Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty do wyboru dla AiR II rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyboru dla AiR II rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L 2024/25Z 2024/25L
0800-KAOB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z rysowaniem schematów układów elektrycznych i elektronicznych, symulowanie działania tych układów i tworzenie do nich obwodów drukowanych za pomocą specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego (CAD).

Strona przedmiotu
0800-ARMECH brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Równania Newtona punktu materialnego i układu swobodnych punktów materialnych. Całkowanie równań Newtona. Drgania harmoniczne. Fale jednowymiarowe

2. Środek masy, zasady zachowania: pędu, momentu pędu, energii. Siły potencjalne, tw. Koeniga.

3. Ruch układów o zmiennej masie.

4. Więzy i siły reakcji, klasyfikacja więzów, równania Lagrange'a I rodzaju.

5. Zasada d'Alemberta, równania Lagrange'a II rodzaju dla sił potencjalnych i niepotencjalnych. Potencjał uogólniony.

6. Dynamika bryły sztywnej, równania Eulera, przybliżona teoria żyroskopu.

7. Reakcje dynamiczne w ruchu obrotowym. Niewyważenie statyczne i dynamiczne.

8. Zagadnienia teorii zderzeń.

Strona przedmiotu
0800-KK-MMSOLID
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie działania i podstawowych możliwości elementów pakietu oprogramowania CAD-3D SolidWorks® służących do symulacji mechanicznych w zakresie analizy kinematycznej (ruchu) i dynamicznej (oddziaływań mechanicznych, w tym również ich skutków, np. odkształceń i naprężeń).

Strona przedmiotu
0800-PKM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć z Podstaw konstrukcji maszyn jest:

1) Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu:

- obliczania elementów maszyn,

- połączeń spawanych, zgrzewanych, gwintowanych i klejonych,

- mechanizmów śrubowych,

- łożysk,

- sprzęgieł

- przekładni pasowych.

2) Wykształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami i terminologią z zakresu konstrukcji maszyn.

Uzupełnieniem wykładu są ćwiczenia z Podstaw budowy maszyn (0800-POBUMA)

Strona przedmiotu
0800-RYSTECH brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć z przedmiotu „Rysunek techniczny maszynowy” jest wiedza dotycząca:

- podstawowej znajomości zasad rysunku technicznego,

- norm i zasad tworzenia dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń technicznych,

- metod przedstawiania obiektów przestrzennych na płaszczyźnie.

Strona przedmiotu
0800-WSUNIX brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych funkcji, zadań i sposobu działania systemu operacyjnego UNIX oraz zdobycie przez studentów podstawowych praktycznych umiejętności związanych z używaniem, pracą i zarządzaniem tym system.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)