzrokowego i widzenia barwnego, metodach diagnostyki i korekcji wad refrakcji oraz budowie i zasadach działania przyrządów optometrycznych.

Strona przedmiotu
0800-PROBIEKT1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie metodologii projektowania i programowania obiektowego, pewnych znanych technologii obiektowych oraz specyfiki języka C++.

Strona przedmiotu
0800-PROZOB brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi przetwarzania i rozpoznawania obrazów cyfrowych. Materiał zostanie podzielony na następujące bloki tematyczne:

A. Wprowadzenie

B. Metody przetwarzanie obrazów: metody punktowe, kontekstowe, geometryczne i transformat

C. Opis obrazów: wyznaczanie cech obrazów binarnych, w skali szarości i kolorowych, metody punktów charakterystycznych

D. Metody rozpoznawania wzorców dla obrazów cyfrowych: uczenie nadzorowane – klasyfikacji i regresji oraz nienadzorowane – grupowanie, selekcja cech

Strona przedmiotu
0800-SKSP brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi elementami i strukturą komputerowych systemów pomiarowych, przedstawienie interfejsów stosowanych do komunikacji z przyrządami pomiarowymi,

oraz zasad tworzenia oprogramowania systemu pomiarowego (LabVIEW).

Laboratorium obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prostego układu pomiarowego w dwu, trzyosobowym zespole.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)