Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fizyka s2. Przedmioty specjalistyczne do wyboru (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Fizyka s2. Przedmioty specjalistyczne do wyboru
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L 2024/25Z 2024/25L
0800-DYNAMO brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Dynamika molekularna” (30h W+30h Lab/ćw) stanowi zaawansowny kurs wykorzystania metod teoretycznego modelowania biocząsteczek i nanoukładów. Wprowadzony będzie opis ruchu za pomocą równania Liouvilla. Przedstawiony będzie koncept pola siłowego, sposób konstrukcji pól siłowego oraz szczegółowe postaci analityczne wybranych pól. Omówione będą metody optymalizacji geometrii układów makromolekularnych oraz algorytmy całkowania klasycznych równań ruchu. Dokonana zostanie analiza stabilności i symplektyczności rozważanych metod numerycznych. Przedstawiony będzie szczegółowo protokół obliczeń MD, periodyczne warunki brzegowe,metody kontroli ciśnienia i temperatury w symulowanym układzie, podstawowe zespoły termodynamiczne. Podane będą liczne przykłady symulacji MD białek i DNA z najnowszej literatury naukowej. Poruszony będzie problem projektowania leków. Ćwiczenia dadzą możliwość opanowania samodzielnego prowadzenia symulacji.

Strona przedmiotu
0800-ELEGRUP
Elementy teorii grup (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład wprowadza podstawowe pojęcia z teorii grup skończonych i grup Liego oraz ich reprezentacji. Obie kategorie grup znajdują ważne zastosowania w fizyce. Kluczowym zagadnieniem jest teoria reprezentacji, która pozwala "reprezentować" elementy grupy przez operatory liniowe działające w pewnej przestrzeni liniowej (np. przestrzeni Hilberta).

Grupy skończone analizowane są na przykładzie grupy permutacji. Ponieważ każda grupa skończona jest podgrupą grupy permutacji, przykład ten pozwala w pełni zaprezentować elementy teorii reprezentacji dla grup skończonych.

Wykład w detaliczny sposób analizuje dwie ważne grupy Liego: grupę obrotów SO(3) oraz grupę unitarną SU(2). Podaje pełna klasyfikację unitarnych reprezentacji nieredukowalnych.

Istotnym elementem w teorii grup ciągłych jest pojęcie algebry Liego. Pokazuję detaliczna analizę algebr su(2) =so(3) oraz so(2,1).

Na zakończenie analizuję grupy Lorentza oraz Poincare.

Strona przedmiotu
0800-FZLAS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy z zakresu:

- fizyki laserów, działania poszczególnych typów laserów,

- właściwości światła laserowego,

- nowoczesnej optyki, w tym elementów optyki nieliniowej,

- materiałów i układów optyki laserowej,

- wybranych zastosowań laserów,

- wskazanie kryteriów wyboru określonego typu lasera do określonych zadań.

Wykład wspomagany jest prezentacjami w Power Point. Szczegółowe wyjaśnienia są przeprowadzane klasycznie, na tablicy. Studenci mają prawo żądać wyjaśnień w trakcie wykładu. Ćwiczenia obejmują rozwiązywanie zadań związanych z wykładem.

Strona przedmiotu
0800-KLTPOL brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z ogólną teorią względności Alberta Einsteina. Zanim jednak wprowadzone zostaną równania Einsteina i zaprezentowane ich rozwiązania dla szczególnie interesujących (choć najprostszych) przypadków w próżni i wewnątrz materii, słuchacze otrzymują odpowiednie przygotowanie z rachunku tensorowego i geometrii Riemanna.

Strona przedmiotu
0800-MEKW2
Mechanika kwantowa 2 (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest poszerzeniu wiedzy z mechaniki kwantowej o relatywistyczne równania kwantowe. Na zajęciach wprowadzone zostaną i rozwiązane równania Kleina-Gordona oraz Diraca. Omówione zostaną

problemy interpretacyjne związane z pojawieniem się w równaniach jedno-cząstkowych antycząstek oraz cząstek wirtualnych.

Strona przedmiotu
0800-OPTLAS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu i ćwiczeń jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami optyki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem optyki rezonatorów laserowych. Wstęp do wykładu stanowi fotometria, następnie krótko przypominane są podstawy optyki falowej i geometrycznej, w tym metoda macierzowa opisu elementów optycznych. W dalszej kolejności analizowany jest ogólny warunek stabilności rezonatora laserowego. Po zapoznaniu studentów z optyka wiązek gaussowskich, omawiane jest generowanie takich wiązek w rezonatorze lasera prowadzące do wzbudzania modów gaussowskich.

Następnie omawiane jest formowanie się modów w płaskim falowodzie aktywnym (rezonatorze lasera półprzewodnikowego).

Wykład uzupełnia omówienie zasad bezpieczeństwa pracy z laserami

Strona przedmiotu
0800-PRAINOPT brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem studenta jest wykonanie określonej liczby ćwiczeń laboratoryjnych obejmujących zagadnienia związane z optyką elementarną jak również optyką kwantową. Ćwiczenia wykonuje się w dwu lub jedno osobowych zespołach. Do wyznaczonego ćwiczenia student przygotowuje się samodzielnie w oparciu o dostępną instrukcję oraz zalecaną literaturę. Po przeprowadzeniu pomiarów student przygotowuje (w domu) raport zawierający wyniki, obliczenia, dyskusję niepewności pomiarowych i wnioski.

Strona przedmiotu
0800-PTIMAT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na Pracowni Technologii i Inżynierii Materiałowej wykonywane są ćwiczenia dotyczące wytwarzania struktur mikroelektronicznych i optoelektronicznych oraz ich charakteryzacji metodami optycznymi i elektrycznymi.

Strona przedmiotu
0800-WFDZIUR brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowi uzupełnienie tematyki nowoczesnych zagadnień teorii pola grawitacyjnego prezentowanych na wykładach Klasyczna teoria pola i Wprowadzenie do fal grawitacyjnych.

Prezentacja, która w znacznej części będzie przedstawiana w sposób popularnonaukowy, będzie poświęcona następującym zagadnieniom:

I. (6 h) Fizyka i astrofizyka czarnych dziur. Historia idei, badań i odkryć (prezentacja w całości popularnonaukowa)

II. (18 h) Sferycznie symetrycznie i osiowo symetryczne rozwiązania równań pola grawitacyjnego. Geometria i własności. (prezentacja w części popularnonaukowa)

III. (6 h) Globalna struktura czasoprzestrzeni. (prezentacja w części popularnonaukowa)

Strona przedmiotu
0800-WFGRAW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia zawierają wprowadzenie do fizyki i matematyczne podstawy opisu fal grawitacyjnych. Przedstawiona będzie krótko historia odkrycia, badań i detekcji tych fal, formalizm matematyczny ich opisu oraz modelowanie najprostszych źródeł fal grawitacyjnych. Poruszony zostanie temat budowy i zasady działania detektorów fal grawitacyjnych oraz najprostszej analizy sygnału grawitacyjnego z detektorów i informacji, jaką można na tej podstawie uzyskać.

Strona przedmiotu
0800-WTECHA brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu zaznajomienie z pojęciem chaosu deterministycznego. Omówione zostaną podstawowe mechanizmy prowadzące do powstawania tego zjawiska, jak kaskada podwajania okresu czy intermitencje. Wprowadzone zostaną podstawowe pojęcia oraz techniki obliczeniowe służące do analizy układów chaotycznych, zarówno na podstawie modelu teoretycznego danego procesu (układ dynamiczny), jak i danych empirycznych (szeregi czasowe). Przeanalizowanych zostanie wiele przykładów zachowań chaotycznych w tak różnych dziedzinach jak fizyka, astronomia, chemia, meteorologia, ekologia, elektronika, inżynieria itd., oraz przykłady ich praktycznego zastosowania. Wspomniane zostaną związki między chaosem a ogólnymi własnościami statystycznymi pewnych procesów. Narzędzia teorii chaosu znajdują też zastosowanie w badaniu układów, w których chaos nie występuje, jednak pozwalają na wykrycie pewnych istotnych cech takich układów.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)