Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ekonomia, 2 rok I stopnia, PRK, moduł drugi (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ekonomia, 2 rok I stopnia, PRK, moduł drugi
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22L 2022/23L 2023/24L 2024/25L
1100-12-E12-2-Demo
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia problematykę badań ludnościowych: podstawowe obszary badań, metody pomiaru i analiz procesów

demograficznych, główne teorie dotyczące procesów reprodukcji ludności a także informacje o badaniach społecznych statystyki

publicznej w Polsce. Celem zajęć jest przedstawienie problemów ludnościowych współczesnego świata i Polski, w szczególności

społecznych uwarunkowań i konsekwencji procesów ruchu naturalnego i wędrówkowego, struktur społeczno-demograficznych oraz

zagadnień polityki ludnościowej.

Strona przedmiotu
1100-12-E12-2-EkIE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy teoretyczne międzynarodowej integracji gospodarczej. Etapy integracji europejskiej. Rozwój społeczno-gospodarczy UE i jego uwarunkowania. Polityki wspólnotowe i ich instrumenty. Efektywność ekonomiczna procesu integracji europejskiej. Gospodarka UE w systemie gospodarki światowej. Polska a europejska integracja gospodarcza.

Strona przedmiotu
1100-12-E12-2-EkOrHZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu handlu zagranicznego. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną formy handlu zagranicznego, rola i rodzaje pośredników w handlu zagranicznym oraz instytucje regulujące i wspierające handel zagraniczny. Omówione zostaną narzędzia regulacji w handlu zagranicznym oraz geograficzna i branżowa specyfika polskiego handlu zagranicznego. Poruszone zostaną także kwestie związane z organizacją handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie i warunków zawierania umów w wymianie międzynarodowej.

Wiedza o procesach ekonomicznych w gospodarce globalnej

Student analizuje i wyjaśnia problemy międzynarodowej wymiany i polityki handlowej

Strona przedmiotu
1100-12-E12-2-PoSp
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nie ma jednej, powszechnie przyjętej definicji polityki społecznej. Zadaniem polityki społecznej jest stwarzanie warunków umożliwiających zaspokajanie szczególnie ważnych ze społecznego punktu widzenia potrzeb szerokich kręgów społeczeństwa i aktywizowanie tkwiących w nim sił. W trakcie zajęć student zapoznaje się z różnymi poglądami na politykę społeczną, poznaje problemy społeczne występujące w społeczeństwie, ich konsekwencje i metody rozwiązywania.

Przedmiot realizuje następujący cel akredytacji AACSB: "Student opisuje mechanizmy oddziaływania państwa na gospodarkę."

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)