Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 2 rok sem. zimowy- Sztuka mediów- s1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Artystyczny)

Jednostka: Instytut Artystyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 2 rok sem. zimowy- Sztuka mediów- s1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2023/24Z 2023/24L 2024/25Z
1401-FKr-2Z-sm-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy oraz umiejętności studentów dotyczących fotografii klasycznej oraz poszukiwania nowych środków wyrazu w obrębie medium fotograficznego. Poszukiwanie obszaru autorskiego eksperymentu łączącego media fotograficzne z szeroko rozumianymi mediami rysunkowymi.

Strona przedmiotu
1401HSZ-2Z-sm-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie studenta z sztuką średniowieczną od czasów Konstantyna Wielkiego do przełomu XV i XVI wieku poprzez okres wczesno- i starochrześcijański, bizantyjski, okres wędrówek ludów, sztukę Ottonów, romańską i gotycką. Omawiane będą zagadnienia związane z malarstwem, rzeźbą i architekturą.

Strona przedmiotu
1401-KTR-2Z-sm-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis:

Celem zajęć dla studentów, przyszłych artystów dla których materiałem i podłożem ich projektów i prac będzie papier, jest zaznajomienie ich z naturą, historią i podstawowymi cechami charakterystycznymi dla tego materiału stosowanego w sztuce od wieków, oraz uzmysłowienie studentom możliwości wyboru podłoża dla osiągnięcia odpowiednich końcowych efektów pracy artystycznej. Zwrócona będzie uwaga na prawidłowy i trwały montaż dla przechowywania i eksponowania prac. Ponadto omówione zostanie inne jeszcze podłoże stosowane do rysunku - pergamin, oraz materiały i techniki rysunkowe.

Przedmiot ma istotne powiązanie z innymi zajęciami prowadzonymi na terenie Wydziału Sztuk Pięknych - pracowaniami artystycznymi, w której studenci wykorzystują znajomość materiałoznawstwa oraz techniki rysunkowe.

Strona przedmiotu
1401-MedMal-2Z-sm-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to przedmiot poszerzający spojrzenie na malarstwo, skupiający się na poszerzaniu warsztatu malarskiego uwzględniając i odczytując językowe i ikonograficzne znaczenia podstawowych pojęć jak: medium, malować, barwić, znaczyć, dotykać.

Strona przedmiotu
1401-MetAM-2Z-sm-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta przygotowania i kwalifikacji do pracy nauczyciela plastyki w placówkach szkolnych na II i III etapie edukacyjnym, a także do roli instruktora zajęć plastycznych w pozaszkolnych ośrodkach oświatowych, galeriach i muzeach sztuki; wyposażenie w wiadomości i umiejętności umożliwiające samodzielne projektowanie oraz realizowanie i analizowanie różnorodnych działań edukacyjnych w szeroko pojętej działalności artystycznej i animatorskiej w oparciu o świadomość historyczną i metodologiczną.

Strona przedmiotu
1401-NotRys-2Z-sm-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Pracownia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to jeden z podstawowych przedmiotów składających się na całość kształcenia rysunkowego na specjalności „Rysunek mediów”.

Notacje Rysunkowe swą nazwą nawiązują do burzliwego, dynamicznego rozwoju rysunku – rewolucji rysunkowej w latach siedemdziesiątych. Wprowadzają studenta w świat nieklasycznych, nietradycyjnych pojęć, ujęć, rozwiązań rysunkowych, w świat dzisiejszych, wieloelementowych partytur rysunkowych. Są jednocześnie swego rodzaju pomostem między wielowiekową tradycją rysunkową a współczesnością.

Strona przedmiotu
1401-PedEdu-2Z-sm-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1401-PodDyd-2Z-sm-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1401-PPed-2Z-sm-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Praktyka - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktyka - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1401-PFW-sm-2Z-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1401-PAE-2Z-sm-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Projekty artystyczno-edukacyjne ma na celu przygotowanie do samodzielnej realizacji wszystkich tych form artystycznego przekazu, gdzie łączą się sztuka i edukacja (projekty, warsztaty plastyczne, kampanie społeczne, eventy itp). Studenci i studentki w drodze konsultacji z prowadzącym wybiorą jedną z form, sformułują temat własny, wykonają jego pogłębioną analizę i opracują scenariusze działania (I semestr). Tak opracowana koncepcja zostanie zrealizowana w placówce edukacyjnej lub kulturalnej. Zajęcia kończą się przeglądem (wystawą) wszystkich studenckich projektów (II semestr).

Strona przedmiotu
1401-RysAk-2Z-sm-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 75 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 75 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 75 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Pracownia - 75 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rysunek akademicki jest podstawowym elementem pracy każdego zawodowego artysty. Uczy prawidłowej percepcji natury, a także umiejętności poprawnego jej notowania.

Strona przedmiotu
1401-RysPro-2Z-sm-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rysunek zastosowań praktycznych w relacji do przyszłej samodzielnej pracy zawodowej (m.in. studiach graficznych, wydawnictwach, w szkolnictwie, ośrodkach edukacyjnych, galeriach, itp.)

Strona przedmiotu
1401-RPI-2Z-sm-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Pracownia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)