Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy

Jednostka: Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18 - Rok akademicki 2017/18
2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18L - Semestr letni 2017/18
2018/19 - Rok akademicki 2018/19
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19L - Semestr letni 2018/19
2019/20 - Rok akademicki 2019/20
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20L - Semestr letni 2019/20
2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21L - Semestr letni 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18 2017/18Z 2017/18L 2018/19 2018/19Z 2018/19L 2019/20 2019/20Z 2019/20L 2020/21 2020/21Z 2020/21L 2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23 2022/23Z 2022/23L
1100-12-Z13p-AnPlZaP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje teoretyczne zagadnienia związane z analizowaniem i planowaniem zasobów ludzkich w organizacji. Uwzględniono w ramach przedmiotu zagadnienia dotyczące źródeł informacji wykorzystywanych w analizie pracy, metody planowania zatrudnienia i rodzaje planów dotyczących zatrudnienia.

Strona przedmiotu
1152-OG-AsertMen brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel AACSB:

Student wskazuje różne przyczyny i możliwości rozwiązywania problemów dotyczących zarządzania.

Celem przedmiotu jest nauczenie uczestników asertywnych technik wywierania wpływu, dokonywania zaawansowanej analizy sytuacji społecznej i budowania konstruktywnych relacji na linii szef - podwładny w sposób nie naruszający prawa do szacunku żadnej ze stron.

Strona przedmiotu
1100-12-Z22-ZZ-CoMe brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanym z coachingiem, coachingowym stylem zarządzania i mentoringiem, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Strona przedmiotu
1152-12-Z22-ZZ-CoMen brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 27 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 27 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanym z coachingiem, coachingowym stylem zarządzania i mentoringiem, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Strona przedmiotu
1100-12-M22-HR-CwWD brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-K12-EiM-TrIE brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Obecność na każdym z warsztatów jest obowiązkowa - nie honoruję zwolnień, ITS-ów, itp.

Zakres treści obejmuje następujące zagadnienia: anatomiczno-fizjologiczne podłoże procesów emocjonalnych, rozróżnienie emocji prostych i emocji złożonych, nabywanie wzorców reagowania emocjonalnego w trakcie rozwoju, związek emocji z procesami poznawczymi, wpływ emocji na działalność człowieka, problem uświadamiania sobie oraz samokontroli emocji, wybrane kategorie i pojęcia używane do charakteryzowania procesów motywacyjnych, specyfika motywacji związanej ze strukturą "ja", procesy wartościowania oraz problematyka dowolności i intencjonalności działania człowieka. Celem ćwiczeń jest nie tylko zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi w dorobku psychologii koncepcjami i wynikami badań dotyczących procesów emocjonalno-motywacyjnych człowieka i przedstawieniem najnowszych wyników prac prowadzonych w tym zakresie, ale wyrobienie w nich postaw pozwalających na dalszą pracę nad rozwojem osobistym.

Strona przedmiotu
1152-12-K12-EiM-TrIE brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Obecność na każdym z warsztatów jest obowiązkowa - nie honoruję zwolnień, ITS-ów, itp.

Zakres treści obejmuje następujące zagadnienia: anatomiczno-fizjologiczne podłoże procesów emocjonalnych, rozróżnienie emocji prostych i emocji złożonych, nabywanie wzorców reagowania emocjonalnego w trakcie rozwoju, związek emocji z procesami poznawczymi, wpływ emocji na działalność człowieka, problem uświadamiania sobie oraz samokontroli emocji, wybrane kategorie i pojęcia używane do charakteryzowania procesów motywacyjnych, specyfika motywacji związanej ze strukturą "ja", procesy wartościowania oraz problematyka dowolności i intencjonalności działania człowieka. Celem ćwiczeń jest nie tylko zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi w dorobku psychologii koncepcjami i wynikami badań dotyczących procesów emocjonalno-motywacyjnych człowieka i przedstawieniem najnowszych wyników prac prowadzonych w tym zakresie, ale wyrobienie w nich postaw pozwalających na dalszą pracę nad rozwojem osobistym.

Strona przedmiotu
1100-12-M22-HR-ELMP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course covers the issues related to labour market institutions and policies aimed at improving labour market performance. It discusses in detail various types of active labour market programs and methods of increasing their effectiveness such as: unemployed profiling, targeting and cyclical evaluation. It presents recent evidence on effects of labour market regulations on economic outcomes.

Strona przedmiotu
1100-12-Z13p-FuWsRP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi ze współczesnym rynkiem pracy. Wiedza zdobyta w ramach wykładu, w trakcie ćwiczeń zostanie pogłębiona i uzupełniona, a także wykorzystana do aktywnego analizowania bieżących zjawisk na rynku pracy.

Strona przedmiotu
1100-12-E22-0-GoKaLu brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje teoretyczne zagadnienia związane z gospodarowaniem kapitałem ludzkim w skali makro-, mezo- i mikroekonomicznej, dostarcza wiedzy o podmiotach i instrumentach rozwoju kapitału ludzkiego zarówno na poziomie gospodarki kraju, regionu, jak i pojedynczej organizacji

Strona przedmiotu
1100-12-E11-GosZL brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uwarunkowania gospodarowania zasobami ludzkimi w organizacji ze strony rynku pracy.

Rekrutacja personelu.

Selekcja kandydatów do pracy.

Motywowanie pracowników.

System okresowych ocen pracowniczych.

Rozwój zasobów ludzkich w organizacji.

Strona przedmiotu
1100-12-M22-HR-HRMW brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course (PART I) is to show students that wages are not the only cost born by an employer in the process of employing workforce. Payroll taxes are an important labour market institution that impacts situation on the labour market as well as countries’ competitiveness. It also affects employment decisions at a company level. The role of labour cost is to attract and motivate workers and create a positive image of a company. During the course students analyse labour costs and their measures both from micro- and macro perspective.

Strona przedmiotu
1100-12-M21-HR-HRRaD brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1155-12-M12-HRM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka przedmiotu stanowi teoretyczne podstawy zarządzania ludźmi w organizacji XXI wieku, sposoby kształtowania głównych obszarów zadaniowych funkcji personalnej w nowych uwarunkowaniach, zasad, narzędzi i technik zzl

Strona przedmiotu
1100-12-Z13p-INaZaP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w formie warsztatów mają na celu zapoznanie studentów z podstawową dokumentacją kadrowo-płacową. Zajęcia prowadzone są w pracowni komputerowej w oparciu o: pakiety programów biurowych, wybrany informatyczny system zarządzania kadrami, program ZUS Płatnik i sieć Internet.

Strona przedmiotu
1155-12-E22-0-InLM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-M22-HR-ITiH brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

By participating in the classes student can use information technology in the field of human resources management. During the classes he/she meets the basic functionality of selected information system providing support for HRM.

Strona przedmiotu
1100-12-Z22-ZZ-KNwPM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu nauczenie pakietu umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych warunkujących sprawność interpersonalną każdego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań relacji pracowniczych.

Strona przedmiotu
1152-12-Z22-ZZ-KNwPM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Ćwiczenia - 27 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Ćwiczenia - 27 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Ćwiczenia - 27 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 27 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 27 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 27 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu nauczenie pakietu umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych warunkujących sprawność interpersonalną każdego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań relacji pracowniczych.

Strona przedmiotu
1100-12-E21-EM-KoInt brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-Z21-EvM-KoSp brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest teoretyczne wprowadzenie do zagadnień komunikacji społecznej i (przypomnienie) podstawowych zasad i technik komunikacyjnych, omówienie i analiza różnic i podobieństw między różnymi podejściami do komunikacji i trudności, które się w niej pojawiają, określenie własnych ograniczeń w komunikacji oraz możliwych barier komunikacyjnych, zrozumienie roli komunikacji niewerbalnej oraz zasad komunikacji werbalnej a także roli wpływu społecznego na zachowania indywidualne.

Strona przedmiotu
1152-12-Z21-EvM-KoSp brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-Z21-HR-KwPM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1152-12-Z21-HR-KwPM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-M21-HR-LabEc brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1155-12-M12-ManExRel brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-Z21-HR-MAwHR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z przygotowaniem i aktywnym udziałem w dyskusji nad wyzwaniami w obszarze HRM przy wykorzystaniu map argumentacji.

Strona przedmiotu
1152-12-Z21-HR-MAwHR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z przygotowaniem i aktywnym udziałem w dyskusji nad wyzwaniami w obszarze HRM przy wykorzystaniu map argumentacji.

Strona przedmiotu
1100-12-Z21-ZZ-MBS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć student zdobędzie podstawową wiedzę i umiejętności projektowania badań społecznych dotyczących problemów personalnych w organizacji oraz analizowania uzyskanych wyników, formułowania wniosków i prezentacji rezultatów.

Strona przedmiotu
1152-12-Z21-ZZ-MeBaS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć student zdobędzie podstawową wiedzę i umiejętności projektowania badań społecznych dotyczących problemów personalnych w organizacji oraz analizowania uzyskanych wyników, formułowania wniosków i prezentacji rezultatów.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)