Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty do wyboru dla kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna-2-5 rok -SJ (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Artystyczny)

Jednostka: Instytut Artystyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyboru dla kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna-2-5 rok -SJ
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24L
1401-DziMal-4Z-sm-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to przedmiot poszerzający spojrzenie na malarstwo, akcentujący współistnienie malarstwa z innymi dziedzinami sztuki

Strona przedmiotu
1401-DPRek-5Z-sm-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Działania projektowe w promocji i reklamie dotyczy działań projektowych opartych na technologii cyfrowej i nastawionych na określony cel reklamowy. Generowany obraz w postaci montażu multimedialnego, animacji, fotografii połączony z akcentami typograficznymi ma zachęcać odbiorcę do zintegrowania się z symbolicznym „produktem”.

Strona przedmiotu
1401-FotKrR-5Z-sm-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Fotografia kreacyjna w promocji i reklamie” obejmuje praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i metodami pracy w poszczególnych, wybranych działach promocji i reklamy. Zdobywa wiedzę doświadczenie w zakresie techniki i efektów specjalnych stosowanych w promocji i reklamie. Poznaje tajniki warsztatu profesjonalnej fotografii promocyjnej i reklamowej.

Strona przedmiotu
1401-FotSpo-4L-sm-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Fotografia społeczna obejmuje twórczość komentującą świat współczesny, otaczającą nas rzeczywistość i człowieka poprzez fotograficzne medium. Wykorzystuje przy tym analogowe i cyfrowe techniki zapisu obrazu fotograficznego. Stawia sobie za cel rozwijanie umiejętności obserwacji i rejestracji rzeczywistości. Dokumentując relacje zachodzące pomiędzy ludźmi, między człowiekiem, a miejscem, w którym żyje - staje się medium zmieniającym nasze spojrzenie na te zjawiska.

Strona przedmiotu
1401-FotUż-4L-sm-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Fotografia użytkowa odnosi się do fotografii, która znajduje zastosowanie w mediach, portalach internetowych czy wydawnictwach i obejmuje twórczość skupioną na jej komercyjnych gałęziach. Fotografia wzmacnia wiarygodność przekazu reklamowego, dlatego wykorzystuje się ją w reklamie prasowej, internetowej, zewnętrznej (bilbordy), telewizyjnej (statyczny obraz), jak również grafice użytkowej. Celem przedmiotu jest zwrócenie uwagi na medium fotograficzne jako język, nie tylko współczesnej twórczości artystycznej, ale i projektowej.

Strona przedmiotu
1401-PDyp-PIs-5Z-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pracownia dyplomowa prowadzona w ramach Pracowni Ikonosfery, to zgłębienie kreacji artystycznej występującej na styku różnorakich dyscyplin z dziedziny sztuk plastycznych – klasycznych i z zakresu nowych mediów. W ramach zadań podejmowanych na zajęciach studenci rozwijają myślenie twórcze na podstawie dotąd poznanej wiedzy, podbudowywaną nowymi możliwościami w trakcie zajęć. Student, odpowiadając na zadane tematy, zobowiązany jest do zastosowania najważniejszych dyscyplin sztuki, z zakresu klasycznego rozumienia warsztatu jak i w odniesieniu do nowych środków artystycznego wyrazu. Jako podstawowe dyscypliny rozumie się:

- rysunek;

- malarstwo (w tym głownie w odniesieniu do afektacji przestrzeni);

- grafika;

- fotografia;

- realizacje wideo i zapisy filmowe;

- obiekt i instalacja;

- performance, happening i działania parateatralne.

Strona przedmiotu
1401-Pdyp-MU-5Z-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1401-PDyp-PW-5Z-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Semestr zimowy:

Przedmiot Magisterski dyplom artystyczny należy do grupy przedmiotów realizowanych w sześciu Pracowniach specjalistycznych Katedry Intermediów: Fotografii, Ikonosfery, Projektowania Wizualnego, Interdyscyplinarnej, Intermediów i Multimediów. Ich opisy zawarte są w sylabusach przedmiotów tam realizowanych.

Semestr letni:

Indywidualna realizacja autorskiego magisterskiego dyplomu artystycznego pod opieką promotora w jednej z sześciu, wyżej wymienionych Pracowni specjalistycznych.

Strona przedmiotu
1401-PDyp-PE-5Z-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1401-PDyp-Fot-5Z-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Magisterski dyplom artystyczny należy do grupy przedmiotów realizowanych w pięciu Pracowniach specjalistycznych Katedry Intermediów: Fotografii i działań interdyscyplinarnych, Ikonosfery, Projektowania Wizualnego, Intermediów i Multimediów. Studenci łączą wcześniej zdobytą wiedzę i własną kreatywność w tworzeniu indywidualnych wypowiedzi artystycznych wykorzystując zarówno nowe technologie, jak i tradycyjny warsztat. Wybór właściwego medium i środków wypowiedzi służyć ma zbudowaniu świadomego i indywidualnego przekazu.

Strona przedmiotu
1401-PDyp-PI-5Z-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Semestr zimowy:

Przedmiot Magisterski dyplom artystyczny należy do grupy przedmiotów realizowanych w sześciu Pracowniach specjalistycznych Katedry Intermediów: Fotografii, Ikonosfery, Projektowania Wizualnego, Intermediów, Interdyscyplinarnej i Multimediów. Ich opisy zawarte są w sylabusach przedmiotów tam realizowanych.

Semestr letni:

Indywidualna realizacja autorskiego magisterskiego dyplomu artystycznego pod opieką promotora w jednej z pięciu, wyżej wymienionych Pracowni specjalistycznych.

Strona przedmiotu
1401-MulUż-4L-sm-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Multimedia użytkowe służy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych do obróbki obrazu i dźwięku w celach użytkowych. Przedmiot ma za zadanie wspomagać inne dziedziny działalności artystycznej i komercyjnej. Przedmiot ma również na celu rozwijanie umiejętności twórczego wykorzystania multimediów w edukacji.

Strona przedmiotu
1401MulUż-4Z-sm-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1401-MulInt-4L-sm-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Multimedia w Internecie podejmuje problematykę wykorzystania multimediów w Internecie. Obejmuje szeroko pojętą twórczość artystyczną (a także komercyjną) z wykorzystaniem Internetu jako medium komunikacji społecznej oraz miejsce prezentacji prac własnych.

Strona przedmiotu
1401-MulInt-4Z-sm-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Multimedia w Internecie podejmuje problematykę wykorzystania multimediów w Internecie. Obejmuje szeroko pojętą twórczość artystyczną (a także komercyjną) z wykorzystaniem Internetu jako medium komunikacji społecznej oraz miejsce prezentacji prac własnych.

Strona przedmiotu
1401-MulRe-5Z-sm-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1401-NMSzW-3L-sm-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest problematyce sztuki nowych mediów i post-mediów w szczególności związkom pomiędzy sztuką, technologią i nauką. Wybrane zagadnienia omówione zostaną w oparciu o historię technologii, historię sztuki oraz teorię kultury, sięgając do XVIII i XIX wiecznych odkryć, poprzez eksperymenty i działania artystów awangardowych, aż do najnowszych projektów artystycznych. Podczas zajęć omówione zostaną aktualne stanowiska i tendencje badaczy, kuratorów i artystów w kontekście proponowanych przez nich praktyk w kontekście poszerzonych koncepcji mediów.

Strona przedmiotu
1401-ObrAl-4Z-sm-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dla studentów całego kierunku, pozwalający na kształcenie umiejętności doświadczalnych i porównawczych. Pozwala na procesy dedukcyjno-poznawcze podczas rysowania, malowania, zaznaczania i wytyczania. Wymusza zapisy kreacyjne i rozwiązania opozycyjne, uwzględniające użycie odmiennych technik i materiałów.

Strona przedmiotu
1401-ReInt-5Z-sm-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizacje interdyscyplinarne, to przedmiot fakultatywny dla całego kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna. To rozszerzanie własnej kreacji artystycznej występującej na styku różnorakich dyscyplin z dziedziny sztuk plastycznych – klasycznych i z zakresu nowych mediów. W ramach zadań podejmowanych na zajęciach studenci rozwijają myślenie twórcze na podstawie dotąd poznanej wiedzy i zdobytych dotąd umiejętności warsztatowych. Student zobowiązany zostanie do realizacji projektów w przestrzeniach wystawienniczych, usytuowanych w profesjonalnych przestrzeniach wystawienniczych, odpowiadając na zadane tematy, zobowiązany jest do zastosowania najważniejszych dyscyplin sztuki, z zakresu klasycznego rozumienia warsztatu jak i w odniesieniu do szeroko pojętych środków wyrazu mieszczących się w pojęciu interdyscyplinaryzmu:

- realizacje wideo i filmowe, animacja;

- obiekt i instalacja;

- fotografia;

- performance, wideoperformance, happening i działania parateatralne

Strona przedmiotu
1401-RInter-5Z-sm-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Realizacje intermedialne należy do grupy przedmiotów realizowanych w Pracowni Intermediów. Obejmuje, eksploatowane współcześnie w sztuce, intermedialne przekazy wizualne, audiowizualne i multimedialne, łączone z innymi dyscyplinami sztuki, nauki i techniki. Jest to pole stałych poszukiwań i eksperymentów artystycznych, których istotą jest reagowanie na to, co aktualnie dzieje się w sztuce, kulturze i życiu społecznym. Przedmiot wyposaża studenta w zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie intermediów. Przygotowuje studenta do realizacji autorskiego, magisterskiego dyplomu artystycznego na V roku studiów.

Strona przedmiotu
1401-RysEl-4Z-sm-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rysunek elementarny jest przedmiotem, który wprowadza studenta

w zagadnienia elementaryzmu, redukcjonizmu, sytuacji zerowych.

Ćwiczeniom praktycznym towarzyszy teoria i wiedza, związana z

powyższymi zagadnieniami.

Strona przedmiotu
1401-RysP-4Z-sm-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot rozwijający, w nieograniczony sposób, podstawowe

pojęcia rysunkowe i przekierowujący aktywność studenta w obszary

idei, koncepcji, zamysłu. Poszukiwanie nowych form artystycznego

doświadczenia poza przedmiotem, w ideowej warstwie realizacji

artystycznej.

Strona przedmiotu
1401-rysO-5Z-sm-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot rozwijający zdobyte wcześniej umiejętności rysunkowe w obszarach pozapłaszczyznowych, lokalizujący ten rodzaj w szerokich, nieskończonych, otwartych przestrzeniach świata i czasu

Strona przedmiotu
1401-RysZ-5Z-sm-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest kontynuacją i pogłębieniem umiejętności

rysunkowych zdobytych przez studenta w dotychczasowym procesie

dydaktycznym w kierunku szeroko rozumianego rysunku

współczesnego osadzonego w konkretnych kontekstach

przestrzennych o określonych parametrach, wyraźnych parametrach

czasoprzestrzennych.

Strona przedmiotu
1401-TSN-3L-sm-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)