Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ekonomia - plan studiów 2 rok 1 stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ekonomia - plan studiów 2 rok 1 stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L 2024/25Z 2024/25L
1100-12-E12-1-AnDR brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przegląd metod analizy danych stosowanych we współczesnych badaniach rynkowych. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawami najczęściej stosowanych metod we współczesnych badaniach rynkowych i marketingowych oraz z zasadami i sposobami ich wykorzystania na konkretnych przykładach. Cel szczegółowy: Student stosuje metody matematyczne, statystyczne i ekonometryczne do analizy zjawisk ekonomicznych.

Strona przedmiotu
1100-12-E12-2-Demo brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia problematykę badań ludnościowych: podstawowe obszary badań, metody pomiaru i analiz procesów

demograficznych, główne teorie dotyczące procesów reprodukcji ludności a także informacje o badaniach społecznych statystyki

publicznej w Polsce. Celem zajęć jest przedstawienie problemów ludnościowych współczesnego świata i Polski, w szczególności

społecznych uwarunkowań i konsekwencji procesów ruchu naturalnego i wędrówkowego, struktur społeczno-demograficznych oraz

zagadnień polityki ludnościowej.

Strona przedmiotu
1100-12-E12-3-Deut brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student odbywa kurs j. niemieckiego w wymiarze 120 godz. lekcyjnych, realizowanych przez 4 semestry. Program kursu, zgodnie z określonym poziomem, zakłada kształcenie kompetencji komunikacyjnej, kulturowej i językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: Common European Framework of Reference for Languages.

Efektem kształcenia na poszczególnych poziomach językowych (zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego) jest osiągnięcie w miarę sprawnej kompetencji językowej umożliwiającej działanie i porozumiewanie się w różnych sytuacjach związanych z życiem codziennym, przyszłym życiem zawodowym oraz funkcjonowaniem na uczelni.

Kurs j. niemieckiego kończy się egzaminem pisemnym.

Student może zostać zwolniony z lektoratu po przedłożeniu odpowiedniego certyfikatu,

patrz: http://www.spnjo.umk.pl/strefa_studenta/lektoraty/certyfikaty/

lub po zdaniu egzaminu, patrz: http://www.spnjo.umk.pl/strefa_studenta/lektoraty/egzamin/

Strona przedmiotu
1100-12-E12-0-Ekonom brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student stosuje metody matematyczne, statystyczne i ekonometryczne do analizy zjawisk ekonomicznych. Student posługuje się programami komputerowymi (np. GRETL) do analizy danych statystycznych.

Strona przedmiotu
1100-12-E12-2-EkIE brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy teoretyczne międzynarodowej integracji gospodarczej. Etapy integracji europejskiej. Rozwój społeczno-gospodarczy UE i jego uwarunkowania. Polityki wspólnotowe i ich instrumenty. Efektywność ekonomiczna procesu integracji europejskiej. Gospodarka UE w systemie gospodarki światowej. Polska a europejska integracja gospodarcza.

Strona przedmiotu
1100-12-E12-0-EkMie brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student analizuje i wyjaśnia problemy międzynarodowej wymiany i polityki handlowej.

Strona przedmiotu
1100-12-E12-2-EkOrHZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu handlu zagranicznego. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną formy handlu zagranicznego, rola i rodzaje pośredników w handlu zagranicznym oraz instytucje regulujące i wspierające handel zagraniczny. Omówione zostaną narzędzia regulacji w handlu zagranicznym oraz geograficzna i branżowa specyfika polskiego handlu zagranicznego. Poruszone zostaną także kwestie związane z organizacją handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie i warunków zawierania umów w wymianie międzynarodowej.

Wiedza o procesach ekonomicznych w gospodarce globalnej

Student analizuje i wyjaśnia problemy międzynarodowej wymiany i polityki handlowej

Strona przedmiotu
1100-12-E12-4-EkMiR brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z czynnikami, barierami, uwarunkowaniami i współczesnymi tendencjami dotyczącymi rozwoju miast i regionów.

Strona przedmiotu
1100-12-E12-4-FuUE brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków finansowych z funduszy UE przeznaczonych na rozwój miast i regionów, a także kompetencji w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej wymaganej przy ubieganiu się o dofinansowanie unijne.

Strona przedmiotu
1100-12-E12-4-IntMia brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-E12-3-Macro brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-E12-0-Makro2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student analizuje i wyjaśnia problemy makroekonomiczne w zakresie funkcjonowania rynku walutowego, makroekonomii gospodarki otwartej, wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz cyklu koniunkturalnego.

Strona przedmiotu
1100-12-E12-1-MTwE brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z przedmiotu: Metody taksonomiczne w ekonomii dla studentów II roku, I stopnia, studiów stacjonarnych , w wymiarze 15 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń (semestr letni), mają na celu przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu taksonomii oraz nabycie praktycznych umiejętności stosowania wybranych metod taksonomicznych do porządkowania i grupowania obiektów charakteryzowanych za pomocą wielu cech, porównywania ich kondycji ekonomicznej i rozwoju, a tym samym do przeprowadzania analiz złożonych zjawisk ekonomicznych w aspekcie porównawczym. Wykład jest zaliczany na podstawie wyniku testu sprawdzającego głównie wiedzę. Zajęcia ćwiczeniowe kończą się przygotowaniem końcowej pracy zaliczeniowej.

Uwaga, w semestrze letnim 2021/2022 wykłady odbywają się w formie zdalnej w ramach spotkań na platformie MS Teams.

Strona przedmiotu
1100-12-E12-0-Mikro2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoria postępowania producenta w ramach różnych struktur rynkowych. Wprowadzenie do ekonomii dobrobytu. Teoria gier i jej zastosowanie w mikroekonomii.

Strona przedmiotu
1100-12-E12-3-NdPDE brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w pracowniach komputerowych. Zakres przedmiotu obejmuje poznanie oraz pracę z narzędziem Business Intelligence Qlik Sense.

Student uzyskuje umiejętność analizowania, wizualizacji i łączenia danych pochodzących z różnych źródeł przy pomocy chmurowego narzędzia Business Intelligence. Bardzo duży nacisk kładziony jest na umiejętności związane z wizualizacją danych pochodzących z różnych obszarów działalności przedsiębiorstw.

Strona przedmiotu
1100-12-E12-4-OSJP brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wzrastająca świadomość wpływu człowieka na otaczające go środowisko naturalne, a przede wszystkim związana z nią idea zrównoważonego rozwoju w coraz większym stopniu przekłada się na funkcjonowanie wszystkich organizacji i instytucji. Warunkiem sprawnego funkcjonowania zarówno przedsiębiorstw jak i struktur niebiznesowych jest dostrzeżenie i uwzględnienie w strategii działań oczekiwań poszczególnych grup interesariuszy. Celem podstawowym realizacji przedmiotu jest zaprezentowanie roli instytucji publicznych w zwiększaniu świadomości oraz wyzwolenia przekonania we wszystkich grupach społecznych do idei CSR jako koncepcji promującej etyczne postępowanie, poszanowanie środowiska naturalnego oraz praw człowieka.

Strona przedmiotu
1100-12-E12-0-PolGo brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Funkcje polityki gospodarczej

2. Gospodarka a państwo

3. Rola państwa w życiu gospodarczym w ujęciu poszczególnych szkół ekonomicznych

4. Polityka rozwoju gospodarczego

5. Gospodarka krajowa jako system makroekonomiczny

6. Polityka makro- i mikroekonomiczna a niesprawności rynku. Polityka oddziaływań

7. Gospodarka krajowa a procesy międzynarodowe i globalne

Strona przedmiotu
1100-12-E12-2-PoSp brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nie ma jednej, powszechnie przyjętej definicji polityki społecznej. Zadaniem polityki społecznej jest stwarzanie warunków umożliwiających zaspokajanie szczególnie ważnych ze społecznego punktu widzenia potrzeb szerokich kręgów społeczeństwa i aktywizowanie tkwiących w nim sił. W trakcie zajęć student zapoznaje się z różnymi poglądami na politykę społeczną, poznaje problemy społeczne występujące w społeczeństwie, ich konsekwencje i metody rozwiązywania.

Przedmiot realizuje następujący cel akredytacji AACSB: "Student opisuje mechanizmy oddziaływania państwa na gospodarkę."

Strona przedmiotu
1100-12-E12-0-ProGos brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka wykładów:

Modele trendu, sezonowości i autoregresji.

Modele AR, ARMA, ARIMA, SARIMA

Modele przyczynowo-skutkowe w prognozowania.

Modele wielorównaniowe. Mnożniki i prognozy.

Pokaz modeli z wykorzystaniem oprogramowania GRETL.

Strona przedmiotu
1100-12-E12-0-SWWiRG brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Początki ekonomii rozwoju

2. Prymat wzrostu w ekonomii rozwoju

3. Wzrost i rozwój gospodarczy - ujęcie teoretyczne

4. Kwantyfikacja wzrostu i rozwoju gospodarczego

5. Społeczne wymiary wzrostu gospodarczego

6. Społeczne wymiary rozwoju gospodarczego

7. Pomiar wpływu społecznego w aktach prawnych Komisji Europejskiej i w praktyce

8. Fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej (EuSEF) oraz Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

Strona przedmiotu
1100-12-E12-1-StMBO brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z przedmiotu Statystyczne metody badania opinii prowadzi się ze studentami II roku Ekonomii, studia dzienne I stopnia, moduł Analizy Rynkowe, w wymiarze 15 godzin wykładu oraz 30 godzin ćwiczeń, w semestrze letnim. W ramach przedmiotu studenci poznają cele, zasady i sposoby przeprowadzania badań opinii publicznej, w szczególności opinii konsumentów, handlowców, ekspertów, pracowników różnych firm. Studenci nabywają wiedzę na temat metod i technik stosowanych w badaniach opinii oraz zdobywają umiejętności ich stosowania w praktyce. Wykład kończy się egzaminem, ćwiczenia zaś zaliczeniem z oceną.

Strona przedmiotu
1100-12-E12-0-SAnOPr brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najważniejsze zagadnienia to:

1. Cele i zakres analizy makrootoczenia

2. Metody analizy makrootoczenia

3. Analiza sektorowa makrootoczenia

Strona przedmiotu
1100-12-E12-3-SIwOr1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student posługuje się narzędziami informatycznymi wspomagającymi funkcjonowanie organizacji we współczesnym i przyszłym otoczeniu gospodarki cyfrowej.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rozmaitymi aspektami wykorzystania poznawanych przez nich podstawowych systemów informatycznych wpomagających funkcjonowanie organizacji (systmy klasy WFM, BI, ERP, CRM, HCM) z wykorzystaniem realnych środowisk wirtualnyych (np. system SAP ERP ECC 6.04 pełnoskalowy, bez ograniczeń funkcjonalnych czy też sytemu SAP S4HANA w implemtacji chmurowej) oraz wypracowanie umiejętności i kompetencji do działania w organizacji wdrażającej lub posiadającej wdrożony system tej klasy.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)