Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe-4 rok sem. zimowy. malarstwo (dm)-Malarstwo w architekturze (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Artystyczny)

Jednostka: Instytut Artystyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe-4 rok sem. zimowy. malarstwo (dm)-Malarstwo w architekturze
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2023/24Z
1401-DAR-4Z-MA-DM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w formie wykładu konwersatoryjnego poświęcone są najważniejszym tekstom teoretycznym dotyczącym sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej.

Strona przedmiotu
1401-MAL-uz-2Z-3Z-DM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program nauczania w zakresie przedmiotu Malarstwo ma przede wszystkim na celu wykształcenie studenta, który nie tylko warsztatowo przygotowany jest do samodzielnego wykonywania prac malarskich, ale także powinien być artystą świadomym, potrafiącym werbalizować zagadnienia artystyczno-technologiczne, wynikłe z pracy twórczej artysty malarza. Celem dydaktyki jest wykształcenie osobowości twórcy – artysty malarza – mogącego samodzielnie podejmować wszelkie zadania malarskie ze szczególnym naciskiem na malarstwo sztalugowe. Absolwent kończący studia na tym kierunku, dzięki nabytej tu wiedzy i umiejętnościom, powinien być przygotowany zarówno do podjęcia zadań malarskich i projektowych, ale także posiąść umiejętność swobodnego dyskursu na tematy przedmiotowe, jak i przekazywania wiedzy z tego zakresu.

Strona przedmiotu
1401-MAL-uz-2-3Z-DM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Malarstwo w Architekturze odbywa się z podziałem na dwie specjalności: Malarstwo ścienne i Witraż. (Do wyboru)

Prowadzony jest w formie ćwiczeń i jest podstawą do realizacji dyplomu uzupełniającego na kierunku malarstwo

Strona przedmiotu
1401-MAC-Z-sj
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 135 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 135 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 135 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1401-OWI-5Z-DM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć prezentowane są podstawowe zasady i reguły dotyczące ochrony własności intelektualnej takie jak: przedmiot, podmiot, przesłanki ochrony, środki ochrony, odpowiedzialność prawna. Oprócz powyższego celem przedmiotu jest kształtowanie świadomości zawodowej twórcy w zakresie przysługujących praw ochronnych do twórczości plastycznej i możliwości ich praktycznego egzekwowania oraz unikania kolizji z prawem. Ponadto nabycie wiedzy wzmacniającej pozycję twórcy jako strony umów autorskich.

Strona przedmiotu
1401-RYS-3-4Z-MA-DM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rysunek jest to przedmiot realizujący w formie ćwiczeń autonomiczny proces kształcenia artystycznego w zakresie szeroko pojętej tradycji, zarówno co do techniki jak i wyboru tematów. Przedmiot konstytuuje wszystkie podstawowe wartości gramatyczne, stopniując skalę trudności i złożoności stawianych problemów co do formy i treści przekazu. Przedmiot jest również szeroko zakrojonym polem działań artystycznych w zakresie eksperymentów technicznych, formalnych, pojęciowych, doświadczalnych

i wyobrażeniowych. Rysunek jako jeden z najstarszych komunikatorów międzyludzkich jest wstępem do wszelkiego typu rozważań projektowych w większości dyscyplin artystycznych. Przedmiot aktywnie wspiera i pomaga w określaniu i poszukiwaniu tożsamości artystycznej , jest niezwykle ważny i istotny

w całościowym procesie kształcenia artystycznego.

Strona przedmiotu
1401-WTR-4Z-DM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współczesne techniki w rysunku i malarstwie; jest to nowy przedmiot w szkolnictwie artystycznym odnoszący się bezpośrednio do technik artystycznych w twórczości współczesnej w zakresie malarstwa i rysunku. W całym XX i części XXI wieku wysoce zindywidualizowany warsztat artystyczny stał się podstawą poszukiwania własnej tożsamości i indywidualności artystycznej. To poprzez warsztat, jego specyficzne właściwości, intencjonalny dobór, artyści dochodzili do pełnego sensu istoty swojego przekazu. Zabiegi artystyczne były niekiedy z całą mocą nakierowane na pomysł , techniczną wynalazczość, sposób warsztatowy który stawał się jednym z najważniejszych elementów poszukiwań interesujących ich treści i rozwiązań formalnych.

.

.

Strona przedmiotu
1401-WTD-4Z-DM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład Współczesne Tendencje Dyscyplin Sztuki omawia wiodące kierunki i zjawiska w europejskiej (w tym także polskiej) i amerykańskiej sztuce II połowy XX wieku i początku wieku XXI, zwracając szczególną uwagę na zmiany, jakie zaszły w obszarze dyscyplin artystycznych oraz świadomości artystycznej w okresie po drugiej wojnie światowej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)