Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 4 rok sem. letni- Sztuka mediów- SJ (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Artystyczny)

Jednostka: Instytut Artystyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 4 rok sem. letni- Sztuka mediów- SJ
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22L 2022/23L
1401-DzRys-4L-sm-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ważny przedmiot poszerzający wiedzę i umiejętności studentów w obrębie zagadnień poświęconych rysunkowi współczesnemu - notacje rysunkowe, rysunek intermedialny, akcje rysunkowe - o tak ważne komponenty rzeczywistości, plastyki jak ruch, czynność, dzianie, działanie, przestrzeń, oraz czas. W słownikach słowa akcja, działanie figurują jako synonimy. My w ślad za praktyką i doświadczeniami sztuki, pojmujemy je inaczej mimo wielu powinowactw. Akcja to akt, czyn życiowy lub artystyczny krótkotrwały, zaplanowany, o oczekiwanych rezultatach. Obejmująca zwykle wąski wycinek rzeczywistości. Działanie charakteryzuje się długotrwałością, oddziaływaniem długofalowym, ewoluuje. Celem przedmiotu "Działania rysunkowe" jest zdobycie przez studentów umiejętności planowania, projektowania, przeprowadzania działań rysunkowych w rozmaitych sytuacjach, przestrzeniach, z włączaniem ciała, ruchu, gestu, wielu kategorii czasu z pomocą narzędzi, środków, technik klasycznych oraz multi-i intermedialnych

Strona przedmiotu
1401-InsRys-4L-sm-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Instalacje rysunkowe jako narzędzie budowy wypowiedzi przestrzenno-czasowej.

Strona przedmiotu
1401-PMetP-4L-sm-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Pracownia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Partycypacyjne metody pracy z odbiorcą zawiera naukowe i artystyczne refleksje nad rezultatami przedsięwzięć edukacyjnych, których treścią są zagadnienia związane ze sztuką. Na tym przedmiocie studentki i studenci zachęcani są do badania swojej relacji z publicznością, poszukiwania i budowania takiego komunikatu artystycznego, który byłby inkluzyjny a zarazem spójny z rodzajem twórczości którą się zajmują, a nawet z tym jaki jest ich poziom otwartości w byciu z innymi ludźmi.

Szczególnym zainteresowaniem objęte są progresywne realizacje artystyczne, w których autor buduje swój komunikat w bezpośrednim kontakcie z odbiorcą: akcje warsztatowe, eventy, warsztaty symultaniczne itp. Jednocześnie zaproponowana będzie odwrotna sytuacja gdzie elementem „edukującym”, pośredniczącym w sytuacji twórczej jest samo dzieło np. rekwizyt artystyczno-edukacyjny, pomoc edukacyjna o walorach artystycznych, film edukacyjny itp.

Strona przedmiotu
1401-PkZaw-5Z-sm-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Praktyka zawodowa - 168 godzin
Semestr letni 2022/23
  • Praktyka zawodowa - 168 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki zawodowe ściśle powiązane są z przedmiotami realizowanymi w pięciu Pracowniach specjalistycznych Zakładu Plastyki Intermedialnej: Fotografii, Ikonosfery, Projektowania Wizualnego, Intermediów i Multimediów. W czasie praktyk studenci konfrontują wiedzę i umiejętności zdobyte w tych Pracowniach z codzienna praktyką zawodową w potencjalnych przyszłych miejscach ich pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
1401-RysInt-4L-sm-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jeden z trzech podstawowych przedmiotów na IV roku studiów na specjalności „Rysunek mediów”. Rysunek Intermedialny sytuuje się między gatunkami, dyscyplinami sztuki współczesnej. Odważnie sięga, łączy, wykorzystuje różne środki wyrazu, tworzywa, obszary, konteksty sztuki, nauki techniki. Ze względu na swe zmienne położenie „pomiędzy” zasilając się wieloma mediami jest polem poszukiwań, odkryć, wyzwolenia wyobraźni i kreatywności.

Strona przedmiotu
1401-RysKl-4L-sm-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rysunek klasyczny na I roku studiów mgr, prowadzony jest w formie ćwiczeń z naciskiem na indywidualne kształcenie i rozwijanie artystycznej osobowości.

Wymagania wstępne

Umiejętność analitycznego widzenia i opanowany warsztat rysunkowy, w technikach klasycznych. Uwydatniająca się postawa twórcza, kreatywna oraz indywidualne predyspozycje rysunkowe studenta.

Strona przedmiotu
1401-RysUż-4L-sm-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozwijanie znajomości warsztatu rysunkowego i graficznego właściwego dla opracowań projektowych. Poszukiwanie wiedzy i rozwiązań technicznych służących realizacji własnych projektów.

Zajęcia prowadzone w relacji z przyszłą samodzielną pracą artystyczną i zawodową (studia graficzne, szkolnictwo, ośrodki edukacyjne, galerie, wydawnictwa itp.)

Strona przedmiotu
1401-SemTeo-4L-sm-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium teoretyczne obejmuje zagadnienia strategii pracy badawczej i umiejętności pisania rozprawy teoretycznej o charakterze naukowym.

Strona przedmiotu
1401-WEP-4L-sm-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Wizualne estetyki popularne” realizowany jest w formie ćwiczeń. Głównym celem przedmiotu jest ukazanie wybranych elementów kultury popularnej jako fenomenów estetycznych występujących na tle kultury współczesnej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)