Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ekonomia, 1 rok II stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ekonomia, 1 rok II stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L 2024/25Z 2024/25L
1100-12-E21-0-EkiPPG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma charakter metodyczny. Jego celem jest dostarczenie narzędzi analiz ekonometrycznych, w szczególności metod analizy szeregów czasowych stacjonarnych i niestacjonarnych oraz prognozowania tych szeregów, a ponadto zwrócenie uwagi na inne narzędzia ekonometryczne takie jak modele zmiennych ograniczonych, oparte na mikrodanych. Student zapoznaje się z pakietem komputerowym Gretl.

Strona przedmiotu
1100-12-E21-0-EkBeh brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie słuchacza z przedmiotem, zakresem, metodami badan oraz głównymi grupami zagadnień poruszanych w ramach ekonomii behawioralnej oraz jej miejscem w teorii ekonomii i psychologii ekonomicznej. Przedmiot ten jest również prezentacją dorobku naukowego czołowych reprezentantów ekonomii behawioralnej, w szczególności dotyczącego uwarunkowań i sposobów podejmowania decyzji oraz przykładów zastosowań narzędzi i jej koncepcji teoretycznych do opisu i wyjaśniania zjawisk i procesów praktyki społęczno-gospodarczej.

Strona przedmiotu
1100-12-E21-0-EkIns brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie osiągnięć ekonomii instytucjonalnej oraz omówienie roli instytucji w teorii ekonomii. W ramach wykładu zostaną zaprezentowane współczesne teorie ekonomiczne, które wskazują na znaczenie instytucji w gospodarce.

Strona przedmiotu
1100-12-E21-0-EkMi brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekonomia międzynarodowa stosuje te same podstawowe instrumenty analizy jak inne działy ekonomii. Jest zorientowana na modelowanie ekonomiczne. O ile w ramach przedmiotu Ekonomia Międzynarodowa na I stopniu studiów analiza skupiona jest na rzeczowych transakcjach pomiędzy suwerennymi krajami, to ekonomia międzynarodowa główną uwagę skupia na pieniężnej stronie wymiany w gospodarce światowej.

Strona przedmiotu
1100-12-E21-0-EtGosp
Etyka gospodarcza (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-E21-0-HisMyE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historia myśli ekonomicznej jest nauką wyjaśniającą drogi rozwojowe myśli ekonomicznej. Nauka ta bada przeszłe koncepcje ekonomiczne oraz odkrywa prawidłowości rozwoju myśli ekonomicznej. Historia myśli ekonomicznej jest więc historią rozwoju ekonomii.

Strona przedmiotu
1100-12-E21-0-Makro brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Makroekonomia „dla zaawansowanych” zajmuje się najważniejszymi teoriami dotyczącymi głównych kwestii ekonomicznych. Kluczowymi problemami są: wzrost gospodarczy, inflacja i bezrobocie. Prezentowane są nie tylko konkurujące ze sobą teorie, ale również realne problemy współczesnego świata, widziane w optyce różnych modeli ekonomicznych.

Strona przedmiotu
1100-12-E21-0-PraGos brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstawowych pojęć i instytucji prawa gospodarczego oraz wybranych zagadnień dotyczących spółek cywilnych i handlowych

Strona przedmiotu
1100-12-E21-0-RyKaFi brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym w kontekście funkcjonowania rynku finansowego.

W szczególności stosowanie instrumentów finansowych oraz wskazanie na ryzyko z nimi związane.

Strona przedmiotu
1100-12-E21-0-SemMgr brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Udział w seminariach magisterskich powinien umożliwić studentom poznanie zasad i wymagań, jakie powinna spełniać praca magisterska.

Strona przedmiotu
1100-12-E21-0-WnStat brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z wnioskowania statystycznego w ekonomii dla studentów I roku II stopnia ekonomii (studia dzienne), w wymiarze 15 godz. wykładu i 15 godz. ćwiczeń (semestr zimowy), obejmują wybrane zagadnienia z zakresu statystyki matematycznej omawiane w kontekście statystycznych analiz zjawisk ekonomicznych. W ramach przedmiotu realizuje się następujące cele: 1) poznanie podstawowych zasad i metod wnioskowania statystycznego, 2) nabycie praktycznych umiejętności stosowania narzędzi wnioskowania statystycznego do badania rzeczywistych zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania, 3) przygotowanie do przyswajania wiedzy z przedmiotów bazujących na statystyce matematycznej.

Wykład kończy się egzaminem, ćwiczenia zaś zaliczeniem z oceną.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)