Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fizyka s2, przedmioty wszystkie (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Fizyka s2, przedmioty wszystkie
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L 2024/25Z 2024/25L
0800-DYNAMO brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Dynamika molekularna” (30h W+30h Lab/ćw) stanowi zaawansowny kurs wykorzystania metod teoretycznego modelowania biocząsteczek i nanoukładów. Wprowadzony będzie opis ruchu za pomocą równania Liouvilla. Przedstawiony będzie koncept pola siłowego, sposób konstrukcji pól siłowego oraz szczegółowe postaci analityczne wybranych pól. Omówione będą metody optymalizacji geometrii układów makromolekularnych oraz algorytmy całkowania klasycznych równań ruchu. Dokonana zostanie analiza stabilności i symplektyczności rozważanych metod numerycznych. Przedstawiony będzie szczegółowo protokół obliczeń MD, periodyczne warunki brzegowe,metody kontroli ciśnienia i temperatury w symulowanym układzie, podstawowe zespoły termodynamiczne. Podane będą liczne przykłady symulacji MD białek i DNA z najnowszej literatury naukowej. Poruszony będzie problem projektowania leków. Ćwiczenia dadzą możliwość opanowania samodzielnego prowadzenia symulacji.

Strona przedmiotu
0800-ELDKLAS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicje wielkości opisujących pole elektromagnetyczne oraz jego żródła. Równania Maxwella w postaci całkowej oraz różniczkowej. Nieciągłości pola. Metody rozwiązywania równań Maxwella. Relatywistyczne sformułowanie elektrodynamiki. Modele czasoprzestrzeni. Teoria potencjału. Teoria promieniowania.

Strona przedmiotu
0800-ELINKW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zbiory stanów klasycznych i kwantowych, qubity i kula Blocha.

Zasada nieoznaczoności, sformułowanie Maasen-Uffink. Bazy wzajemnie nieobciążone.

Mechanika kwantowa układów złożonych i otwartych. Twierdzenia o podnoszeniu. Teoria kanałów kwantowych i pomiarów uogólnionych. SIC POVMy. Układy optyczne w dziedzinie polaryzacji. Twierdzenie o nieklonowaniu, protokóœ BB84. Przestrzeń parametrów ukrytych, Nierówności Bella, niesygnałowanie. Teleportacja kwantowa, lokalne filtracje. Miary splątania, kryteria splątania. Algorytm Shora faktoryzacji.

Strona przedmiotu
0800-FICZEL brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia współczesny stan wiedzy dotyczącej fizyki cząstek elementarnych. Prezentowane są najważniejsze fakty historyczne, podstawowe metody eksperymentalne i podstawowe teorie, wprowadzona jest klasyfikacja cząstek, omówione są oddziaływania fundamentalne oraz współczesne wyzwania tej dziedziny fizyki.

Strona przedmiotu
0800-FZLAS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy z zakresu:

- fizyki laserów, działania poszczególnych typów laserów,

- właściwości światła laserowego,

- nowoczesnej optyki, w tym elementów optyki nieliniowej,

- materiałów i układów optyki laserowej,

- wybranych zastosowań laserów,

- wskazanie kryteriów wyboru określonego typu lasera do określonych zadań.

Wykład wspomagany jest prezentacjami w Power Point. Szczegółowe wyjaśnienia są przeprowadzane klasycznie, na tablicy. Studenci mają prawo żądać wyjaśnień w trakcie wykładu. Ćwiczenia obejmują rozwiązywanie zadań związanych z wykładem.

Strona przedmiotu
0800-FISTAT brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują przegląd wybranych zagadnień z fizyki statystycznej wraz z omówieniem matematycznych podstaw teorii prawdopodobieństwa, statystyki i procesów stochastycznych. Szczególna uwaga poświęcona jest roli fizyki statystycznej w termodynamice gazów, układów magnetycznych i układów kwantowych. Omówione są przykłady użycia tego formalizmu w naukach pokrewnych (astronomia, biofizyka).

Strona przedmiotu
0800-KTPOL brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest formalizmowi kwantowej teorii pola (część pierwsza) i jej zastosowaniom do opisu oddziaływań cząstek elementarnych, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań elektromagnetycznych (część druga).

W pierwszej części wykładu przypomniane zostaną zagadnienia klasycznej teorii pola, w tym formalizm kanoniczny i podstawowe równania pól swobodnych, symetrie. Dalej, w oparciu o metody kwantowania kanonicznego, wprowadzona jest kwantowa teoria pola skalarnego, spinorowego i wektorowego.

W drugiej części, sformułowany zostaje rachunek zaburzeń, który pozwoli obliczać elementy macierzy rozpraszania (S) w przypadku pól oddziałujących. Szczególnie dużo uwagi poświąca się teorii QED i znaczeniu renormalizacji.

Strona przedmiotu
0800-MMF brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzają wybrane metody analizy zespolonej, geometrii różniczkowej i rachunku tensorowego oraz teorii grup oraz omawiają ich zastosowanie w fizyce.

Strona przedmiotu
0800-MEKW2 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest poszerzeniu wiedzy z mechaniki kwantowej o relatywistyczne równania kwantowe. Na zajęciach wprowadzone zostaną i rozwiązane równania Kleina-Gordona oraz Diraca. Omówione zostaną

problemy interpretacyjne związane z pojawieniem się w równaniach jedno-cząstkowych antycząstek oraz cząstek wirtualnych.

Strona przedmiotu
0800-OPTKW1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy:

- na temat problematyki współczesnych badań w optyce kwantowej i optyce atomowej,

- na temat podstawowych praw dotyczących kwantowej natury promieniowania i jej konsekwencji fizycznych oraz metod jej analizy i opisu teoretycznego,

- na temat wybranych zagadnień szczegółowych z tej dziedziny.

Strona przedmiotu
0800-OPTKW2 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest wybranym tematom optyki i informacji kwantowej. W szczególności omawiane będą zagadnienia wytwarzania kwantowych stanów pojedynczych fotonów oraz metody implementacji przykładowych protokołów komunikacji kwantowej.

Strona przedmiotu
0800-OPTLAS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu i ćwiczeń jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami optyki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem optyki rezonatorów laserowych. Wstęp do wykładu stanowi fotometria, następnie krótko przypominane są podstawy optyki falowej i geometrycznej, w tym metoda macierzowa opisu elementów optycznych. W dalszej kolejności analizowany jest ogólny warunek stabilności rezonatora laserowego. Po zapoznaniu studentów z optyka wiązek gaussowskich, omawiane jest generowanie takich wiązek w rezonatorze lasera prowadzące do wzbudzania modów gaussowskich.

Następnie omawiane jest formowanie się modów w płaskim falowodzie aktywnym (rezonatorze lasera półprzewodnikowego).

Wykład uzupełnia omówienie zasad bezpieczeństwa pracy z laserami

Strona przedmiotu
0800-PRFIZ2-1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pracownia fizyczna II jest pracownią dla zaawansowanych. Tematyka zadań obejmuje m.in.: fizykę jądrową, fizykę ciała stałego, badania rentgenowskie, spektroskopię atomową i molekularną, optykę (z wykorzystaniem m. in. laserów), zjawiska magnetooptyczne, zjawisko piroelektryczne, fale mechaniczne (ultradźwięki) i inne.

Strona przedmiotu
0800-PRFIZ2-2 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pracownia fizyczna II jest pracownią dla zaawansowanych. Tematyka zadań obejmuje m.in.: fizykę jądrową, fizykę ciała stałego, badania rentgenowskie, spektroskopię atomową i molekularną, optykę (z wykorzystaniem m. in. laserów), zjawiska magnetooptyczne, zjawisko piroelektryczne, fale mechaniczne (ultradźwięki) i inne.

Strona przedmiotu
0800-PRACMGR-1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci pracują nad tematem pracy magisterskiej pod opieką swoich promotorów.

Strona przedmiotu
0800-PRACMGR-2 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci pracują nad tematem pracy magisterskiej pod opieką swoich promotorów.

Strona przedmiotu
0800-POPTO brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem studenta jest wykonanie określonej liczby ćwiczeń laboratoryjnych obejmujących zagadnienia związane z optyką elementarną jak również optyką kwantową. Ćwiczenia wykonuje się w dwu lub jedno osobowych zespołach. Do wyznaczonego ćwiczenia student przygotowuje się samodzielnie w oparciu o dostępną instrukcję oraz zalecaną literaturę. Po przeprowadzeniu pomiarów student przygotowuje (w domu) raport zawierający wyniki, obliczenia, dyskusję niepewności pomiarowych i wnioski.

Strona przedmiotu
0800-PROSMGR brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Proseminarium - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Proseminarium - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Proseminarium - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Proseminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w ramach przedmiotu jest:

1) wyrobienie u studentów umiejętności prezentacji zagadnień

naukowych i technicznych, w tym:

a) wyboru istotnych treści tematyki zagadnienia,

b) przygotowania prezentacji komputerowej,

2) przygotowanie do merytorycznej, publicznej dyskusji na tematy naukowe i profesjonalne.

Strona przedmiotu
0800-PRZED brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 22 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 22 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 22 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 22 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozumienia prawnych i ekonomicznych uwarunkowań własnej działalności gospodarczej, a także kształtowanie postaw przedsiębiorczych poprzez pracę nad studium przypadku.

Strona przedmiotu
0800-SEMMGR brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 20 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć seminaryjnych jest wyrobienie umiejętności klarownego prezentowania wyników swoich lub obcych przed szerszym audytorium oraz umiejętności dyskusji na tematy naukowe i techniczne.

Strona przedmiotu
0800-TEACZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest poszerzeniu wiedzy z mechaniki kwantowej układów wieloelektronowych. Składają się na niego zagadnienia związane z podstawami dotyczącymi opisu układów atomowych i molekularnych.

Strona przedmiotu
0800-TECIS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 40 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 40 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do teorii ciała stałego. W pierwszej kolejności omawiana jest teoria grup w zastosowaniu do problemów fazy skondensowanej; elementy abstrakcyjnej teorii, grupy punktowe, grupy przestrzenne, sieci krystalograficzne, reprezentacje grup i ich związek z widmem energii układu fizycznego. W dalszym etapie omawiane są wiązania chemiczne. Następnie podstawowe przybliżenia stosowane w teorii układów wieloelektronowych i podstawowe metody opisu energetycznej struktury pasmowej kryształów. Dalej, teoria drgań sieci krystalicznej oraz opis kwantowy - fonony. Następnie rozpraszanie cząstek na kryształach (także nieelastyczne). Na koniec: elementy nadprzewodnictwa.

Strona przedmiotu
0800-TNIEZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przekazuje wiedzę o podstawowych pojęciach teorii i inżynierii niezawodności. Studenci otrzymują podstawową wiedzę z zakresu teorii prawdopodobieństwa i statystyki niezbędną w teorii niezawodności. Dowiadują się o podstawowych rozkładach czasów życia systemów oraz systemów złożonych.

Strona przedmiotu
0800-TEWZGL brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0800-WWE brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie kursu omawiane są zaganiania związane z emisją źródeł astronomicznych w zakresie wysokich energii. Omawiane są instrumenty i metody pomiarowe oraz procesy fizyczne prowadzące do emisji X i gamma.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)