Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty z fizyki (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty z fizyki
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L 2024/25Z 2024/25L
0800-ALGEB2 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami dotyczącymi przestrzeni liniowych i euklidesowych.

Strona przedmiotu
0800-ELEMAG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest uzupełnienie wiadomości dotyczących pola elektromagnetycznego zdobytych w czasie kursu z podstaw fizyki. W szczególności omówione zostaną podstawowe aspekty oddziaływania pól statycznych i dynamicznych z ośrodkami materialnymi w ujęciu elektrodynamiki klasycznej oraz pola wytwarzane przez ładunki w ruchu.

Strona przedmiotu
0800-FAM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy dotyczącej budowy atomów i cząsteczek, struktury ich poziomów energetycznych oraz widm absorpcyjnych i emisyjnych, oraz przedstawienie podstaw spektroskopii atomowej i molekularnej jako narzędzia do badania struktury i widm atomów i cząsteczek.

Strona przedmiotu
0800-FICHAT brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest poznanie zrozumienie mechanizmów fizycznych i chemicznych atmosfery Ziemi, z uwzględnieniem współzależności z innymi elementami systemu Geo: litosferą, hydrosferą, kriosferą, biosferą i antropo-sferą.

Omówione zostaną zagadnienia jak skład i stratyfikacja atmosfery, reakcje katalityczne w fazie gazowej, równowaga termodynamiczne, efekt cieplarniany itd.

Wykład ma na celu również dostarczenie kompetencji merytorycznych, dla świadomego współuczestnictwa w tematach zmian klimatycznych, energii alternatywnych i polityk ekonomicznych XXI wieku.

Strona przedmiotu
0800-FIZJAD brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć z Podstawy fizyki jądrowej jest:

przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu:

- historii fizyki jądrowej;

- głównych teorii opisujących jądro atomowe;

- zasad rządzących przemianami i reakcjami jądrowymi;

- podstawowych teorii oddziaływania promieniowania jądrowego z materią;

- budowy i zasad działania urządzeń wykorzystywanych w eksperymentach w dziedzinie fizyki jądrowej;

- wybranych zastosowań promieniotwórczości i reakcji jądrowych.

Strona przedmiotu
0800-FIZKW2 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć z fizyki kwantowej II jest:

• przedstawienie podstawowych zastosowań formalizmu mechaniki kwantowej do przybliżonego opisu rzeczywistych układów wielocząstkowych takich jak atomy, cząsteczki i ciało stałe

• prezentacja najprostszych przybliżonych metod badań układów atomowo-molekularnych.

• uświadomienie komplikacji, które pojawiają się przy kwantowo- mechanicznym opisie wielu ciał.

W celu zrozumienia treści wykładu i swobodnego operowania pojęciami na ćwiczeniach konieczna jest znajomość materiału zawartego w ramach wykładu fizyka kwantowa I.

Strona przedmiotu
0800-MAPAS brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium Matematyczne Podstawy Analizy Sygnałów ma na celu zapoznanie studenta z praktycznymi aspektami wykorzystania teorii transformat w zastosowaniu do sygnałów ciągłych i dyskretnych. Uwypuklone zostaną pewne twierdzenia matematyczne (twierdzenie o próbkowaniu, twierdzenie o nieoznaczoności, twierdzenie o funkcjach przejścia), których ogólne sformułowania dotykają wielu aspektów analizy sygnałów i układów liniowych. Na przykładach prostych filtrów pokazana zostanie konstrukcja transmitancji dla transformat (Fouriera, Laplace'a, Z) i opis działania układów liniowych i czasowo-niezmienniczych na poziomie transformat.

Na konwersatorium będą składały się ćwiczenia z elementami wykładu. Będzie ono kontynuacją i uzupełnieniem kursu z Analizy matematycznej 2.

Strona przedmiotu
0800-MOLZIMA brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

To co jest najważniejsze w fizyce czy też chemii to oddziaływania, czyli różnica między tym jak zachowuje się system, kiedy popatrzymy na niego z punktu widzenia podsystemów. Na wykładzie zajmiemy się oddziaływaniami typu

- atom-atom, molekuła-molekuła

- atom-światło

po czym przejdziemy to omówienia najnowszych platform symulowania i badania takich systemów, jakimi są ultrazimne atomy i molekuły

Strona przedmiotu
0800-OPTYKA brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z optyki mający na celu przekazanie wiedzy na temat natury światła oraz jego opisu w ujęciu falowym oraz korpuskularnym, a także wprowadzenie formalizmu pozwalającego na opis układów i efektów optycznych. W ramach wykładu zostanie zwięźle opisany szereg zjawisk optycznych, zawierający m. in. interferencję i dyfrakcję, polaryzację światła, efekty akusto- i elektro-optyczne czy efekty związane z optyką nieliniową. Zjawiska te będą omawiane w kontekście wykorzystania zarówno w urządzeniach życia codziennego jak również w urządzeniach pomiarowych i nauce. W celu wykształcenia umiejętności przewidywania parametrów prostych układów optycznych i zjawisk fizycznych metodami analitycznymi na zajęciach rachunkowych zostanie rozwiązanych szereg zagadnień problemowych.

Strona przedmiotu
0800-POEL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 27 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 27 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 27 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 27 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 27 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie elementarnych zagadnień elektroniki dotyczących badania, wytwarzania i przetwarzania sygnałów elektrycznych oraz opisu i modelowania działania podstawowych elementów i urządzeń elektronicznych.

Wykład obejmuje 30 godzin ilustrowanych pokazami.

Celem zajęć laboratoryjnych jest pogłębienie i utrwalenie wiedzy teoretycznej przez doświadczenia praktyczne nad wybranymi

podstawowymi zagadnieniami elektroniki, przeprowadzane na stanowiskach wyposażonych w specjalnie skonstruowane układy

elektroniczne oraz sprzęt pomiarowy i diagnostyczny niezbędny do ich badania.

Zajęcia obejmują 27 godzin ćwiczeń laboratoryjnych.

Strona przedmiotu
0800-POGER brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2024-10-01) Przedmioty z fizyki

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przybliżyć studentom podstawy geometrii różniczkowej wraz z zastosowaniem do zagadnień mechanicznych, teorii pola grawitacyjnego i elektromagnetycznego. Ćwiczenia rachunkowe będą poprzedzone krótkim wstępem teoretycznym. Przedstawione zostaną przykładowe dowody twierdzeń z zakresu geometrii różniczkowej. Studenci samodzielnie wyliczą podstawowe wielkości geometryczne charakteryzujące obiekty 1D i 2D.

Strona przedmiotu
0800-WIZDAN
Wizualizacja danych (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2024-10-01) Przedmioty z fizyki

Skrócony opis

Kurs ma na celu wskazanie podstawowych cech dobrego wykresu naukowego z punktu widzenia dobrych praktyk wizualizacji danych.

Strona przedmiotu
0800-WPSTOCH brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0800-WTECHA brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu zaznajomienie z pojęciem chaosu deterministycznego. Omówione zostaną podstawowe mechanizmy prowadzące do powstawania tego zjawiska, jak kaskada podwajania okresu czy intermitencje. Wprowadzone zostaną podstawowe pojęcia oraz techniki obliczeniowe służące do analizy układów chaotycznych, zarówno na podstawie modelu teoretycznego danego procesu (układ dynamiczny), jak i danych empirycznych (szeregi czasowe). Przeanalizowanych zostanie wiele przykładów zachowań chaotycznych w tak różnych dziedzinach jak fizyka, astronomia, chemia, meteorologia, ekologia, elektronika, inżynieria itd., oraz przykłady ich praktycznego zastosowania. Wspomniane zostaną związki między chaosem a ogólnymi własnościami statystycznymi pewnych procesów. Narzędzia teorii chaosu znajdują też zastosowanie w badaniu układów, w których chaos nie występuje, jednak pozwalają na wykrycie pewnych istotnych cech takich układów.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)