Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ekonomia - plan studiów 2 rok 2 stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ekonomia - plan studiów 2 rok 2 stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25 - Rok akademicki 2024/25
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23 2022/23Z 2022/23L 2023/24 2023/24Z 2023/24L 2024/25 2024/25Z 2024/25L
1100-12-E22-EM-AniPO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o funkcjonowaniu organizacji. Ponadto nabycie przez studenta umiejętności charakteryzowania i projektowania struktur organizacyjnych.

W ramach przedmiotu student nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

podstawowych aspektów funkcjonowania organizacji,

czynników determinujących projektowanie organizacyjne,

koncepcji struktur organizacyjnych,

metodyki projektowania organizacyjnego,

metodyki analizy i diagnostyki organizacyjnej,

metodyka projektowania usprawnień organizacyjnych

uwarunkowań wdrażania zmian organizacyjnych w procesie projektowania

restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
1100-12-E22-AG-APZE brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z zakresu analizy przestrzennych zjawisk ekonomicznych dla studentów II roku ekonomii (studia dzienne II stopnia, specjalność analityka gospodarcza), w wymiarze 15 godz. wykładu oraz 15 godz. ćwiczeń (semestr III), obejmują podstawowe wiadomości z zakresu statystyki i ekonometrii przestrzennej z elementami analiz dynamicznych. W ramach przedmiotu poznaje się zasady przeprowadzania analiz zjawisk ekonomicznych w ujęciu przestrzennym i przestrzenno-czasowym oraz opanowuje się metody adekwatne do przeprowadzenia analiz w tym zakresie Osiągane są następujące cele: 1. Poznanie typowych struktur i własności danych i procesów przestrzennych.

2. Poznanie klasycznych metod analizy zjawisk przestrzennych oraz metod z zakresu analizy przestrzennych procesów stochastycznych.

3. Zdobycie umiejętności zastosowania tych metod w praktyce.

Wykład kończy się egzaminem, ćwiczenia zaś zaliczeniem z oceną.

Strona przedmiotu
1100-12-E22-AG-EkFin brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje charakter finansowych szeregów czasowych i metody ich analizy. Stosuje metody i modele ekonometrii finansowej do analizy ryzyka inwestycyjnego. Prognozuje zmienność finansowych szeregów czasowych i ocenia wzajemne relacje między rynkami finansowymi.

Strona przedmiotu
1100-12-E22-0-EkMat brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student powinien poznać dedukcyjną metodę w ekonomii, zapoznać się z podstawowymi teoriami i modelami w zakresie statycznego ujęcia jak i dynamicznego ujęcia zagadnień ekonomicznych.

Strona przedmiotu
1100-12-E22-0-EkMen brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje metody i narzędzia analizy mikroekonomicznej a także decyzje produkcyjne i cenowe w przedsiębiorstwie a ponad to

zasady podejmowania decyzji w warunkach różnych form konkurencji.

Strona przedmiotu
1100-12-E22-EM-EkPrD brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest teoria procesów decyzyjnych wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji menedżerskich szczebla operacyjnego i strategicznego. Student podejmuje efektywne decyzje menedżerskie w oparciu o posiadaną wiedzę.

Strona przedmiotu
1100-12-E22-EM-FDzP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie finansowych aspektów prowadzenia działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej, a także ich wpływu na osiągane sytuację finansową, majątkową oraz osiągane wyniki. Zajęcia obejmują m.in. tematykę z zakresu podejmowania decyzji bieżących i strategicznych w przedsiębiorstwie, rozumienia występowania ryzyka w działalności przedsiębiorstwa i jego otoczeniu, zarządzania składnikami majątku przedsiębiorstwa, pozyskiwania źródeł finansowania przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
1100-12-E22-0-GoKaLu brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje teoretyczne zagadnienia związane z gospodarowaniem kapitałem ludzkim w skali makro-, mezo- i mikroekonomicznej, dostarcza wiedzy o podmiotach i instrumentach rozwoju kapitału ludzkiego zarówno na poziomie gospodarki kraju, regionu, jak i pojedynczej organizacji

Strona przedmiotu
1100-12-E22-EM-LTK brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel ogólny: kształcenie umiejętności współczesnego menedżera w organizacji.

Cel szczegółowy: kształcenie umiejętności podejmowania efektywnych decyzji menedżerskich w oparciu o posiadaną wiedzę.

Trening kierowniczy odbywa się w warunkach wirtualnego konkurencyjnego rynku. Studenci podejmują decyzje finansowe, marketingowe i inwestycyjne. Celem jest maksymalizacja wartości akcji przedsiębiorstwa i wartości dla akcjonariuszy. Studenci pracują w zespołach, analizują i rozwiązują problemy z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz formułowania i realizacji strategii rozwoju.

- kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania,

- kształcenie umiejętności zespołowego podejmowania decyzji menedżerskich,

- oddziaływania na zmiany postaw i zachowań przedsiębiorczych uczestników treningu (analiza wyniku finansowego osiągniętego przez uczestników i porównanie z wynikami osiąganymi przez konkurentów).

Strona przedmiotu
1100-12-E22-AG-MatFi brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest podstawowym narzędziom matematycznym wykorzystywanym w procesie racjonalnego inwestowania oraz pożyczania środków finansowych.

Strona przedmiotu
1100-12-E22-AG-MeIZP brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metody ilościowe w zarządzaniu projektem przeznaczone są dla studentów II roku II stopnia Ekonomii, specjalność: analityka gospodarcza.

Podczas zajęć przedstawiane są wybrane metody/techniki ilościowe wykorzystywane w zarządzaniu projektami.

Cele uczenia się:

Wykorzystanie programów komputerowych: student wykorzystuje programy komputerowe w procesie podejmowania decyzji

Strona przedmiotu
1100-12-E22-AG-PrKoG brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot traktuje o metodach analizy procesów gospodarczych, w tym głównie metodach diagnozowania i prognozowania koniunktury gospodarczej. Prerekwizytami są kursy z ekonometrii oraz prognoz i symulacji.

Strona przedmiotu
1100-12-E22-0-SemMgr brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 75 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 75 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 75 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 75 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 75 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Udział w seminariach umożliwia studentom poznanie zasad i wymagań, jakie powinna spełniać praca magisterska.

Strona przedmiotu
1100-12-E22-EM-StrRP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematyczny wykładu obejmuje tworzenie strategii rynkowych oraz określenie celów organizacji. Obejmuje rodzaje strategii rynkowych, a także sposoby wdrażania tych strategii.

Student wykorzystuje metody strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem

Strona przedmiotu
1100-12-E22-AG-SySyE brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student sporządza prognozy gospodarcze z zastosowaniem metod ilościowych. Przygotowuje scenariusze zachowań procesów makroekonomicznych i interpretuje wyniki wariantów symulacji.

Strona przedmiotu
1100-12-E22-EM-ZInPr brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu realizowane są następujące tematy:

1) Wprowadzenie do przedmiotu

2) Systemy transakcyjne TPS

3) Systemy informacyjne zarządzania MIS

4) Systemy wspomagania decyzji DSS

5) Systemy ekspertowe ES

6) Systemy informowania kierownictwa EIS i ESS

Strona przedmiotu
1100-12-E22-EM-ZPoSt brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student wykorzystuje metody strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)