Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ekonomia - plan studiów 3 rok 1 stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ekonomia - plan studiów 3 rok 1 stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L 2024/25Z 2024/25L
1100-12-E13-1-ACZE brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-E13ar-AnCyZE brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-E13-1-ADR brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ujęty w planie studiów I stopnia na kierunku Ekonomia, Moduł Analiz Rynkowych. Obejmuje 15 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń.

Cele przedmiotu: 1. Poznanie typowych struktur i własności danych regionalnych, opisujących procesy ekonomiczne. 2. Uzasadnienie potrzeby uwzględnienia tych struktur w modelowaniu zjawisk ekonomicznych. 3. Porównanie różnych podejść metodologicznych do analizy danych regionalnych. 4. Zdobycie umiejętności identyfikacji struktur i własności danych regionalnych oraz modelowania i prognozowania zjawisk na podstawie danych empirycznych.

Strona przedmiotu
1100-12-E13ar-AnDaR brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ujęty w planie studiów I stopnia na kierunku Ekonomia, Moduł Analiz Rynkowych. Obejmuje 15 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń.

Cele przedmiotu: 1. Poznanie typowych struktur i własności danych regionalnych, opisujących procesy ekonomiczne. 2. Uzasadnienie potrzeby uwzględnienia tych struktur w modelowaniu zjawisk ekonomicznych. 3. Porównanie różnych podejść metodologicznych do analizy danych regionalnych. 4. Zdobycie umiejętności identyfikacji struktur i własności danych regionalnych oraz modelowania i prognozowania zjawisk na podstawie danych empirycznych.

Strona przedmiotu
1100-12-E13-0-AnEk brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy ekonomicznej

2. Źródła informacji z zakresu analizy ekonomicznej

3. Warunki i zasady interpretowania i prezentowania wyników analizy ekonomicznej

4. Analiza finansowa przedsiębiorstw- bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, analiza wskaźnikowa

5. Analiza techniczno-ekonomiczna przedsiębiorstw -analiza zatrudnienia, analiza wynagrodzeń i indywidualnej wydajności pracy, analiza nasycenia kapitałem intelektualnym, analiza innowacyjności, analiza produkcji i sprzedaży, analiza oddziaływania na otoczeni

Strona przedmiotu
1100-12-E13-1-APaR brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje podstawowe podejście do analizy preferencji znanej na gruncie teorii konsumenta oraz przedstawia teorię ryzyka i metody podejmowania decyzji w tym decyzji uwzględniające wielokryterialność.

W ramach ćwiczeń zostaną przeanalizowane konkretne przykłady analizy preferencji i podejmowania decyzji z wykorzystaniem pakietów komputerowych.

Strona przedmiotu
1100-12-E13ar-AnPrR brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje podstawowe podejście do analizy preferencji znanej na gruncie teorii konsumenta oraz przedstawia teorię ryzyka i metody podejmowania decyzji w tym decyzji uwzględniające wielokryterialność.

W ramach ćwiczeń zostaną przeanalizowane konkretne przykłady analizy preferencji i podejmowania decyzji z wykorzystaniem pakietów komputerowych.

Strona przedmiotu
1100-12-E13-2-BanMi brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy funkcjonowania banków komercyjnych w skali międzynarodowej, banków międzynarodowych oraz transakcji i operacji

bankowych realizowanych w skali międzynarodowej.

Strona przedmiotu
1100-12-E13-3-Deut brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student odbywa kurs j. niemieckiego w wymiarze 120 godz. lekcyjnych, realizowanych przez 2 semestry.

Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: Common European Framework of Reference for Languages z naciskiem na komunikację i język specjalistyczny.

Kurs j. niemieckiego kończy się egzaminem pisemnym.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 78 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 września 2006 r. student może zostać zwolniony z lektoratu po przedłożeniu odpowiedniego certyfikatu

patrz: http://www.spnjo.umk.pl/strefa_studenta/lektoraty/certyfikaty/

lub po zdaniu egzaminu zwalniającego, patrz: http://www.spnjo.umk.pl/strefa_studenta/lektoraty/egzamin/

Strona przedmiotu
1100-12-E13it-Deut brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-E13-3-EGosp brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedsiębiorczość i innowacyjności w warunkach globalizacji i cyfryzacji. Gospodarka cyfrowa. Rozwój e-gospodarki. Państwowa polityka naukowo-techniczna wspierania rozwoju e-gospodarki. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach e-gospodarki. Pracownik w e-gospodarce.

Strona przedmiotu
1100-12-E13me-EGosp brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedsiębiorczość i innowacyjności w warunkach globalizacji i cyfryzacji. Gospodarka cyfrowa. Rozwój e-gospodarki. Państwowa polityka naukowo-techniczna wspierania rozwoju e-gospodarki. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach e-gospodarki. Pracownik w e-gospodarce.

Strona przedmiotu
1100-12-E13-3-EfE brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia English for Economics są nastawione na praktykę języka specjalistycznego właściwego dla kierunku Ekonomia

Strona przedmiotu
1100-12-E13it-EfE brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia English for Economics są nastawione na praktykę języka specjalistycznego właściwego dla kierunku Ekonomia.

Strona przedmiotu
1100-12-E13-3-EfF brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-E13it-EfF brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć 'English for Finance' jest zaznajomienie studentów ze specjalistycznym językiem angielskim stosowanym w bankowości, rachunkowości, rozliczaniem transakcji w handlu międzynarodowym.

Strona przedmiotu
1100-12-E13-3-FaDF brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-E13it-FaDF brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student odbywa kurs języka niemieckiego - Deutsch in Finanzen- w wymiarze 30 godz.dydaktycznych, realizowanych przez 1 semestr. Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: Common European Framework of Reference for Languages z naciskiem na praktykę języka specjalistycznego właściwego dla kierunku Finanse.

Strona przedmiotu
1100-12-E13-3-FaDW brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-E13it-FaDW brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student odbywa kurs języka niemieckiego (Fachsprache Deutsch - Wirtschaft) w wymiarze 30 godz. dydaktycznych, realizowanych przez 1 semestr. Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: Common European Framework of Reference for Languages z naciskiem na komunikację i język specjalistyczny w ekonomii.

Strona przedmiotu
1100-HUM-Filoz brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje przekrojowo, w panoramicznym skrócie i z zachowaniem proporcji oraz poziomu trudności, dostosowanego do wiedzy, umiejętności i oczekiwań adeptów studiów niefilozoficznych najważniejsze postaci, nurty, kierunki, koncepcje, stanowiska oraz najistotniejsze zagadnienia, problemy, pojęcia, strategie argumentacyjne oraz spory filozoficzne, jakie powstały w ciągu dziejów filozofii od starożytności po współczesność. Celem zajęć jest zmotywowanie studentki i studentów do zainteresowania się filozofią jako uniwersalną dyscypliną wiedzy naukowej, jak również do własnych poszukiwań filozoficznych, a także przekonanie ich o historycznej, kulturowej, naukowej i społecznej ważności dokonań wielkich filozofów europejskich i polskich. Zajęcia mają, prócz tego, wyrobić w słuchaczach respekt nie tylko dla teoretycznej, lecz również dla praktycznej użyteczności osiągnięć filozofii w bieżącej praktyce systemowego, społecznego, instytucjonalnego oraz indywidualnego myślenia i działania.

Strona przedmiotu
1100-12-E13-0-FinPub brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot o charakterze encyklopedycznym, zapoznający z podstawowymi pojęciami dotyczącymi funkcjonowania finansów publicznych i rynków finansowych oraz powiązań między nimi.

Student identyfikuje instytucje finansowe sektora publicznego oraz definiuje ich role w gospodarce.

Strona przedmiotu
1100-12-E13-4-FST brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład i ćwiczenia z przedmiotu finanse samorządu terytorialnego mają za cel wykształcenie umiejętności oceny gospodarki finansowej prowadzonej przez samorządy terytorialne oraz zapoznanie studentów z możliwościami kształtowania i realizacji budżetów jednostek samorządowych w Polsce.

Strona przedmiotu
1100-12-E13-4-GoReg brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznawani są z pojęciem, typologią i klasyfikacją regionów oraz istotą, czynnikami i barierami rozwoju regionalnego. Poznają podstawowe teorie rozwoju regionalnego i metody oceny rozwoju regionu. Przybliżany jest im problem konkurencyjności gospodarki regionalnej. Prezentowane są kierunki, cele, narzędzia i uwarunkowania zarządzania regionem. Wskazywane są możliwości wykorzystania funduszy UE w stymulowaniu rozwoju gospodarki regionalnej. Omawiane są podstawy marketingu terytorialnego.

Strona przedmiotu
1100-HUM-HiGos brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład: Historia gospodarcza ma na celu zapoznanie studenta z zagadnieniami rozwoju gospodarczego świata na przestrzeni dziejów od starożytności do czasów współczesnych.

Zagadnienia dotyczyć będą kwestii gospodarczych w poszczególnych państwach (głównie państwa europejskie), ale także na terenie Polski od starożytności do dzisiaj.

Student będzie miał możliwość poznania podstawowych pojęć, zjawisk i związków przyczynowo-skutkowych dotyczących polityki, gospodarki i społeczeństwa, gdyż te wszystkie sfery życia łączą się ze sobą i wpływają na siebie.

Strona przedmiotu
1100-12-E13-4-IntPrz brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z istotą internacjonalizacji przedsiębiorstw, jej formami, procesem internacjonalizacji przedsiębiorstw, formami międzynarodowych przepływów kapitału; istotą bezpośrednich i pośrednich inwestycji zagranicznych; klasyfikacjami i źródłami danych o tych inwestycjach, podstawowymi i objaśnieniami bezpośrednich inwestycji zagranicznych, źródłami przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa międzynarodowego. Zaprezentowanie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw międzynarodowych oraz miejsca największych z nich w gospodarce światowej w kontekstach globalizacji. Zapoznanie z działalnością wybranych największych przedsiębiorstw międzynarodowych świata, a także

źródłach pozyskiwania informacji o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, ich skali i strukturze na świecie; miejsce Polski w międzynarodowych przepływach kapitału

Strona przedmiotu
1100-12-E13me-IntPrz brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z teoretycznymi i praktycznymi podstawami prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami kraju. Student powinien zaznajomić się z problematyką procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa, w tym między innymi poznać teoretyczne podstawy procesu internacjonalizacji, strategie wejścia na rynki zagraniczne, etapy budowania strategii internacjonalizacji, źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa międzynarodowego, strategie konkurencji w biznesie międzynarodowym oraz struktury organizacyjne przedsiębiorstw międzynarodowych.

Strona przedmiotu
1100-12-E13-2-KomSpo brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć z przedmiotu Komunikacja społeczna zostaną omówione dobre praktyki w zakresie: "ja na rynku pracy" - a więc jak stworzyć marką osobistą. Ponadto studenci wezmą udział w szeregu debat studenckich, negocjacji biznesowych, jak również odpowiedzi na trudne pytania.

Strona przedmiotu
1100-12-E13-2-KryGos brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student analizuje i wyjaśnia zjawiska związane z kryzysami gospodarczymi. Potrafi zidentyfikować definicje, symptomy i skutki kryzysów walutowych, bankowych i zadłużeniowych.

Strona przedmiotu
1100-12-E13me-KulOrg brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedstawiane w ramach przedmiotu dotyczą zjawiska kultury organizacyjnej, czyli podzielanych w organizacji wzorców myślenia i reagowania. W szczególności wiedza ta jest jest prezentowana w relacji do stosowanych metod zarządzania. Do udziału w zajęciach potrezbna jest wiedza zdobyta w ramach kursu podstaw zarządzania

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)