Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

_Plan zajęć zarządzanie I stopień I rok 2012 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: _Plan zajęć zarządzanie I stopień I rok 2012
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L 2024/25Z 2024/25L
1152-12-Z11-BadMark brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem prowadzenia ćwiczeń z przedmiotu „Badania marketingowe” jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu projektowania i realizacji badań marketingowych z zastosowaniem najbardziej popularnych metod zbierania danych ze źródeł pierwotnych i wtórnych. W trakcie zajęć student poznaje główne obszary zastosowań badań marketingowych we współczesnych organizacjach, przekonując się co do ich znaczenia w procesach podejmowania w nich wielu istotnych decyzji rynkowych.

Strona przedmiotu
1152-12-Z11-Finanse brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozpoznaje i poprawnie nazywa relacje zachodzące pomiędzy instytucjami sektora finansów publicznych oraz rynku finansowego a jednostką i społeczeństwem. Określa charakter, cele, prawidłowości i zasady funkcjonowania wskazanych instytucji.

Strona przedmiotu
1152-12-Z11-Market brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem prowadzenia zajęć z przedmiotu „Marketing” jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu marketingu, niezbędnej w dalszej edukacji, na kolejnych latach studiowania. Efektem realizowanego programu jest wykształcenie u studentów myślenia zgodnie z regułami marketingowej koncepcji zarządzania.

Strona przedmiotu
1152-12-Z11-Mikro brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele nauczania:

Cele poznawcze: zapoznanie studentów z przedmiotem mikroekonomii, z podstawowymi kategoriami i pojęciami z zakresu mikroekonomii, zapoznanie z podstawowymi teoriami i metodami badawczymi w mikroekonomii, zdobycie podstawowej wiedzy o relacjach między poszczególnymi elementami struktur społeczno-ekonomicznych, o celach funkcjonowania tych struktur i prawidłowościach kształtujących te relacje i cele.

Cele kształceniowe: wyrobienie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu mikroekonomii w praktyce gospodarczej, wyrobienie umiejętności interpretowania danych ekonomicznych oraz korzystania ze źródeł danych ekonomicznych.

Strona przedmiotu
1152-12-Z11-NauoPrz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z szeroko pojętą wiedzą z zakresu nauki o przedsiębiorstw w kontekście funkcjonowania i rozwoju we współczesnej gospodarce

Strona przedmiotu
1152-12-Z11-NowTechU brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje cykl uczenia się Kolba i różne style uczenia się, strategie czytania i techniki zaangażowanego notowania i twórczego myślenia oraz techniki zapamiętywania.

AACSB:

Cel: Wykorzystuje strategie czytania i zaangażowanego notowania i twórczego myślenia oraz techniki zapamiętywania w kontekście cyklu Kolba.

Strona przedmiotu
1152-12-Z11-PodMakro brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Makroekonomia jest działem ekonomii, który zajmuje się funkcjonowaniem gospodarki jako całości oraz agregatami makroekonomicznymi, takimi jak konsumpcja, inwestycje, handel zagraniczny itp.

Strona przedmiotu
1152-12-Z11-Prawo brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie zagadnień na temat:

a) języka prawnego i prawniczego,

b) procesu stanowienia prawa,

c) zasad techniki prawodawczej,

d) podstawowych instytucji wybranych gałęzi prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego

Strona przedmiotu
1152-12-Z11-Socjol brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu socjologii (pojęć, koncepcji teoretycznych, współczesnych problemów socjologii), umożliwiającej analizę rzeczywistości społecznej w kategoriach socjologicznych.

Strona przedmiotu
1152-12-Z11-StatOpis brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć ze statystyki jest zapoznanie studentów z metodami opisu statystycznego w zakresie struktury, zależności i dynamiki zjawisk masowych oraz zdobycie przez nich umiejętności wykorzystania tych metod w praktyce.

Strona przedmiotu
1152-12-Z11-TechInf brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w pracowniach komputerowych. Zakres obejmuje pracę w programach pakietu biurowego Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), w tym przygotowywanie prac naukowych w edytorze tekstów, stosowanie funkcji i wbudowanych mechanizmów arkusza kalkulacyjnego umożliwiających obliczenia, graficzną prezentację i analizę danych oraz przygotowywanie profesjonalnych prezentacji menedżerskich. Korzystanie z usług i zasobów sieci Internet, publikowanie w niej swoich prac a także rozpoznawanie zagrożeń w sieci i ochrona przed nimi.

Strona przedmiotu
1152-12-Z11-ZastMat brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu matematyki wyższej (analizy matematycznej i algebry liniowej). Prowadzone zajęcia mają na celu umożliwić studentom opanowanie teorii, a także umiejętności rozwiązywania zadań.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)