Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty do wyboru dla Informatyki Stosowanej s1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyboru dla Informatyki Stosowanej s1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L 2024/25Z 2024/25L
0800-ALGLICZB brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Sito Eratostenesa

2. Liczby pierwsze Gaussa i Eisensteina

3. Algorytm Euklidesa, równanie Bezout

4. Algorytmy rozkładu na czynniki pierwsze

5. Algorytmy sprawdzania pierwszości

6. Algorytm szybkiego potęgowania

7. Algorytmy wyznaczania logarytmu dyskretnego

8. Kryptosystem El-Gamal i RSA

9. Kryptoanaliza przez analizę częstości

10. Wykonywanie działań na krzywych eliptycznych

11. Kryptosystem El-Gamal na krzywych eliptycznych

Strona przedmiotu
0800-KK-APAZURE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0800-3D-OGL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu jest OpenGL, czyli popularny interfejs programistyczny służący do tworzenia aplikacji z grafiką 3D.

W ostatnich latach został on całkowicie zreformowany w efekcie czego większość książek i materiałów na jego temat stała się nieaktualna. Kurs adresowany jest zarówno dla początkujących programistów grafiki 3D jak i dla tych którzy chcieliby "przesiąść się" na nową wersję OpenGL'a.

Strona przedmiotu
0800-3D-KART brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą dotyczyły programowania tzw. shaderów wykonywanych przez karty graficzne, czyli wysoce zrównoleglonych programów uruchamianych dla poszczegolnych werteksów i pikseli w ramach potoku renderowania. Omówiony zostanie język GLSL jako jeden z przykładów standardu Cg.

Strona przedmiotu
0800-M-GRK2-DY brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Grafika komputerowa 2D" jest kontynuacją przedmiotu "Rudymenty grafiki komputerowej". Omawiane są zaawansowane techniki przetwarzania obrazów rastrowych, w tym konstrukcja i wykorzystanie filtrów splotowych, analiza Fourierowska obrazów, a także przygotowanie cyfrowych materiałów do celów poligraficznych. Szczegółowo dyskutowane są techniki kompresji obrazów cyfrowych (jpg).

Program zajęć obejmuje także wybrane, zaawansowane zagadnienia grafiki wektorowej, w tym strukturę języka PostScript oraz narzędzia przetwarzania plików PS i PDF.

Zajęcia odbywają się w pracowni komputeriwej - omawiane zagadnienia ilustrowane sa praktycznymi cwiczeniami.

Strona przedmiotu
0800-JFA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z ćwiczeniami dotyczy teorii języków formalnych, klas języków wg. hierarchii Chomsky'ego, metod ich definiowania i rozpoznawania, zagadnień złożoności obliczeniowej, a także efektywnych algorytmów analizy składni.

Strona przedmiotu
0800-16KML-DW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom problemu komputerowego projektowania leków. Studenci w trakcie zajęć nauczą się korzystać z gotowego oprogramowania służącego do tego celu, oraz zdobędą podstawową wiedzę z zakresu chemii leków i budowy białek.

Strona przedmiotu
0800-KAOB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z rysowaniem schematów układów elektrycznych i elektronicznych, symulowanie działania tych układów i tworzenie do nich obwodów drukowanych za pomocą specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego (CAD).

Strona przedmiotu
0800-KK-JAVA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z obiektowym językiem programowania ogólnego przeznaczenia, jakim jest Java. W ramach laboratoriów poruszone zostaną najistotniejsze tematy związane z tym jakże przydatnym i szeroko stosowanym językiem - począwszy od składni i charakterystyki, skończywszy na wykorzystaniu Javy w tworzeniu współczesnych aplikacji desktopowych, mobilnych i webowych.

Strona przedmiotu
0800-31KKP-DW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest nauczenie od podstaw programowania w języku Python. Do kursu można przystąpić z praktycznie zerową wiedzą programistyczną. W trakcie kursu omówione zostaną i praktycznie przećwiczone wszystkie ważne aspekty programowania w języku Python.

Strona przedmiotu
0800-KK-PYTH2 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Iteratory i generatory, moduł itertools, koprocedury, mikrowątki, nieblokujące operacje wejścia-wyjścia

2. Programowanie funkcyjne, moduł functools, funkcje pamiętające stan, domknięcia funkcji, klasy wykonywalne

3. Dekoratory funkcji i klas

4. Menedżery kontekstu

5. Zaawansowane zagadnienia klas:

- metody statyczne i metody klas

- atrybuty pseudoprywatne

- metody __getattr__ / __getattribute__, dynamicznie generowane atrybuty, emulacja pseudoprywatności

- __slots__ - kontrola dostępności nazw

- deskryptory i właściwości

6. Moduł multiprocessing - programowanie równoległe, komunikacja między procesami, synchronizacja.

7. Problemy numeryczne w numpy / scipy

Strona przedmiotu
0800-15KKCPP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Język C++ jest jednym ze najpowszechniej obecnie wykorzystywanych języków programowania. Zajęcia umożliwią zapoznanie się z tym językiem w stopniu zaawansowanym. Omawiane będą m.in. typowe błędy programistyczne i sposoby ich unikania, a także nowe elementy języka.

Strona przedmiotu
0800-15KK.Net-DW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs uzupełnia wiedzę o platformie .NET i zaawansowanych mechanizmach języka C# (rozszerza wiedzę z wykładu dot. programowania obiektowego).

Strona przedmiotu
0800-15KKF-DW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć obejmuje zarówno podstawową wersję 77, jak i nowe wersje 9x języka. Fortran77 jest prostym, modularnym, semistrukturalnym językiem programowania, zorientowanym na zagadnienia obliczeń numerycznych, także w największej skali. Zdecydowana większość dużych programów obliczeniowych stosowanych w naukach przyrodniczych i technice, a także liczne i szeroko dostępne biblioteki procedur numerycznych, napisane są w tym języku. Nowe wersje 90, 95 (które zawierają w całości standard 77) są w pełni strukturalnymi językami modularno-hierarchicznymi, wyposażonymi we wszystkie typowe narzędzia programowania obiektowego.

Strona przedmiotu
0800-15KKL-DW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu jest praktyczne opanowanie pakietu LabView (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench), służącego do szybkiego tworzenia aplikacji działających w środowisku Windows. LabView jest oparte o graficzny język programowania G (którego znajomość NIE jest wymagana) i zawiera w pełni zintegrowane procedury komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi takie jak: GPIB, VXI, PXI, RS-232 oraz z układami na kartach w standardzie ISA i PCI. Zawiera również zintegrowane procedury dla aplikacji internetowych (TCP/IP) oraz ActiveX.

Strona przedmiotu
0800-15KKPASL brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie działania systemu operacyjnego klasy przemysłowej Red Hat Linux/CentOS poprzez analizę informacji uzyskiwanych dzięki zastosowaniu dostępnych w systemie narzędzi diagnostycznych oraz opanowanie w poszerzonym zakresie umiejętności zarządzania systemem z linii komend.

Strona przedmiotu
0800-KK-ZEXEL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Laboratorium ma na celu rozszerzenie umiejętności pracy w MS Excel, poznania różnych typów funkcji, zaawansowanych narzędzi analizy danych oraz podstaw programowania VBA.

Strona przedmiotu
0800-MATLAN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom kierunków oferowanych przez WFAIS możliwości środowiska Matlab w zakresie analizy danych pomiarowych.

Strona przedmiotu
0800-MULTJAVA brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z narzędziami, które pozwalają na tworzenie aplikacji uniwersalnych i multiplatformowych aplikacji desktopowych w języku JavaScript. Aplikacje te wykorzystują znane narzędzia front- i backendowe stworzone na potrzeby webowe, ale dające się bez problemu uruchomić w środowiskach desktopowych i mobilnych.

Strona przedmiotu
0800-NPR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie najpopularniejszych narzędzi wspomagających programistę na każdym etapie produkcji oprogramowania, począwszy od fazy projektowej, poprzez implementację, wykrywanie i usuwanie błędów, testowanie, aż po wdrażanie gotowego produktu i jego utrzymanie. Główny nacisk przedmiotu położony jest na wykazanie korzyści płynących z wykorzystania zintegrowanych środowisk IDE oraz platform zarządzających cyklem życia oprogramowania przy tworzeniu oprogramowania dedykowanego systemom operacyjnym z rodziny Windows oraz UNIX/GNU Linux jak również przy wytwarzaniu aplikacji internetowych.

Zajęcia są skierowane do osób zajmujących się programowaniem, pragnących tworzyć nowoczesne i wydajne aplikacje samodzielnie lub w zespołach programistycznych.

Strona przedmiotu
0800-NOFRAP brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z bibliotekami języka JavaScript, w których tworzyć można nowoczesne, niezależne od technologii serwera i zaawansowane interfejsy użytkownika. W obecnych czasach coraz popularniejsze stają się interfejsy webowe i to właśnie na nie postawiony zostanie główny nacisk w trakcie kursu.

Strona przedmiotu
0800-POGRAK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć obejmuje zagadnienia wstępne grafiki cyfrowej w reprezentacjach rastrowei i wektorowej. Omawiane są podstawowe pojęcia, narzędzia i metody obróbki grafiki rastrowej, kompresja obrazu cyfrowego, reprezentacja koloru oraz podstawowe narzędzia i techniki tworzenia obrazów wektorowych. Nie odwołujemy się przy tym do konkretnych programów graficznych, starając się prezentować uniwersalne metody i narzędzia. Podczas laboratoryjnej części zajęć słuchacze wykonują proste ćwiczenia na obrazach cyfrowych, przy użyciu programów odp. GIMP i Corel Draw.

Wymagana jest znajomość podstaw informatyki, w szczególności cyfrowej reprezentacji danych.

Strona przedmiotu
0800-PROTGIER brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z procesem tworzenia gier wideo i wprowadzenie w realia branży gamedev.

Strona przedmiotu
0800-PSW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie podstaw działania aplikacji dla systemów z rodziny Windows korzystających z WinAPI (przesyłanie komunikatów, tworzenie GUI, procesy i wątki). Zasadniczym tematem są jednak technologie wspierające tworzenie tzw. aplikacji desktopowych Windows dla platformy .NET z biblioteką kontrolek WPF w paradygmacie programowania zdarzeniowego oraz w projektach opartych na architekturze MVVM.

Strona przedmiotu
0800-KKCCNA-RS-2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dotyczący podstaw routingu i przełączania w sieciach komputerowych. Jest to drugi z czterech kursów prowadzących do uzyskania certyfikatu Cisco CCNA.

Strona przedmiotu
0800-KKCCNA-RS-3 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dotyczący zaawansowanych aspektów projektowania i tworzenia sieci komputerowych. Jest to trzeci z czterech kursów prowadzących do uzyskania certyfikatu Cisco CCNA.

Strona przedmiotu
0800-KK-ASP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu obejmuje tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez firmę Microsoft, ze szczególnym naciskiem na platformy ASP.NET WebAPI, ASP.NET MVC oraz ASP.NET MVC Core.

Laboratoria mają na celu nabycie umiejętności w zakresie tworzenia oprogramowania wykorzystującego sieć komputerową oraz budowy systemów wielowarstwowych.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)