Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 4 rok sem. zimowy - Sztuka mediów- SJ (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Artystyczny)

Jednostka: Instytut Artystyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 4 rok sem. zimowy - Sztuka mediów- SJ
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z
1401-DSpoł-4Z-sm-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Działania intermedialne w przestrzeni społecznej należy do grupy przedmiotów realizowanych w Pracowni Intermediów. Obejmuje, eksploatowane współcześnie w sztuce, intermedialne przekazy wizualne, audiowizualne i multimedialne, łączone z innymi dyscyplinami sztuki, nauki i techniki. Jest to pole stałych poszukiwań i eksperymentów artystycznych, których istotą jest reagowanie na to, co aktualnie dzieje się w sztuce, kulturze i życiu społecznym. Przedmiot wyposaża studenta w zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie intermediów ze szczególnym uwzględnieniem ich kontekstu społecznego. Przygotowuje studenta do realizacji autorskiego, magisterskiego dyplomu artystycznego na V roku studiów.

Strona przedmiotu
1401-DiMul-4z-sm-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Działania multimedialne obejmuje szeroki zakres działań artystycznych z wykorzystaniem nowoczesnych mediów cyfrowych. Służy rozwijaniu plastyki obrazu ruchomego, indywidualnej wypowiedzi artystycznej w sferze audiowizualnej. W zakresie programu mieszczą się wszelkiego rodzaju działania artystyczne bazujące na ruchomych obrazach, projekcjach, instalacjach, działania w przestrzeni publicznej, koncerty multimedialne, performance z użyciem elektroniki, liveacty, multiprojekcje itp.

Strona przedmiotu
1401-FotArt-4Z-sm-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Fotografia artystyczna obejmuje szeroko pojętą twórczość, od fotografii klasycznej po działania eksperymentalne wynikające z indywidualnych poszukiwań w obszarze struktury obrazu fotograficznego. Wykorzystując analogowe oraz cyfrowe techniki zapisu i obróbki obrazu fotograficznego studenci w swojej wypowiedzi artystycznej odnoszą się do innych dziedzin sztuki i ich wzajemnego oddziaływania. Rozwijają otwartość na różne media, konwencje, postawy twórcze i środki wyrazu.

Strona przedmiotu
1401-PMetP-4Z-sm-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Partycypacyjne metody pracy z odbiorcą zawiera naukowe i artystyczne refleksje nad rezultatami przedsięwzięć edukacyjnych, których treścią są zagadnienia związane ze sztuką. Szczególnym zainteresowaniem objęte są progresywne realizacje artystyczne, w których autor buduje swój komunikat w bezpośrednim kontakcie z odbiorcą: akcje warsztatowe, eventy, warsztaty symultaniczne itp. Jednocześnie zaproponowana będzie odwrotna sytuacja gdzie elementem „edukującym”, pośredniczącym w sytuacji twórczej jest samo dzieło np. rekwizyt artystyczno-edukacyjny, pomoc edukacyjna o walorach artystycznych, film edukacyjny itp.

Studenci zaprojektują sześc różnorodnych realizacji: działania w bezpośrednim (jak najbliższym) kontakcie z odbiorcą, oraz wtedy kiedy ten kontakt odbywa się poprzez dzieło artystyczno-edukacyjne.

Strona przedmiotu
1401-PWi-4Z-sm-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Projektowanie wizualne obejmuje zagadnienia dotyczące współczesnej sztuki projektowej. W oparciu o najnowsze trendy i technologie związane ze sztuką współczesną rozwijać się będzie umiejętności związane szeroko rozumianym komunikatem wizualnym zawierającym zarówno elementy projektowania graficznego, jak i twórczości multimedialnej .Ważnym elementem kształcenia będzie rozwijanie wiedzy w kierunku świadomego i nakierowanego na konkretny, praktyczny cel działania wizualnego.

Strona przedmiotu
1401-RinAty-4Z-sm-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizacje interdyscyplinarne w przestrzeni artystycznej, to przedmiot obowiązkowy na specjalności multimedia i fotografia. To rozszerzanie własnej kreacji artystycznej występującej na styku różnorakich dyscyplin z dziedziny sztuk plastycznych – klasycznych i z zakresu nowych mediów. W ramach zadań podejmowanych na zajęciach studenci rozwijają myślenie twórcze na podstawie dotąd poznanej wiedzy i zdobytych dotąd umiejętności warsztatowych. Student zobowiązany zostanie do realizacji projektów w przestrzeniach wystawienniczych, usytuowanych w profesjonalnych przestrzeniach wystawienniczych, odpowiadając na zadane tematy, zobowiązany jest do zastosowania najważniejszych dyscyplin sztuki, z zakresu klasycznego rozumienia warsztatu jak i w odniesieniu do szeroko pojętych środków wyrazu mieszczących się w pojęciu interdyscyplinaryzmu:

- realizacje wideo i filmowe, animacja;

- obiekt i instalacja;

- fotografia;

- performance, wideoperformance, happening i działania parateatralne

Strona przedmiotu
1401-RTF-4Z-sm-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Realizacje telewizyjne i filmowe służy poznawaniu i rozwijaniu warsztatu filmowego, operatorskiego i montażowego w kierunku realizacji telewizyjnych i małych form filmowych. Przedmiot obejmuje zajęcia w profesjonalnym studiu filmowym, realizację zadań związanych z tworzeniem małych produkcji filmowych, profesjonalnych nagrań telewizyjnych, ćwiczenia operatorskie, pracę z kamerą.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)