Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 5 rok sem. zimowy - Sztuka mediów- SJ (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Artystyczny)

Jednostka: Instytut Artystyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 5 rok sem. zimowy - Sztuka mediów- SJ
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L
1401-EstPe-5Z-sm-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia związane są ze sztuką najnowszą z punktu widzenia jej estetyki. Performatywność wypowiedzi twórczej zostaje tu uznana za warunek istotny zaistnienia przedmiotu estetycznego, który zawiera w sobie klasyczną triadę twórca - dzieło - odbiorca z pominięciem dotychczasowego rozdziału na przedmiot i podmiot reprezentowaną w koncepcji feedbacku rozumianego jako procesu, w ramach którego zawarta jest możliwość generowania sytuacji estetycznej o wyznacznikach artystycznych, estetycznych i konotacyjnych.

Strona przedmiotu
1401-MgrAty-5Z-sm-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pracownia dyplomowa prowadzona w ramach Pracowni Ikonosfery, to zgłębienie kreacji artystycznej występującej na styku różnorakich dyscyplin z dziedziny sztuk plastycznych – klasycznych i z zakresu nowych mediów. W ramach zadań podejmowanych na zajęciach studenci rozwijają myślenie twórcze na podstawie dotąd poznanej wiedzy, podbudowywaną nowymi możliwościami w trakcie zajęć. Student, odpowiadając na zadane tematy, zobowiązany jest do zastosowania najważniejszych dyscyplin sztuki, z zakresu klasycznego rozumienia warsztatu jak i w odniesieniu do nowych środków artystycznego wyrazu. Jako podstawowe dyscypliny rozumie się:

- rysunek;

- malarstwo (w tym głownie w odniesieniu do afektacji przestrzeni);

- grafika;

- fotografia;

- realizacje wideo i zapisy filmowe;

- obiekt i instalacja;

- performance, happening i działania parateatralne.

Strona przedmiotu
1401-PKulW-5Z-sm-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ograniczony jest do 30 godzin ćwiczeniowych, na których zrealizowane zostaną zagadnienia związane z dominującą rolą obrazu we współczesności. obrazu nie traktujemy wyłącznie jako dzieła sztuki lecz jako fakt społeczno - kulturowy regulujący relacje pomiędzy polem wizualnym, a polem społecznym. Istotne jest również podkreślenie roli widza w procesie odbierania, widzenia, tworzenia i interpretowania zjawisk współczesnej kultury.

Strona przedmiotu
1401-SSz-5Z-sm-sJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu „Socjologia sztuki” jest ukazanie związków i zależności występujących pomiędzy dominującym kontekstem społeczno-kulturowym a aktualnymi kształtem i funkcjami sztuki rozumianej jako społeczny konstrukt. Szczególny nacisk położony zostanie na rozważanie wybranych problemów kultury i sztuki współczesnej.

Strona przedmiotu
1401-SemTeo-5Z-sm-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium teoretyczne obejmuje zagadnienia strategii pracy badawczej i umiejętności pisania rozprawy teoretycznej o charakterze naukowym.

Strona przedmiotu
1401-WarPL-5Z-sm-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
Semestr letni 2021/22
 • Zajęcia terenowe - godzin
Semestr zimowy 2022/23
Semestr letni 2022/23
 • Zajęcia terenowe - 112 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia terenowe, to przedmiot, w trakcie którego realizowany jest złożony proces kształcenia artystycznego. Jest to pomocniczy przedmiot w zakresie kształcenia artystycznego dla studentów kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna, specjalność multimedia i fotografia obejmujący ćwiczenia odbywające się w plenerze. Są to zadania związane z kontemplacją natury i znalezieniem w niej kontekstu do realizacji projektów artystycznych związanych z szeroko rozumianą sztuką intermediów, multimediów i fotografii,

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)